วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประจำเดือน
ภาพกิจกรรม

...

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนหลังใหม่

1 เมษายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนหลังใหม่ ขนาด 24 ห้องเรียน โดยมีพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

MORE

...

มอบเกียรบัตร15คุรุชนคนคุณธรรมและเด็กดีที่ถาวร

22 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรบัตร15คุรุชนคนคุณธรรมและเด็กดีที่ถาวร ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมวันมาฆบูชา (พิธีเวียนเทียน)

15 กุมภาพันธ์ 2562 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ไปทำพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ โดยก่อนทำพิธีเวียนเทียน พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันกล่าวคำสวดมนต์และคำบูชาในวันมาฆบูชา ณ วัดกลางและวัดโบสถ์เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมวันมาฆบูชา

15 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้ทำพิธีทำบุญวันมาฆบูชา ซึ่งความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก โดยในพิธีมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและบรรยายธรรม ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมผู้ปกครองห้องเรียนสาธิตเตรียม ป.1

12 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ทำการประชุมผู้ปกครองห้องเรียนสาธิตเตรียม ป.1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

อบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

8 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยเป้าหมายของหลักสูตร D.A.R.E. ทั้งหลักสูตร คือ การลด/ขจัดการเสพเหล้า บุหรี่ และยาเสพติดอื่น ๆ รวมทั้งการใช้พฤติกรรมที่รุนแรงของวัยรุ่น ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมเล่านิทานตามจินตนาการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

30 มกราคม 2562 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมเล่านิทานตามจินตนาการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการ English Program เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25 มกราคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช ศึกษาดูงานตามโครงการ English Program เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

22 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

คณะศึกษาดูงาน ปี 2561

คณะศึกษาดูงาน ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com