วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประจำเดือน
ภาพกิจกรรม

...

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

1-9 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จำนวน 74 รายการ ไปแข่งขันต่อในระดับชาติ จังหวัดสมุทรปราการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

MORE

...

เด็กหญิงชณาภัช ชวศิริกุลฑล รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

9 พฤศจิกายน 2562 เด็กหญิงชณาภัช ชวศิริกุลฑล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการ English Program โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อรับพระราชทานรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

MORE

...

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

2 พฤศจิกายน 2562 พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยโรงเรียนสฤษดิเดชได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นสถานที่ในการจัดพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร และนายเดือน ทองกุล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และโรงเรียนสฤษดิเดชยังเป็นศูนย์การแข่งขันใน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

เอกอัครราขทูตบราซิลประจำประเทศไทยพบคณะยุวทูตความดีพร้อมผู้บริหารและคณะครู

1 พฤศจิกายน 2562 ท่านเอกอัครราขทูตบราซิลประจำประเทศไทย ให้เกียรติพบปะพูดคุยและถ่ายภาพกับผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี ในฐานะ “เพื่อนยุวทูตความดี” ระหว่างโรงเรียนสฤษดิเดชกับทางสถานทูตบราซิลประจำประเทศไทย ที่มีปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพ.ศ.2542 (20 ปี) และท่านเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทยให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนที่โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

MORE

...

คณะยุวทูตความดีรอรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1 พฤศจิกายน 2562 คณะยุวทูตความดี จากโรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี เตรียมพร้อมรอรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานครบรอบ 20 ปี โครงการยุวทูตความดี ณ กระทรวงการต่างประเทศ

MORE

...

กิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ "Active Learning การเรียนรู้คู่ทักษะชีวิต"

9 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ "Active Learning การเรียนรู้คู่ทักษะชีวิต" ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายอวยชัย ดีประชา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานเปิดงาน และว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยทีมบริหาร ประธานสายชั้น ป.1-6 และมัธยมร่วมเป็น สักขีพยานในพิธีเปิด ซึ่งในงานดังกล่าวมีการออกบูทนิทรรศการและบูทสินค้าให้นักเรียนได้ร่วมสนุกและเรียนรู้ การแต่งกายอาชีพในฝัน และการแสดงบนเวทีตลอดทั้งวัน ณ บริเวณเวทีอาคารโดม(ฝั่งเก่า)โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การแข่งขันกีฬาสี (SPORT DAY)

3 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนสฤษดิเดช ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา โดยทางโรงเรียนเริ่มแข่งขันภายในมาตั้งแต่วันที่ 25-27 กันยายน 2562 และทำพิธีเปิดพร้อมด้วยการแข่งขันกีฬาประเภทกรีฑาในวันดังกล่าว ณ สนามกีฬาองค์การบริหารจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คุณค่าแห่งความเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกันจัดพิธี "คุณค่าแห่งความเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ให้แก่คณะครูที่เกษียณในปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 6 ท่าน เพื่อระลึกถึงคุณูปการของทุกท่านในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิระยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงให้การยกย่อง และเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลัง โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือ กิจกรรมในภาคค่ำวันที่ 27 กันยายน 2562 และกิจกรรมในภาคเช้าวันที่ 30 กันยายน 2562

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โรงเรียนบ้านดอน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โรงเรียนบ้านดอน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว โดยมีนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะครูสายชั้น ป.3 และป.4 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com