วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประจำเดือน
ภาพกิจกรรม

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

11-12 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

8 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้นิมนต์พระวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องธรรมะกับเยาวชน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2

8 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูสายชั้นมัธยมศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ให้การต้อนรับ พระอาจารย์นิเทศติดตาม และเยี่ยมเชิงประจักษ์ โครงการคุณธรรมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

EP Open House 2019 Zone C

โรงเรียนสฤษดิเดช ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน EP Open House 2019 Zone C ณ จังหวัดชลบุรี โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมเดินทางไปให้กำลังใจนักเรียนในครั้งนี้ด้วย และขอแสดงความยินดีกับทุกกิจกรรมที่ทีม EP SRD สามารถผ่านเข้ารอบไปแข่งขันต่อที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งมีรายการที่ได้ไปแข่งขันต่อ 5 รายการดังนี้
- เหรียญทองชนะเลิศ Speech L.1
- เหรียญทองชนะเลิศ Story Telling L.2
- เหรียญทองที่ 2 Story Telling L.1
- เหรียญทองที่ 2 Spelling Bee L.1
- เหรียญทองชนะเลิศ Multi Skills L.3

MORE

...

รับพระราชทานทุนเรียนดี จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย พานักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี จำนวน 5 คน เข้าเฝ้ารับพระราชทานทุนเรียนดี จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

MORE

...

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าค่ายสะเต็มศึกษา

โรงเรียนสฤษดิเดช ขอขอบคุณ ท่านประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจคณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-5 ในโอกาสเข้าค่ายสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สระแก้ว วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 50 คน โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นายสุทธิ สุวรรณปาล ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะครูสายชั้น ป.1 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com