วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

...

การเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ทางรัฐบาลจึงมีนโยบายวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษาซึ่งในะดับชั้นมัธยมปีที่ 1 - 3 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินี ฯ

ในวันที่ 4 และ 7 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินี ฯ โดยคณะผู้บริหาร คณะครู เเละบุคคลกร เเละนักเรียน ยุวกาชาด โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมแจกข้าวกล่อง/น้ำดื่มให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ณ บริเวณหน้าทางเข้าโรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

MORE

...

ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนและร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ

19 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนและร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในรอบระยะเวลา 6 เดือน ของนายประมวล บุญทีฑ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

MORE

...

การมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) โดยให้ผู้ปกครอง 1 ท่าน ต่อนักเรียน 1 คน มารายงานตัวตามลำดับ/วันที่/เวลาที่กำหนด จำนวน 2 วันตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ บริเวณสนามอาคารโดม (ฝั่งเก่า) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประเมินความรู้และจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการประเมินความรู้และจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช โดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงกับนักเรียนและผู้ปกครองก่อนเข้าภายในโรงเรียน 2.ให้สวมหน้ากากอนามัย 3.ใช้เจลล้างมือที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ที่ประตูทางเข้า 4.จัดเว้นระยะห่างทางสังคมภายในห้องทดสอบ ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ความปลอดภัยและความสบายใจกับผู้ปกครองทุกท่าน

MORE

...

การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2564 (ห้องเรียนปกติ)

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2564 (ห้องเรียนปกติ) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-20 เมษายน 2564 เวลา 8.00-15.30 น. ณ บริเวณอาคารโดมฝั่งปกติ หมายเหตุ :ท่านผู้ปกครองที่จะมาสมัครเรียนให้บุตร-หลาน ความกรุณาทุกท่าน ช่วยสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าภายในบริเวณโรงเรียน และใช้เจลล้างมือที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ที่ประตูทางเข้า ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้.

MORE

...

พิธีมอบเกียรติบัตร,โล่รางวัล และเสื้อสามารถ ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขัน

9 เมษายน 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีมอบเกียรติบัตร,โล่รางวัล และเสื้อสามารถ ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันในรายการ ชิงแชมป์,ASMO,TEDET ,การแข่งขันทักษะภาษาจีน, นักเรียนได้คะแนนสูงสุด ของโรงเรียนในแต่ละสายชั้น โดยมี ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ เวที อาคารโดมฝั่งเก่า โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อและเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 7 เมษายน 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชร่วมกับคณะกรรมการจัดสร้างเหรียญและรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (รุ่น เดชบูรพาพยัคฆ์) จัดพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อและเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยพิธีมหาพุทธาภิเษกได้รับเมตตาจากพระเกจิชื่อดังจากทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธี อาทิ เช่น 1. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตรวิทยา กรุงเทพมหานคร)2. พระเทพปริยัติมุนี (เจ้าคุณมีชัย)วัดหงส์รัตนาราม 3.หลวงปู่ประเวศ วัดป่าคลองมะลิ จันทบุรี 4. หลวงพ่อนัส วัดอ่าวใหญ่ ตราด 5. หลวงพ่อสุพจน์ วัดห้วงพัฒนา ตราด 6.หลวงพ่อมนัส สำนักสงฆ์เขาแหลม จันทบุรี 7.พระปลัดนิวัติ วัดคมบาง จันทบุรี 8.หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ นครราชสีมา 9.หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง ปราจีน 10.พระอาจารย์ชิน วัดธรรมสถิต ระยอง 11. หลวงพ่อโสต วัดเขาหินโคร่ง จันทบุรี 12.พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน้าค่ายตากสิน โดยผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน จะได้หางบัตร ลุ้นรับเหรียญนวะหน้าทองคำ เนื้อผงผสมสมเด็จบางขุนพรหม สร้าง จำนวน 99 องค์

MORE

...

การสอบคัดเลือกชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการ English Program

วันที่ 3 เมษายน 2564 การสอบคัดเลือกชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการ English Program โรงเรียนสฤษดิเดช ณ อาคารแดง-รัญจวน วงกล้าหาญ 3 ชั้น 4

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : กลุ่มโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1

20 กุมภาพันธ์ 2563 นายเดือน ทองกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นายธงไชย บุญเรือง , นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้น ป.1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com