กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2563

...

โครงการเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช โดยคณะครูผู้สอนคอมพิวเตอร์วิชาวิทยาการคำนวนและคณะวิทยากรชั้นนำจากบริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่นจำกัด ร่วมจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านCodingผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล เพื่อมอบความรู้ควบคู่ความสนุกสนานให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีมอบเกียติบัตร เหรียญรางวัล และเสื้อสามารถ

26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะครู จัดพิธีมอบเกียติบัตร เหรียญรางวัล และเสื้อสามารถ ให้นักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ,นักเรียนที่มีผลการทดสอบ NT เต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-net)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ เวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชุดที่ 1ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ
โครงการ English Program
ระดับชั้นประถมศึกษา

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ
โครงการ English Program
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com