วิสัยทัศน์ : เด่นคุณธรรม นำวิชาการ สื่อสารสองภาษา คิดและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

...

กิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2561

16 มกราคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาราชภัฎรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561

8 มกราคม 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ครูสุทธาวกุล ช้างใหญ่ พร้อมคณะ ได้นำเด็กหญิงชณาภัช ชวศิริกุลฑล นักเรียนโครงการ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/13 เข้ารับโล่รางวัลและรับโอวาทจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 โดยมีผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

MORE

...

กิจกรรมเทศกาลคริสต์มาส

25 ธันวาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งคณะครูและนักเรียนโครงการ English Program และคณะครูภาษาต่างประเทศ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู และทำให้นักเรียนได้รู้จักประวัติความเป็นมาของเทศกาลคริสต์มาส ณ อาคารโดมฝั่ง English Program โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

24 ธันวาคม 2560 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมบุคลากรครู : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณและภูมิศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 4" ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง โดย อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

MORE

...

มอบใบประกาศ TEDET และโล่รางวัล

22 ธันวาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ทำการมอบใบประกาศและโล่รางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้ทำการสอบ TEDET ซึ่งเป็นโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการศึกษาวิจัยการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน

20 ธันวาคม 2560 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ โครงการศึกษาวิจัยการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เวทีคนเก่ง
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน

8 ธันวาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้น ป.5 ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนอนุบาลราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

คณะศึกษาดูงานทั้งหมด

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com