วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประจำเดือน
ภาพกิจกรรม

...

กิจกรรมเล่านิทานตามจินตนาการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

30 มกราคม 2562 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมเล่านิทานตามจินตนาการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการ English Program เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25 มกราคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช ศึกษาดูงานตามโครงการ English Program เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MORE

...

เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด จังหวัดจันทบุรี

25 มกราคม 2562 ตัวแทนนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกสอนยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดในโรงเรียน เขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจาปี 2562 โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเศรษฐา เสนะวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุนรีเป็นผู้กล่าวรายงาน ณโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

โครงการยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

25 มกราคม 2562 ว่าที่ รท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมทิกา สุนธนนท์ นักเรียนในโครงการ English Program ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ โครงการยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากนางสุจิตรา ดูไร ท่านเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ให้เข้าพบและบรรยายสรุปข้อมูลของอินเดียให้คณะยุวทูตความดีได้รับฟัง ณ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

MORE

...

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

24 มกราคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ประชุมผู้ปกครองพร้อมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ณ ห้องประชุม ตึกอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา

23 มกราคม 2562 คณะอาจารย์จากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้มาฝึกประสบการณ์ที่ EP Office ในโครงการ EP รร.สฤษดิเดช จันทบุรี

MORE

...

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562

23 มกราคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 โดยมีว่าที ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย โดยมีการแสดง ,มอบเกียติบัตร และการสวนสนาม พร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตนของยุวกาชาด ณ บริเวณสนามอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

วันครูแห่งชาติ

16 มกราคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในภาคเช้ามีการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมแสดงนิทรรศการโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่วนในภาคบ่าย มีการแข่งขันกีฬาครู อาทิ เปตอง วอลเลย์บอล และฟุตบอล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนบ้านคลองมะนาว และโรงเรียนบ้านหนองม่วง

30 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนบ้านคลองมะนาว และโรงเรียนบ้านหนองม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1 ซึ่งมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

คณะศึกษาดูงาน ปี 2561

คณะศึกษาดูงาน ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com