วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

...

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

26 สิงหาคม 2563 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน Traffic Learning For Kids ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีได้จัดวิทยากรมาอบรมบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการลูกเสือ ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัด"โครงการลูกเสือ ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)" โดยมี ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการสฤษดิเดช ทั้งกล่าวนำคณะผู้กำกับลูกเสือ,ผู้กำกับยุวกาชาด ,ลูกเสือ ,ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสฤษดิเดช ถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 รวมทั้งมอบเกีรติบัตรห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ต้านภัยยาเสพติดบนสถานการณ์ COVID-19 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

มหกรรมการแข่งขันกีฬาประชาชน ระดับอำเภอเมืองจันทบุรี ประจำปี 2563

25-27 สิงหาคม 2563 มหกรรมการแข่งขันกีฬาประชาชน ระดับอำเภอเมืองจันทบุรี ประจำปี 2563 จัดโดยสโมสรกีฬาอำเภอเมืองจันทบุรี กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ ,กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ โรงเรียนสฤษดิเดช โรงเรียนบ้านแก้ว พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองจันทบุรี โดยมีนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการมอบถ้วยรางวัล เหญียญรางวัล พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศในการการแข่งขันประเภทต่างๆ ณ สนามกีฬาศักดิเดชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

MORE

...

งานสัปดาห้องสมุดฯ ปี 2563

24 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดโรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 และชั้นมัธยมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห้องสมุดฯ ปี 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับ Mr.Denis Aguiar Germano รองกงสุลประจำสถานทูตบราซิลประจำประเทศไทย

21 สิงหาคม 2563 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการ รร.สฤษดิเดช พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Denis Aguiar Germano รองกงสุลประจำสถานทูตบราซิลประจำประเทศไทย และ คุณนิตย์ศรี วัฒนปฤดา เลขาฯเอกอัครราชทูตบราซิล ประจำประเทศไทย ที่ได้มาเยี่ยมเยียนและมอบชุดคอมพิวเตอร์ให้กับทางโรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี ในฐานะที่เป็นเพื่อนยุวทูตความดี ที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน

MORE

...

พิธีทำบุญประจำปี ครบรอบ 98 ปี

19 สิงหาคม 2563 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในพิธีทำบุญประจำปี ครบรอบ 98 ปี โรงเรียนสฤษดิเดช โดยมีผู้มีอุปการะคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง อดีตผู้อำนวยการและคณะครูของโรงเรียน อีกทั้งผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : กลุ่มโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1

20 กุมภาพันธ์ 2563 นายเดือน ทองกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นายธงไชย บุญเรือง , นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้น ป.1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com