วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

...

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข

วัน 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชได้รับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนำโดย ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 9 พร้อมด้วยคณะในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565) ของจังหวัด จันทบุรี โดยมีนายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุววณปาล ,นางสุจิตรา รอดศิริ ,นางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนOn- site รูปแบบ Hybrid ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การตรวจคัดกรองด้วย ATK ตรียมความพร้อมและมาตรการป้องกันควบคุมโรค ก่อนเปิดเรียน

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับคณะครูทุกคน ครูชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่ พ่อครัว-แม่ครัว นักการภารโรงทุกๆ คนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมและมาตรการป้องกันควบคุมโรค ก่อนเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และการลดความเสี่ยง การติดเชื้อและการแพร่ระบาด พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการเรียนOn- site ตามรูปแบบ Hybrid ณ อาคารโดม(ฝั่งปกติ) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

นิทรรศการด้านรักการอ่าน,หนังสือพระราชทาน"สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน" โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2564

คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมจัดนิทรรศการด้านรักการอ่าน,หนังสือพระราชทาน"สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน" โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2564 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี

MORE

...

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน "สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 42"

3 ธันวาคม 2564 ว่าที่รท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะครูบรรณารักษ์และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน"สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 42" โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและร่วมจัดนิทรรศการด้านรักการอ่าน,งานห้องสมุดและผลสำเร็จของโรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด

22 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและตัวแทนคณะครูในโครงการ English Program ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตราด ศึกษาดูงานในโครงการ English Program ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช โดยการต้อนรับทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามกิมาตรการรณรงค์ตามมาตรการ โซเชียล ดิสแทนซิ่ง (social distancing) ตรวจวัดอุณภูมิ และล้างเจลแอลกอฮอร์ก่อนเข้าห้องประชุม

MORE

...

การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ว.PA ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 23 และ 24 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชร่วมกับคณะวิทยกร นำโดยนางสาวเพ็ญนภา วิสารวุฒิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป.จันทบุรีเขต1 และนางสาวนาตยา บุนนาค ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพป.ระยอง เขต 2 จัดการอบรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ว.PA ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ทางรัฐบาลจึงมีนโยบายวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษาซึ่งในะดับชั้นมัธยมปีที่ 1 - 3 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

MORE

...

ประชุมคณะครูชาวต่างชาติ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนในการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช โครงการ English Program นำโดย ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและตัวแทนคณะครูในโครงการ English Program จัดประชุมคณะครูชาวต่างชาติ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนในการจัดการเรียนการสอน โดยการประชุมผ่าน Application zoom

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด

22 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและตัวแทนคณะครูในโครงการ English Program ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตราด ศึกษาดูงานในโครงการ English Program ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช โดยการต้อนรับทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามกิมาตรการรณรงค์ตามมาตรการ โซเชียล ดิสแทนซิ่ง (social distancing) ตรวจวัดอุณภูมิ และล้างเจลแอลกอฮอร์ก่อนเข้าห้องประชุม

MORE

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com