วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

...

การอบรม Inside Out Mathematics and Science STEM Workshop 2020

22 ธันวาคม 2563 นำโดย นายธงไชย บุญเรือง และ นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program โครงการ EP โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกับ TES จัดอบรมสัมมนาครูชาวต่างชาติที่สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 2 วิขานี้ให้กับนักเรียนในโครงการ ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย ฝั่งEP โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านยาง และโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

17 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดย นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล, นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านยาง และโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เรื่องโรงเรียนที่ผ่านการประเมินภายนอกรอบ 4 แล้ว และผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การประชุม"ผอ.เขต พบเพื่อนครู"

9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช เป็นสถานที่จัดการประชุม"ผอ.เขต พบเพื่อนครู" โดยมีนายประมวล บุญฑีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน,นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ ,นายฉลอง สัตพัธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เพื่อมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมือง และข้าราชการครูทุกท่านในเครือข่ายที่ 4 อำภอท่าใหม่ ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ พร้อมทั้งถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลทางวิดีโอห้องประชุมทรายทอง และห้องสมุด โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสาตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

8 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช โดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล, นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสาตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนสฤษดิเดช ที่เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีการบริหารงานด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และศึกษาแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบO-Net ให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีวางถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ประจำปี 2563

4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมเนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานพิธีวางถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม พร้อมด้วยนายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล, นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้างานวิชาการ นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูแต่และสายชั้นและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมในพิธี เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ เวทีอาคารโดม(ฝั่งเก่า) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมรักษ์ไทย รักชุมชน

10 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมรักษ์ไทย รักชุมชน ในโครงการ English Program ของโรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนยุวอาเซียน อาสาทำดี และนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมเรียนรู้การทำนา เกี่ยวข้าว กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ยุ้งฉางคาเฟ่ ชุมชนหนองบัว จ.จันทบุรี

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : กลุ่มโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1

20 กุมภาพันธ์ 2563 นายเดือน ทองกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นายธงไชย บุญเรือง , นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้น ป.1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com