วิสัยทัศน์ : เป็นเลิศด้านวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานเชิงวิศวกรรม มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะของพลเมืองดี บนวิถีความเป็นไทย คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู เอกลักษณ์ : โรงเรียนคุณภาพชั้นนำ เลิศล้ำวิชาการ อัตลักษณ์ : เด็กดีมีคุณภาพ สีประจำโรงเรียน : ขาว เขียว ต้นไ้ประจำโรงเรียน : ต้นหางนกยูง ค่านิยม : SARITDIDET
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

...

โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ"นายจิรพงศ์ ใจบุญ"

วันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2567 ฝ่ายบริหารนำโดยนายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูแต่ละสายชั้น บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ"นายจิรพงศ์ ใจบุญ" ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมใหญ่ ฝั่งEnglish Program โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 พร้อมทั้งคณะครูลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ นำนักเรียนลูกเสือของโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียนและรอบๆโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 25-28 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสฤษดิเดชจัด"กิจกรรมค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2567" ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่ออบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงการเป็นคนดีตามหลักธรรมทางศาสนา ฝึกตนให้เป็นคนมีสติรอบคอบ ซึ่งจะนำไปสู่การมีปัญญาฉลาดหลักแหลม และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมี นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความเมตตาจากพระครูพิสิฐกิตติธรรมและคณะ มาเป็นวิทยากร ในการอบรมเด็กๆในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้​ และตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดย นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ฝ่ายบริหารและครู ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้​ และตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและเห็นความสำคัญของการต่อต้านยาเสพติด พร้อมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ตามกรอบแนวคิดและคำขวัญ "รวมพลังไทย สร้างครอบครับ ชมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา" ณ อาคารโดมฝั่งปกติ และฝั่ง EP โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี2567

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสฤษดิเดชได้ดำเนินจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรเเละเครื่องลงคะเเนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี โดยมีนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดชมาใช้สิทธิเลือกตั้ง นักเรียนผู้ใช้สิทธิ 2,812 คน งดออกเสียง 7คน ผู้ชนะคะเเนนเสียงอันดับ 1 ได้เเก่ ด.ญ.พุธิตา เอื้องโชคชัย เบอร์ 1 หัวหน้าพรรคมองไกล (1,478คะแนน )ลำดับที่ 2 ด.ญ.ชนัญชิดา ขันทอง เบอร์ 2 หัวพรรค พิชิตใจเธอ( 1,327คะเเนน)

MORE

...

กิจกรรมจัดการอบรมโครงการขับเคลื่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้วิชาผู้กำกับลูกเสือ(สำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่)ประจำปี การศึกษา 2567

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการอบรมโครงการขับเคลื่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้วิชาผู้กำกับลูกเสือ(สำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่)ประจำปี การศึกษา 2567 โดยมีนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตุประสงค์การจัดอบรม โดยในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ของผู้กำกับลูกเสือโดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรให้ความรู้จากสโมสรลูกเสือจันทบุรี ,ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ มาถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะครูของโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดีตามวิถียั่งยืน ปี2567

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสฤษดิเดชร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดีตามวิถียั่งยืน ปี2567 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในเปิด และนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ปี 2567 โดยมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ โดยมี นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษเป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะที่มาร่วมกิจกรร โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดชและโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมเป็น 2 โซน คือ1.โซนจัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่“เมืองสุขยั่งยืน” ภายในบริเวณอาคารโดมฝั่งปกติ และกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดชและโซนแสดงผลงานนักเรียนที่ประกวดร้องเพลง,วาดภาพ,เล่านิทาน และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย ภายในห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2567"

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดยนายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นายลัคพงษ์ โกษาแสง ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมฝ่ายบริหาร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ของนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้พบครูประจำชั้นของตนเองเพื่อตอบข้อซักถามปัญหา ข้องสงใสต่างๆ เพื่อให้เข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการบริหารจัดการชั้นเรียน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรม "พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567"

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 "พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567" โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีไหว้ครูให้กับนักเรียน โดยมีนายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีไหว้ครู กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งทำพิธีเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล นักเรียนนำสวนดมนต์และกล่าวคำบูชาครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ผู้ซึ่งประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ ก่อนจะเข้าสู่พิธีการไหว้ครู โดยตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเรียน ในทุกระดับชั้น นำพานพุ่มดอกไม้นักเรียนตั้งใจทำขึ้นไหว้ครูตามลำดับ จากนั้นมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโดยคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะผู้ใหญ่ใจดี ณ เวทีอาคารโดมโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีที่3 ปีที่4 และปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2567

ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดยนายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นายลัคพงษ์ โกษาแสง ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมฝ่ายบริหาร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีที่3 ปีที่4 และปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ของนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้พบครูประจำชั้นของตนเองเพื่อตอบข้อซักถามปัญหา ข้องสงใสต่างๆ เพื่อให้เข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการบริหารจัดการชั้นเรียน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนางประภาพรรณ สมพีร์วงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณธรรมหมู่กาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยคุณพลกฤษณ์ เอื้องโชคชัย กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสฤษดิเดช คุณชัมนาด เอื้องโชคชัย กรรมการผู้ทรงคุณธรรม หมู่ยุวกาชาด กล่าวให้โอวาสกับสมาชิกยุวกาชาดให้ แขกผู้มีเกียรติ และมีนางสุจิตรา รอดศิริ รองนายกหมู่ยุวกาชาดเป็นผู้กล่าวรายงาน นางสาวนงลักษณ์ เทพสิธาวิวัฒน์ เป็นผู้นำอ่านคำแถลงสภากาชาดไทย นายกฤตภาสเสียงหาญ ผู้นำถามสมาชิกใหม่ โดยในพิธีดังกล่าวได้มีการมอบเข็มเครื่องหมาย ให้กับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ พร้อมทั้งชมการแสดงจากสมาชิกยุวกาชาดระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ณ เวทีห้องประชุมอเนกประสงค์ (ฝั่งปกติ) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องMotivation through speaking,communication,and teachnology ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสฤษดิเดชจัด"กิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องMotivation through speaking,communication,and teachnology ประจำปีการศึกษา 2566" โดยมี นายลัคพงษ์ โกษาแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะทีมบริหาร โดยมีวิทยากรจาก Oxford University Pressเป็นผู้มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ฝั่งปกติ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการ English Program

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการ English Program นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เยี่ยมการสอบ ณ ห้องเรียนมัธยม อาคารตั้งเกียรติพชร ฝั่ง EP โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

วันที่21 พฤศจิกายน 2565 นางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program และคณะครูในโครงการ English Program ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุลคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ตามหลังสูตรภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่งโครงการ English Program

MORE

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com