วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสำคัญเดือนพฤษภาคม
ภาพกิจกรรม

...

รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพหัวข้อป่าในเมือง

23 พฤษภาคม 2561 นายสายัณต์ อุตทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำเด็กหญิงธมรวรรณ นวลไธสงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 เข้าร่วมการประกวดวาดภาพหัวข้อป่าในเมือง และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประถม ณ วนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

เปิดภาคเรียนใหม่ 1/2561

16 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับ พบปะและให้โอวาทนักเรียนและคณะครู ในวันเปิดภาคเรียนใหม่1/2561 นักเรียนมาโรงเรียนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งกายอย่างถูกระเบียบ และร่วมร้องเพลงชาติด้วยความพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ประชุมข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2561

14 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ทำการประชุมข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้มีการแนะนำข้าราชการครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ และบุคลากรในระดับสายชั้นต่างๆ ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เวทีคนเก่ง
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1

9 มีนาคม 2561 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

คณะศึกษาดูงานทั้งหมด

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com