ภาพกิจกรรม 2565

...

การสอบคัดเลือกเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการ English Program (EP)

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการสอบคัดเลือกเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการ English Program (EP) โดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงกับนักเรียนและผู้ปกครองก่อนเข้าภายในโรงเรียน 2.ให้สวมหน้ากากอนามัย 3.ใช้เจลล้างมือที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ที่ประตูทางเข้า 4.จัดเว้นระยะห่างทางสังคมภายในห้องทดสอบ ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ความปลอดภัยและความสบายใจกับผู้ปกครองทุกท่าน

MORE

...

English Camp Online 2021 activities

March 16, 2022 Mrs. Sasithon Phalasuk, Deputy Director of Sarididet School presided over the opening speech of the English Camp Online activity with Ms. Sudarat Bussaba, the head of the English Program project, along with the teachers. foreign teacher And students in the English Program project participated in this activity through the Google Meet system.

MORE

...

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นตัวแทนโรงเรียนรับโล่เชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือประจำปี 2564 ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

MORE

...

การมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โครงการEnglish Programและโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ศาสตร์และคณิตศาสตร์

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โครงการEnglish Programและโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีการตรวจหลักฐานการมอบตัว และชี้แจงรายละเอียดในการเรียนปรับพื้นฐาน นอกจากนี้ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน เปิดให้บริการนักเรียนได้ซื้ออุปกรณ์การเรียน และมีร้านเครื่องแบบนักเรียนมาจำหน่ายให้กับนักเรียน เพื่อความสะดวกและลดความแออัดในวันเปิดเรียน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีมอบเกียติบัตรและทุนการศึกษา

24 มกราคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะครู จัดพิธีมอบเกียติบัตรและทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการทดสอบ NT เต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-net)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ทุกกลุ่มสาระรายวิชา ณ จุดเช็คอินหน้าเสาธง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข

วัน 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชได้รับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนำโดย ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 9 พร้อมด้วยคณะในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565) ของจังหวัด จันทบุรี โดยมีนายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุววณปาล ,นางสุจิตรา รอดศิริ ,นางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนOn- site รูปแบบ Hybrid ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com