วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประจำเดือน
ภาพกิจกรรม

...

คณะกรรมการติดตามการตรวจนับจำนวนนักเรียน

1 ธันวาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ นายสมชาย อรุณธัญญา รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมคณะที่ได้เดินทางมาเป็นคณะกรรมการติดตามการตรวจนับจำนวนนักเรียน ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การแข่งขันร้องเพลงจีน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

30 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันร้องเพลงจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ซึ่งได้ทำการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยมีครูอานัฐ ปรีสมบัติ และคณะครูผู้ฝึกสอนภาษาจีน นำนักเรียนร่วมแข่งขันร้องเพลงจีน และสามารถคว้าถ้วยรางวัลมาทั้งหมด 5 รายการ ได้แก่
- ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
1. เด็กชายก้องกิตดากร ปุริเสจัน ป.3/3 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
2. เด็กชายธนกร ติยานันท์ ป.3/7 ถ้วยรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
1. เด็กหญิงพรพรรษา ประสิทธิทอง ป.5/5 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
2. เด็กหญิงน้ำภัทร เนินริมหนอง ป.4/8 ถ้วยรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เด็กชายอภิวิช แก้วคำ ม.2/2 ถ้วยรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

MORE

...

การสอบธรรมศึกษา(ฝ่ายคฤหัสถ์)ประจำปี 2561

29 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา(ฝ่ายคฤหัสถ์)ประจำปี 2561 ซึ่งแม่กองธรรมสนามหลวงมีบัญชาให้ดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีมอบเข็มแก่ผู้นำกลุ่มยุวกาชาด

28 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเข็มยุวกาชาด แก่ผู้นำกลุ่มยุวกาชาด (คณะกรรมการยุวกาชาด) รับเครื่องหมายกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาจากนายกหมู่ยุวกาชาด (ประธานคณะกรรมการยุวกาชาด) ณ บริเวณอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

27 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสฤษดิเดช (เครือข่ายที่1 คุณภาพสัมพันธ์) ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยมี ว่าที ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายธงไชย บุญเรือง , นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และผู้รับผิดชอบโครงการตามประเด็นการนิเทศ ร่วมให้การต้อนรับ และตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

23 พฤศจิกายน 2561 ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมพิธีถวายราชสดุดี โดยมี ว่าที ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชเป็นประธานในพิธีเปิด และวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พร้อมมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์แก่ครู และมอบสายสะพายแก่ลูกเสือที่ผ่านการสอบวิชาพิเศษเกิน 9 วิชา ณ บริเวณอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถรรม วิชาการ เทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาระการเรียนรู้ศิลปะ

18 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสฤษดิเดชเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถรรม วิชาการ เทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ สาระดนตรี และสาระนาฏศิลป์) ระดับประถมศึกษา และระดับขยายโอกาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้ประสานงาน อำนวยความสะดวก และสนับสนุนกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่จาก สพป.จันทบุรี เขต 1 มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ในช่วงเช้าเป็นการแข่งขันในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในช่วงบ่าย ณ บริเวณพื้นที่โรงเรียนสฤษดิเดชทั้งฝั่งปกติและฝั่งอาคาร EP

MORE

...

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

15 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยโรงเรียนสฤษดิเดช ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 9 คน โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในการประเมิน พร้อมด้วยนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูพี่เลี้ยงของครูผู้รับการประเมิน โดยในการประเมินดังกล่าวได้มีการจัดโต๊ะนำเสนอผลงาน และพรีเซ็นต์ตนเอง ให้คณะกรรมการผู้ประเมินได้รับทราบ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนบ้านคลองมะนาว และโรงเรียนบ้านหนองม่วง

30 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนบ้านคลองมะนาว และโรงเรียนบ้านหนองม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1 ซึ่งมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

คณะศึกษาดูงาน ปี 2561

คณะศึกษาดูงาน ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com