ภาพกิจกรรม 2561

...

ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อน้ำตกพลิ้วสายน้ำแห่งชีวิต

31 พฤษภาคม 2561 นายสายัณต์ อุตทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำเด็กหญิงธมรวรรณ นวลไธสงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ "น้ำตกพลิ้วสายน้ำแห่งชีวิต" โครงการรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีตน์พระบรมราชเทวี และสามารถคว้ารางวัลที่ 2 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จันทบุรี

MORE

...

โรงเรียนสฤษดิเดชเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

30 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นายวรพันธ์ เพชรางกูร ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี ต่อประชาชนชาวไทย โดยมีส่วนราชการ ประชาชน องค์กรต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเข้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมทั้งฟังบรรยายธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

รับมอบเกียติบัตรโรงเรียนที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยจากนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

28 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบเกียติบัตรโรงเรียนที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. 2561 จากนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

อบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

26-28 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชกล่าวต้อนรับแก่ผู้เข้ารับการอบรม STEM Education ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมโครงการบูรณาการสเต็มศึกษาโรงเรียนสฤษดิเดช จัดอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรมในการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน พร้อมได้เทคนิคบูรณาการและกิจกรรม Active learning ไปใช้กับเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีนายสุทธิ สุวรรณปาล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงให้คำแนะนำและดูแลผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวีบุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

22 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ พระบรมราชินยานุสาวรีย์ พระตำหนักเทา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โรงเรียนสฤษดิเดชนำโดย นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายวรพันธ์ เพชรางกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ ห้วหน้างานวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรของโรงเรียนสฤษดิเดชเข้าร่วม "พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7" โดยได้รับเกียรติจากนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จากภายนอกเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

MORE

...

อบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

19-21 พฤษภาคม 2561 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 พบปะให้แนวคิดแก่ผู้เข้ารับการอบรม STEM Education ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมโครงการบูรณาการสเต็มศึกษาโรงเรียนสฤษดิเดช จัดอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรมในการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน สามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชกล่าวต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวีบุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพหัวข้อป่าในเมือง

23 พฤษภาคม 2561 นายสายัณต์ อุตทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำเด็กหญิงธมรวรรณ นวลไธสงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 เข้าร่วมการประกวดวาดภาพหัวข้อป่าในเมือง และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประถม ณ วนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

เปิดภาคเรียนใหม่ 1/2561

16 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับ พบปะและให้โอวาทนักเรียนและคณะครู ในวันเปิดภาคเรียนใหม่1/2561 นักเรียนมาโรงเรียนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งกายอย่างถูกระเบียบ และร่วมร้องเพลงชาติด้วยความพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ประชุมข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2561

14 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ทำการประชุมข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้มีการแนะนำข้าราชการครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ และบุคลากรในระดับสายชั้นต่างๆ ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com