วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

...

รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสฤษดิเดชขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชณาภัช ชวศิริกุลฑล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการ English Program ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562

MORE

...

การแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา

7-11 ธันวาคม 2562 นายภูษิต บัวสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พร้อมคณะครูในกลุ่มสาระฯ นำนักเรียนเข้าร่วมรายการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา
- เหรียญทอง 4x100 รุ่น 12 ปีหญิง
- เหรียญทอง 80 เมตร รุ่น 8 ปีหญิง เด็กหญิงอุรัสยา บุญเหลือ ป.3/3

MORE

...

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับภาค

6-8 ธันวาคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับภาค ณ จังหวัดสมุทรปราการ

MORE

...

IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคกลางและภาคตะวันออก

6-8 ธันวาคม 2562 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะทีมงาน IQA AWARD ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอ ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ โดยโรงเรียนสฤษดิเดชได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคกลางและภาคตะวันออก ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขา รมว.ศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการ เมื่อบ่ายวันที่ 7 ธันวาคม 62 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

MORE

...

เทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019”

4 ธันวาคม 2562 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019” International Chanthaburi Gems and Jewelry Fastival ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้เป็นนครแห่งอัญมณี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถแข่งขันสู่ตลาดสากลได้ ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ ตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ จังหวัดจันทบุรี

MORE

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

...

วันพ่อแห่งชาติ

4 ธันวาคม 2562 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และในภาคบ่ายได้มีการนำลูกเสือและยุวกาชาดทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

MORE

...

สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นตรี -โท-เอก โดยใช้พื้นที่ในห้องเรียนฝั่งปกติ-ห้องเรียนฝั่งEP และห้องประชุมอเนกประสงค์ เป็นสถานที่สอบ

MORE

...

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โรงเรียนบ้านดอน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โรงเรียนบ้านดอน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว โดยมีนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะครูสายชั้น ป.3 และป.4 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com