วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

...

พิธมอบเกียรติบัตรสัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563

2 ตุลาคม 2563 หลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและห้องสมุดร่วมจัดกิจกรรม โดยจัดการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมเชงปฏิบัติการ สร้างความข้มแข็งให้ศูนย์ประสารงาน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

28 กันยายน 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ประสานงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับประถมศึกษา ภูมิภาคตะวันออก โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

โครงการเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช โดยคณะครูผู้สอนคอมพิวเตอร์วิชาวิทยาการคำนวนและคณะวิทยากรชั้นนำจากบริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่นจำกัด ร่วมจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านCodingผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล เพื่อมอบความรู้ควบคู่ความสนุกสนานให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

28 กันยายน 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน) โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2563

วันที่ 4 - 18 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

26 สิงหาคม 2563 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน Traffic Learning For Kids ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีได้จัดวิทยากรมาอบรมบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : กลุ่มโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1

20 กุมภาพันธ์ 2563 นายเดือน ทองกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นายธงไชย บุญเรือง , นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้น ป.1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com