วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

...

การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study:IS)

21 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมทีมบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน และบรรยายพิเศษ "การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study:IS)" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ในการจัดงานครั้งนี้ ได้มีการจัดแข่งขันโดยกำหนดเป็น 3 หลักสูตร คือหลักสูตรทั่วไป หลักสูตรวิทย์-คณิต และหลักสูตรEnglish Program เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำไปต่อยอดในการศึกษาหาความรู้ในอนาคตต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

มอบใบประกาศนียบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

16 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนและคณะครู ที่ได้เดินทางไปทำการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระหว่างวันที่ 11-13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดชเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 14 รายการ และสามารถคว้ารางวัลต่างๆ มาได้มากมาย ดูผลการแข่งขัน >>

MORE

...

โครงการเสวนาเรื่อง "ศาสตร์พระราชา นำพาปวงประชาเป็นสุข"

14 กุมภาพันธ์ 2561 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และครูสายัณต์ อุตทอง ได้เข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง "ศาสตร์พระราชา นำพาปวงประชาเป็นสุข" ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมวันวาเลนไทน์

14 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดขึ้นมา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเป็นการแสดงถึงความรักที่มีระหว่างกัน

MORE

...

งานป้อมไพรีพินาศรำลึก "รำลึกพระบารมี 115 ปี ฉลองเมืองจันท์"

วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ครูสายัณต์ อุตทอง พร้อมคณะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานป้อมไพรีพินาศรำลึก "รำลึกพระบารมี 115 ปี ฉลองเมืองจันท์" ณ ป้อมไพรีพินาศและวัดเขาแหลมสิงห์ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 และในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 มาได้เช่นเดียวกัน

MORE

...

มอบรางวัลโล่ยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทาน

7 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติมอบรางวัลโล่ยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานประจำปี 2559 ระดับสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 1 ให้แก่เด็กหญิงศศิร์รัช คงขวัญ นักเรียนโครงการ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11 และรางวัลโล่ยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานประจำปี 2560 ให้แก่เด็กหญิงณัฐธิดา ดาวไส นักเรียนโครงการ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11 ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เวทีคนเก่ง
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนบ้านนาหว้า

12 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านนาหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

คณะศึกษาดูงานทั้งหมด

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com