วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

...

มอบเกียติบัตรนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละห้อง

26 มีนาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช มอบเกียติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละห้อง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

STEM Education การอบรมด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษาสำหรับครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์

17-19 มีนาคม 2561 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกันอบรมด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษาสำหรับครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษาจันทบุรี ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

English Camp ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3

7-9 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครูโครงการ English Program ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่าย English Camp At The Princess Beach Resort Rayong

MORE

...

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่สถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการ

13 มีนาคม 2561 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่สถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

English Camp 2017 นักเรียนภาคปกติ

12-13 มีนาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "English Camp 2017" โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และคณะครูต่างชาติโครงการ English Program ร่วมกันจัดกิจกรรม English Camp 2017 โดยวันที่ 12 มีนาคม ได้ออกไปจัดกิจกรรมที่ชายหาดแหลมสิงห์ ส่วนวันที่ 13 มีนาคม จัดที่อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เวทีคนเก่ง
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1

9 มีนาคม 2561 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

คณะศึกษาดูงานทั้งหมด

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com