กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

...

ค่ายทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์ PEER Center

25-26 กันยายน 2560 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีโรงเรียนเครือข่ายนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์ PEER Center จันทบุรี มาให้ความรู้ในด้านต่างๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เช่น การบรรยายให้ความรู้ เกมส์ ดูหนังsoundtrack และเที่ยวชมชุมชนริมน้ำจันทบุรี

MORE

...

การแข่งขันภาษาอังกฤษ Spelling Bee

21 กันยายน 2560 นายปราโมทย์ โพธิผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษ Spelling Bee ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ค่ายภาษาอังกฤษ

1 สิงหาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มเครือข่ายคุณภาพสัมพันธ์ สพป.จบ.1 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com