วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประจำเดือน
ภาพกิจกรรม

...

กิจกรรมอบรมยุวบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 ปี 2562

14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมอบรมยุวบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 ปี 2562 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤาดิเดช บรรยายพิเศษและอยู่ร่วมให้กำลังใจคณะครูวิทยากร และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องของงานบริการห้องสมุดและหมวดหมู่หนังสือ อีกทั้งเพื่อรองรับการคัดเลือกนักเรียนในการเข้าประกวดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งต่อไปด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้คือนักเรียนยุวบรรณารักษ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนยุวบรรณารักษ์ชั้นมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 76 คน ณ ห้องสมุดโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

เลือกตั้งสภานักเรียน

14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนไปตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ณ บริเวณ เวทีอาคารโดมโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ว่าที่ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด ทำพิธีเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช ก่อนจะเข้าสู่พิธีการไหว้ครูอย่างเป็นทางการ โดยมีตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดไหว้ครู และ กล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นตัวแทนของนักเรียนในแต่ละระดับชึ้นจะนำพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาตามลำดับ ท่ามกลางบรรยากาศที่ซาบซึ้งและอบอุ่น ณ บริเวณ เวทีอาคารโดมโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดใหม่ จำนวน 550 คน โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธี ของการจัดกิจกรรมดังกล่าววัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญในการในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ และและให้สมาชิกใหม่มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด และเกิดความภาคภูมิใจ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ

พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชได้มีพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ ประจำปี 2562 โดยมีคุณรัญจวน วงษ์กล้าหาญ ประธานในพิธีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 215 ทุน โดยมีนางจงจิตร ทรัพย์ชาตอนันต์ กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายสุรเชษฐ์ พรพานิช กรรมการมูลนิธิฯ กล่าวให้โอวาทแก่นัเรียนผู้รับทุนณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียนฝั่งใหม่ ของโครงการ English Program

30 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียนฝั่งใหม่ ของโครงการ English Program พิธีครั้งนี้ ได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้า พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ท่าน ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และโดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างร่วมเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารเรียน และได้รับเกียรติจาก นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียติเข้าร่วมในงานครั้งนี้

MORE

...

พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

22 พฤษภาคม 2562 ณ ลานพระบรมชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี วังสวนบ้านแก้ว นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนสฤษดิเดช นำโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครูเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ประชุม ปฐมนิเทศ ยุวบรรณารักษ์ประจำปี 2562

21 พฤษภาคม 2562 ประชุม ปฐมนิเทศ ยุวบรรณารักษ์ประจำปี 2562 ฝ่ายประถมศึกษา

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 และโรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยองเขต 1

14 มิถุนายน 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วย นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยนางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program และคณะครูสายชั้น ป.5 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 และโรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยองเขต 1 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

คณะศึกษาดูงาน ปี 2561

คณะศึกษาดูงาน ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com