วิสัยทัศน์ : เด่นคุณธรรม นำวิชาการ สื่อสารสองภาษา คิดและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

...

มอบใบประกาศนียบัตร "การแข่งขันภาษาอังกฤษ"

17 พฤศจิกายน 2560 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช มอบใบประกาศนียบัตร "การแข่งขันภาษาอังกฤษ" ให้กับนักเรียนและคณะครู เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และครูที่ฝึกซ้อม ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (คณิตศาสตร์ และหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา)

16 พฤศจิกายน 2560 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มอำเภอเมือง ศูนย์แข่งขันคณิตศาสตร์ และหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดชศึกษาดูงาน

9-10 พฤศจิกายน 2560 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของแต่ละบุคคลได้

MORE

...

ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (คณิตศาสตร์ และหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา)

8 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ประธานกรรมการจัดการแข่งขันศิลปฯ ได้ทำการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มอำเภอเมือง ศูนย์แข่งขันคณิตศาสตร์ และหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมวันรักต้นไม้

6 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่ง ปลูกซ่อมต้นไม้และรดน้ำต้นไม้ ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

6 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช ทำพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานสดุดีวีรกรรม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาติ ณ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมงานวันวิชาการ'60

9 ตุลาคม 2560 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาสฤษดิเดช 4.0" ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เวทีคนเก่ง
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน

15 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโครงการ English Program ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน Nan Hua High School ประเทศสิงค์โปร์ ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

คณะศึกษาดูงานทั้งหมด

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com