วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประจำเดือน
ภาพกิจกรรม

...

รางวัลสถานศึกษา IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2561

7 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช รับรางวัลสถานศึกษา IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2561 ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

MORE

...

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

7 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลแก่ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ที่ได้ไปทำการแข่งขันขันและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในรายการต่าง ๆ

- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น จากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

- การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6 โครงการกองทุนมูลนิธิพระพุทธบาทพลวงเพื่อพัฒนาการศึกษาเยาวชน ครั้งที่ 1

- การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-ป.3 , ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

- การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับเขตพื้นที่ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

- การแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา สนามศุภชลาศัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE

...

ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา

3 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ทำการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับอำเภอเมืองจันทบุรี สาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ต้อนรับข้าราชการครูและครูต่างชาติที่บรรจุใหม่

2 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ทำการแนะนำข้าราชการครูและครูต่างชาติที่ได้บรรจุใหม่ให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รู้จัก โดยมีนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ทำการประชุมมอบหมายภาระงานและหน้าที่ในการปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2561

29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561 ครูภูษิต บัวสวัสดิ์ และครูวรทรรศน์ นาคสกุล ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2561 ซึ่งทุก ๆ ปี กรมพลศึกษาจะจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเป็นประจำโดยมีกีฬาหลายชนิดให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน กรีฑาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่โรงเรียนสฤษดิเดชได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ก็เช่นกัน โรงเรียนสฤษดิเดชได้ส่งนักกีฬาหลายรุ่นอายุ เข้าร่วมการแข่งขันในระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61 และสามารถคว้าเหรียญรางวัลต่าง ๆ มามากมาย พร้อมทั้งได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม รุ่น 12 ปีหญิง ณ สนามศุภชลาศัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE

...

ยุวทูตความดีโรงเรียนสฤษดิเดช

1 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้ทำการต้อนรับยุวทูตความดีของโรงเรียนสฤษดิเดช กลับสู่รั้วขาว-เขียวในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 หลังจากเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ในช่วงปิดภาคเรียน

MORE

...

วันเปิดภาคเรียนที่ 2

1 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ขึ้นเวทีพบปะให้โอวาทแก่นักเรียนในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2/2561 พร้อมทั้งออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูในการจัดเรียนการสอน ในแต่ละสายชั้นของโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

31 ตุลาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2561 โดยท่านผู้อำนวยการได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสุรนารี

21 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครูสายชั้น ป.1 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสุรนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

คณะศึกษาดูงาน ปี 2561

คณะศึกษาดูงาน ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com