วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประจำเดือน
ภาพกิจกรรม

...

มอบเกียรบัตร15คุรุชนคนคุณธรรมและเด็กดีที่ถาวร

22 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรบัตร15คุรุชนคนคุณธรรมและเด็กดีที่ถาวร ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมวันมาฆบูชา (พิธีเวียนเทียน)

15 กุมภาพันธ์ 2562 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ไปทำพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ โดยก่อนทำพิธีเวียนเทียน พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันกล่าวคำสวดมนต์และคำบูชาในวันมาฆบูชา ณ วัดกลางและวัดโบสถ์เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมวันมาฆบูชา

15 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้ทำพิธีทำบุญวันมาฆบูชา ซึ่งความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก โดยในพิธีมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและบรรยายธรรม ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมผู้ปกครองห้องเรียนสาธิตเตรียม ป.1

12 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ทำการประชุมผู้ปกครองห้องเรียนสาธิตเตรียม ป.1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

อบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

8 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยเป้าหมายของหลักสูตร D.A.R.E. ทั้งหลักสูตร คือ การลด/ขจัดการเสพเหล้า บุหรี่ และยาเสพติดอื่น ๆ รวมทั้งการใช้พฤติกรรมที่รุนแรงของวัยรุ่น ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมเล่านิทานตามจินตนาการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

30 มกราคม 2562 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมเล่านิทานตามจินตนาการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการ English Program เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25 มกราคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช ศึกษาดูงานตามโครงการ English Program เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MORE

...

เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด จังหวัดจันทบุรี

25 มกราคม 2562 ตัวแทนนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกสอนยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดในโรงเรียน เขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจาปี 2562 โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเศรษฐา เสนะวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุนรีเป็นผู้กล่าวรายงาน ณโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

22 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

คณะศึกษาดูงาน ปี 2561

คณะศึกษาดูงาน ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com