วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเซิดสําราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 2

30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำทีมโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล, นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้างานวิชาการ นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเซิดสําราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช

29 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้างานวิชาการ นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช และแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับนางศศิธร พละสุข ครูโรงเรียนบ้านป่าวิไล และนางสุจิตรา รอดศิริ ครูโรงเรียนบ้านเนินมะหาด จังหวัดจันทบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การจัดการแข่งขันกีฬาสี ปีประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2563

การจัดการแข่งขันกีฬาสี ปีประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณอาคารโดมฝั่งเก่า โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

26 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดยว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นายธงไชย บุญเรือง นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ,นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมทั้งตัวแทนคณะครูสายชั้นป.5 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารอำนวยการ และห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"

16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดยว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program และตัวแทนคณะครูสายชั้นป.4 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" สพป.เลย เขต 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14 ตุลาคม 2563 คณะครูผู้กำกับลูกเสือและยุวกาชาด และตัวแทนนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี จึงจัดพิธีน้อมรำลึกพระมาหากรุณาธิคุณตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ บริเวณอาคารโดมฝั่งเก่า โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธมอบเกียรติบัตรสัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563

2 ตุลาคม 2563 หลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและห้องสมุดร่วมจัดกิจกรรม โดยจัดการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมเชงปฏิบัติการ สร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ประสารงาน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

28 กันยายน 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ประสานงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับประถมศึกษา ภูมิภาคตะวันออก โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : กลุ่มโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1

20 กุมภาพันธ์ 2563 นายเดือน ทองกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นายธงไชย บุญเรือง , นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้น ป.1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com