วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดือนสิงหาคม
ภาพกิจกรรม

...

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ

14 สิงหาคม 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

คุณครูวิสสุตา เวชชาชีวะ และเด็กหญิงชณาภัช ชวศิริกุลฑล ยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่าง 5-12 สิงหาคม2561 โดยมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ

MORE

...

โครงการรักษ์ไทยรักชุมชน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

10 สิงหาคม 2561 โครงการรักษ์ไทยรักชุมชน ตอน มือน้อยๆร้อยมาลัยสู่ใจแม่ ปลูกฝังการสืบสานวัฒนธรรมไทยและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันครอบครัว เด็กๆร้อยมาลัยด้วยตนเองเป็นครั้งแรกด้วยความตั้งใจและพยายามเพื่อมอบมาลัยน้อยๆแด่คุณแม่ที่เขารัก ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย

10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสฤษดิเดชร ต้อนรับพณฯท่าน นาง อานา ลูซี เชนทิล กาบรัล เพเทอร์เซิน (H.E. Mrs. Ana Lucy Gentil Cabral Petersen) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม เชื่อมสัมพันธ์ไมตรี โครงการยุวทูตความดีของโรงเรียน และร่วมทำกิจกรรมกันนักเรียน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานเปิดกรวยและถวายพานพุ่มดอกไม้ พร้อด้วยทีมผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ณ บริเวณอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด

9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดงาน "พระบารมีเกริกฟ้าปกเกล้าชาวประชามหาวชิราลงกรณ์ ตามรอยพระราชา งานสัปดาห์ห้องสมุด : ภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ร่วมใจบูชาแม่ สู่ยุวอาเซียน ปี 2561" โดยได้รับเกียติจาก ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานเปิดงาน และนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานมีการจัดกิจกรรมพลังการอ่าน,การแสดงบนเวที ร้องเพลงโชว์,มอบเกียติบัตรนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด,นิทรรศการการแสดงผลงานนักเรียนของแต่ละสายชั้น ,นิทรรศการ ณ บริเวณเวทีอาคารโดมโรงเรียนสฤษดิเดช และห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ประชุมคณะกรรมการเจ้าภาพดำเนินการแข่งขัน EP open house

7 สิงหาคม 61 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเจ้าภาพดำเนินการแข่งขัน EP open house ระดับภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี

MORE

...

ประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต

3 สิงหาคม 61 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : เทศบาลตำบลคลองตำหรุ

17 สิงหาคม 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

คณะศึกษาดูงาน ปี 2561

คณะศึกษาดูงาน ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com