วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประจำเดือน
ภาพกิจกรรม

...

วันครูแห่งชาติ

16 มกราคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในภาคเช้ามีการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมแสดงนิทรรศการโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่วนในภาคบ่าย มีการแข่งขันกีฬาครู อาทิ เปตอง วอลเลย์บอล และฟุตบอล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

MORE

...

รับรางวัลการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

6 มกราคม 2562 ครูวิสิษฐ สังฆเวช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมครูนันทวัน สวัสดิ์ภูมิ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต เข้ารับเหรียญรางวัลการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

MORE

...

พิธีมอบเกียติบัตรงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

4 มกราคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ทำพิธีมอบเกียติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ไปแข่งขันกิจกรรมระดับเหรียญทอง เนื่องในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม

MORE

...

ถวายราชสักการะต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

28 ธ.ค.61 เวลา 06.00 น. ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมนางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้างานวิชาการ และนางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งกล่าวราชสดุดีเทิดพระเกียรติ และถวายเครื่องบวงสรวง สำหรับวันที่ 28 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2311 ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ ซึ่งเมืองจันทบุรีเคยเป็นดินแดนที่รวมไพร่พลในการกอบกู้เอกราช

MORE

...

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ จังหวัดนครปฐม

25-27 ธันวาคม 2561 ว่าที ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม

MORE

...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

12-14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-ยุวกาชาด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแบ่งการเข้าค่ายออกเป็น 2 ชุด และจะทำการแสดงร่วมกันในคืนรอบกองไฟในคืนวันที่ 13 ธันวาคม 2561ระหว่างลูกเสือและยุวกาชาด โดยมีว่าที ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีการแสดงรอบกองไฟ พร้อมด้วยนายธงไชย บุญเรือง,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูผู้กำกับลูกเสือ ครูผู้สอนยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดคมบาง

MORE

...

วันพ่อแห่งชาติ

4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี ว่าที ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการครู บุกลากรทางการศึกษา และนักเรียนสฤษดิเดช ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมจัดบอร์ดนิทรรศการเทิดพระเกียติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในแต่ละสายชั้น ณ บริเวณอาคารโดมโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะกรรมการติดตามการตรวจนับจำนวนนักเรียน

1 ธันวาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ นายสมชาย อรุณธัญญา รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมคณะที่ได้เดินทางมาเป็นคณะกรรมการติดตามการตรวจนับจำนวนนักเรียน ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนบ้านคลองมะนาว และโรงเรียนบ้านหนองม่วง

30 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนบ้านคลองมะนาว และโรงเรียนบ้านหนองม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1 ซึ่งมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

คณะศึกษาดูงาน ปี 2561

คณะศึกษาดูงาน ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com