วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

...

การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2

วันที่ 26 เมษายน 2565 สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2565 โดยมีนายนิเวศ หาญสมุทร์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรีโดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะการฝึกอบรม

MORE

...

การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1

วันที่ 19 เมษายน 2565 สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 22 เมษายน 2565 โดยมีนายนิเวศ หาญสมุทร์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี โดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะการฝึกอบรม

MORE

...

การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

4 เมษายน 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดยว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้างานวิชาการ ,นางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูแต่ละสายชั้น ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มาศึกษาดูงานโรงเรียนสฤษดิเดช ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

"เที่ยวงานลานวัฒนธรรม สร้างสุข ประจำปี 2565

เด็กชายชนกันต์ นุ่มเจริญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 กับกิจกรรมกับวัฒนธรรม เข้าคัดเลือก วัฒนวินิต ปี 2565 ในงาน "เที่ยวงานลานวัฒนธรรม สร้างสุข ประจำปี 2565 จังหวัดจันทบุรี ณ ลานกีฬาคนรักจันท์ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ 25 มีนาคม 2565

MORE

...

กิจกรรม English Camp Online 2021

16 มีนาคม 2565 นางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม English Camp Online โดยมีนางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครู ครูชาวต่างชาติ และนักเรียนในโครงการ English Program เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผ่านระบบ Google Meet

MORE

...

การมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยทางโรงเรียนได้แบ่งช่วงเวลาในการมอบตัวนักเรียนเป็น 2 รอบ คือในภาคเช้าเวลา 8.30 -11.30น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30น. เพื่อความสะดวกและลดความแออัด ซึ่งในการมอบตัววันนี้ได้มีผู้ปกครองนักเรียนทะยอยมากรอกเอกสารการมอบตัว และลองเสื้อผ้า ชุดกีฬา ชุดผ้าไทย และชุดนักเรียน เครื่องแบบนักเรียนต่างๆที่ทางร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนได้นำมาจัดบริการไว้ พร้อมทั้งรับฟังการชี้แจงรายละเอียดในการเรียนปรับพื้นฐาน และกำหนดการต่างๆที่ผู้ปกครองต้องทราบ ณ บริเวณอาคารโดยฝั่งเก่า โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

สอบคัดเลือกเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการ English Program (EP)

วันที่ 10 มีนาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการรับสมัครนักเรียนและสอบคัดเลือกเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการ English Program (EP) โดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงกับนักเรียนและผู้ปกครองก่อนเข้าภายในโรงเรียน 2.ให้สวมหน้ากากอนามัย 3.ใช้เจลล้างมือที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ที่ประตูทางเข้า 4.จัดเว้นระยะห่างทางสังคมภายในห้องทดสอบ ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ความปลอดภัยและความสบายใจกับผู้ปกครองทุกท่าน

MORE

...

การฉีดวัคซีนกระตุ้นคอตีบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นคอตีบ ณ หอประชุม ฝั่ง EP ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในวันนี้ด้วยค่ะ

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด

22 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและตัวแทนคณะครูในโครงการ English Program ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตราด ศึกษาดูงานในโครงการ English Program ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช โดยการต้อนรับทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามกิมาตรการรณรงค์ตามมาตรการ โซเชียล ดิสแทนซิ่ง (social distancing) ตรวจวัดอุณภูมิ และล้างเจลแอลกอฮอร์ก่อนเข้าห้องประชุม

MORE

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com