วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

...

พิธีมอบเกียรติบัตร,โล่รางวัล และเสื้อสามารถ ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขัน

9 เมษายน 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีมอบเกียรติบัตร,โล่รางวัล และเสื้อสามารถ ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันในรายการ ชิงแชมป์,ASMO,TEDET ,การแข่งขันทักษะภาษาจีน, นักเรียนได้คะแนนสูงสุด ของโรงเรียนในแต่ละสายชั้น โดยมี ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ เวที อาคารโดมฝั่งเก่า โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อและเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 7 เมษายน 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชร่วมกับคณะกรรมการจัดสร้างเหรียญและรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (รุ่น เดชบูรพาพยัคฆ์) จัดพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อและเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยพิธีมหาพุทธาภิเษกได้รับเมตตาจากพระเกจิชื่อดังจากทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธี อาทิ เช่น 1. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตรวิทยา กรุงเทพมหานคร)2. พระเทพปริยัติมุนี (เจ้าคุณมีชัย)วัดหงส์รัตนาราม 3.หลวงปู่ประเวศ วัดป่าคลองมะลิ จันทบุรี 4. หลวงพ่อนัส วัดอ่าวใหญ่ ตราด 5. หลวงพ่อสุพจน์ วัดห้วงพัฒนา ตราด 6.หลวงพ่อมนัส สำนักสงฆ์เขาแหลม จันทบุรี 7.พระปลัดนิวัติ วัดคมบาง จันทบุรี 8.หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ นครราชสีมา 9.หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง ปราจีน 10.พระอาจารย์ชิน วัดธรรมสถิต ระยอง 11. หลวงพ่อโสต วัดเขาหินโคร่ง จันทบุรี 12.พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน้าค่ายตากสิน โดยผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน จะได้หางบัตร ลุ้นรับเหรียญนวะหน้าทองคำ เนื้อผงผสมสมเด็จบางขุนพรหม สร้าง จำนวน 99 องค์

MORE

...

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสฤษดิเดชจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษากับโรงเรียน ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนที่จบในปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ. ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

MORE

...

ตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบ ด้านดนตรีไทย ของโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563

2 เมษายน 2564 นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยนายพรชัย นุ่มเจริญ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบ ด้านดนตรีไทย ของโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563 และเด็กหญิงนัทธ์หทัย ภูริสิทธฺโสพล ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563 ประเภทประถมศึกษา จากนางสาวปาณี นาคะนาท ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการ English Program

26 มีนาคม โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการ English Program โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสฤษดิเดช ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมค่ายยุวกาชาด โรงเรียนสฤษดิเดช ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ให้กับนักเรียนยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โดยมีนางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูยุวกาชาด ในการเข้าค่ายดังกล่าวได้จัดให้มีฐานกิจกรรมสอดแทรกความรู้ให้กับนักเรียนยุวกาชาด จัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ณ อาคารโดม (ฝั่ง EP) โรงเรียนสฤษดิเดช และวัดโบสถ์เมือง จันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมทักษะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การฝึกอบรมค่าย DAY CAMP และทดสอบวิชาพิเศษ" ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โดยมีนางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูผู้กำกับลูกเสือ ร่วมฝึกให้ความรู้แก่นักเรียนให้มีทักษะการเอาชีวิตรอด สอดแทรกความรู้ให้เกิดทักษะและประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ ความมีระเบียบวินัย ณ กองพันทหารราบที่2 ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนดีวิธีลูกเสือจากโรงเรียนบ้านชำสมอ สพป.ระยอง เขต 2

วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนดีวิธีลูกเสือจากโรงเรียนบ้านชำสมอ สพป.ระยอง เขต 2 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : กลุ่มโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1

20 กุมภาพันธ์ 2563 นายเดือน ทองกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นายธงไชย บุญเรือง , นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้น ป.1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com