วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

...

English Camp ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3

7-9 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครูโครงการ English Program ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่าย English Camp At The Princess Beach Resort Rayong

MORE

...

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่สถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการ

13 มีนาคม 2561 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่สถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

English Camp 2017 นักเรียนภาคปกติ

12-13 มีนาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "English Camp 2017" โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และคณะครูต่างชาติโครงการ English Program ร่วมกันจัดกิจกรรม English Camp 2017 โดยวันที่ 12 มีนาคม ได้ออกไปจัดกิจกรรมที่ชายหาดแหลมสิงห์ ส่วนวันที่ 13 มีนาคม จัดที่อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2 มีนาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเรียนสฤษดิเดช ร่วมกันจัดพิธีปัจฉิมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งพิธีปัจฉิมนิเทศเป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติมาทุกปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา จะมีการอวยพรของคณะผู้บริหาร คณะครู ที่ให้พรแก่ผู้ที่จะจบการศึกษา มีการให้ของขวัญเป็นที่ระลึก มีการแสดงของนักเรียน ในวันปัจฉิมนิเทศนี้ไม่ได้มีแค่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาและครู แต่มีทั้งรุ่นน้องซึ่งมีส่วนในการจัดงานปัจฉิมนี้ขึ้นเพื่ออำลาและอวยพรรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษามีการให้ดอกไม้และของขว็ญเล็กๆน้อยๆต่อกันเป็นการแสดงความรักที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่อยู่ในรั้วโรงเรียนเดียวกัน วันปัจฉิมอาจเป็นวันสุดท้ายที่จะได้เจอเพื่อน ครู และรุ่นน้อง เป็นวันที่น่ายินดีและน่าเศร้าใจไปพร้อมๆกัน ซึ่งในพิธีปัจฉิมนี้มีการจัดกิจกรรมทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

ภาคเช้า    ภาคค่ำ

...

พิธีปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

28 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูโครงการ English Program ร่วมกันจัดพิธีปัจฉิมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นพิธีที่ทำขึ้นเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา โดยมีการให้โอวาท อวยพร ให้แนวทางในการวางตน เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางบทบาทหน้าที่จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น ไปเป็นนักเรียนในระดับมัธยมปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ ให้แนวทางการพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรักความศรัทธาระหว่างองค์กร สถาบันให้เหนี่ยวแน่น ซึ่งพิธีจัดขึ้น ณ อาคารโดมฝั่ง EP โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมวันมาฆบูชา

28 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและฟังเทศน์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนและศาสนพิธีในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อน้อมนำไว้เป็นเครื่องระลึกและสอนตนเองให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาท พร้อมทั้งจะเป็นการทำนุบำรุงอายุพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เวทีคนเก่ง
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1

9 มีนาคม 2561 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

คณะศึกษาดูงานทั้งหมด

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com