ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 12101 (ชุดที่ G1 จำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ข้อมูลที่ดีไม่จำเป็นต้องครบถ้วน ดีเพียงบางส่วนก็ได้ (การเก็บรักษาแหล่งข้อมูล)
   ถูก
   ผิด
   
   

ข้อที่ 2)
ข้อมูลที่ดีควรมีความชัดเจนและกะทัดรัด (มาเก็บข้อมูลกันเถอะ)
   ถูก
   ผิด
   
   

ข้อที่ 3)
ข้อมูลที่ดีควรทันต่อความต้องการของผู้ใช้ (มาเก็บข้อมูลกันเถอะ)
   ถูก
   ผิด
   
   

ข้อที่ 4)
ข้อใดคือการดูแลรักษาโทรทัศน์ที่ถูกต้อง (การเก็บรักษาแหล่งข้อมูล)
   หลีกเลี่ยงที่ฝุ่นเยอะ
   เมื่อเกิดเหตุขัดข้องควรซ่อมแซมด้วยตัวเอง
   ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดเพื่อความเงา
   

ข้อที่ 5)
ข้อใดคือการดูแลรักษาวิทยุที่ถูกต้อง (การเก็บรักษาแหล่งข้อมูล)
   เก็บในบริเวณที่มีอากาศร้อน
   ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเพื่อทำความสะอาด
   เปิดเสียงดังให้สุดก่อนใช้งาน
   

ข้อที่ 6)
ข้อใดคือกากรดูและรักษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง (การเก็บรักษาแหล่งข้อมูล)
   ไม่รับประทานอาหารหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์
   ควรตั้งคอมพิวเตอร์บริเวณที่มีอากาศร้อนจัด
   ทำความสะอาดขณะเปิดเครื่องหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทันที
   

ข้อที่ 7)
ข้อใดควรปฏิบัติในการรักษาสื่อสิ่งพิมพ์ (การเก็บรักษาแหล่งข้อมูล)
   ขีดเขียนและฉีกหน้าที่ชื่นชอบจากหนังสือ
   เก็บหนังสือในที่ที่มีอากาศชื้น
   ทำความสะอาดเพื่อป้องกันฝุ่นอยู่เสมอ
   

ข้อที่ 8)
จับคู่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง "เล่นเกมทำกับข้าว ---> ........................" (ความสำคัญของคอมพิวเตอร์)
   ด้านความบันเทิง
   ด้านการศึกษา
   ด้านความปลอดภัย
   ด้านงานธนาคาร

ข้อที่ 9)
จับคู่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง "ตู้ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ---> ........................" (ความสำคัญของคอมพิวเตอร์)
   ด้านความบันเทิง
   ด้านการศึกษา
   ด้านความปลอดภัย
   ด้านงานธนาคาร

ข้อที่ 10)
จับคู่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง "ยืมหนังสือจากห้องสมุด ---> ........................" (ความสำคัญของคอมพิวเตอร์)
   ด้านความบันเทิง
   ด้านการศึกษา
   ด้านความปลอดภัย
   ด้านงานธนาคาร

ข้อที่ 11)
อุปกรณ์ใดเป็นอุปกรณ์ส่วนรับข้อมูล (ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์)
   แป้นพิมพ์
   เครื่องพิมพ์
   ลำโพง
   

ข้อที่ 12)
CPU ถือเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนใด (ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์)
   ส่วนรับข้อมูล
   ส่วนประมวลผล
   ส่วนแสดงผล
   

ข้อที่ 13)
อุปกรณ์ใดแปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ให้เป็นเสียง (ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์)
   จอภาพ
   เมาส์
   ลำโพง
   

ข้อที่ 14)
อุปกรณ์ใดที่เป็นอุปกรณ์ส่วนแสดงผล (ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์)
   แป้นพิมพ์
   เมาส์
   เครื่องพิมพ์
   

ข้อที่ 15)
ข้อใดผิด (อุปกรณ์น่ารู้)
   ส่วนรับข้อมูล ได้แก่ เมาส์ , แป้นพิมพ์ , จอภาพ
   ส่วนประมวลผล ได้แก่ CPU
   ส่วนแสดงผล ได้แก่ จอภาพ เครื่องพิมพ์ ลำโพง
   

ข้อที่ 16)
กราฟฟิก การ์ด คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อะไร (อุปกรณ์น่ารู้)
   อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลดิจิตอลเป็นสัญญาณเสียง
   อุปกรณ์ที่นำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ
   อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์เอกสารลงบนกระดาษ
   

ข้อที่ 17)
ซาวด์การ์ด คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อะไร (อุปกรณ์น่ารู้)
   อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลดิจิตอลเป็นสัญญาณเสียง
   อุปกรณ์ที่นำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ
   อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์เอกสารลงบนกระดาษ
   

ข้อที่ 18)
เครื่องพิมพ์ Printer คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อะไร (อุปกรณ์น่ารู้)
   อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลดิจิตอลเป็นสัญญาณเสียง
   อุปกรณ์ที่นำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ
   อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์เอกสารลงบนกระดาษ
   

ข้อที่ 19)
เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-jet Printer) มีลักษณะแบบใด (อุปกรณ์น่ารู้)
   เครื่องพิมพ์แบบฟอร์มที่ต้องการซ้อนแผ่นกอปปี้ หลายๆ ชิ้น
   เครื่องพิมพ์ตัวอักษรที่มีรูปแบบ และขนาดที่ต่างกันมากๆ รวมไปถึงพิมพ์งานกราฟิก
   เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงทำให้ภาพและตัวหนังสือคมชัดสวยงาม
   

ข้อที่ 20)
เว็บไซต์โรงเรียนสฤษดิเดชมีชื่อว่าอย่างไร
   www.sre.ac.th
   www.srd.ac.th
   www.src.ac.th
   www.srd.co.th