ภาพกิจกรรม 2561

...

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม EP Open House Zone C

2 สิงหาคม 61 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้โอวาท ให้กำลังใจกับคณะครูและนักเรียนในโครงการ EP ก่อนที่จะเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม EP Open House Zone C ที่จังหวัดปราจีนบุรี

MORE

...

พิธีทำบุญโรงเรียนและเปิดอาคารอำนวยการ

1 สิงหาคม 61 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดงานทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทำพิธีเปิดใช้อาคารอำนวยการของโรงเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการปันน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้

28 กรกฎาคม 61 "โครงการปันน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้" โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน นำโดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าช้าง ครอบครัวศักดิ์คำ ทีมงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ,ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ทีมผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสฤษเดช จัดพิธีมอบบ้านโครงการปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มอบให้ เด็กหญิงจิรภัทร บำรุงรักษ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช และคุณยายกุหลาบ บำรุงรักษ์ โดยมีพล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน ผบก.ภ.จว.จันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย และมอบบ้าน พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ณ บ้านวังชนาค ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีสวนสนามและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

28 กรกฎาคม 61 ผู้บริหาร ยุวกาชาดอาสาโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมพระราชพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 โดยมีกองยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดชจันทบุรี ปฐมพยาบาล เหล่าข้าราชบริพาล สวนสนาม ณ หอประชุมกระต่าย เทศบาลเมืองจันทบุรี

MORE

3
...

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ของระดับชั้นมัธยมศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

26 กรกฎาคม 61 ผู้บริหาร ผู้บริหาร ครูและนักเรียนของโรงเรียน ep saritdidet ได้เก็บรักษาประเพณีไทยไว้ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดโบสถ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

26 กรกฎาคม 61 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ บริเวณโดมของโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

26 กรกฎาคม 61 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ยุวทูตอาเซียน

25 กรกฎาคม 61 ยุวทูตความดี ยุวทูตความดี ยุวอาเซียน อาสาทำดี อาสา...สามัคคี อาสา...รักษ์โลก อาสา...พาทำบุญ อาสา...พาทำ ตัวแทนชาวสฤษดิเดช รวมพลัง ทำดีด้วยหัวใจ(พอเพียง) ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปลูกป่า ทำความสะอาดชุมชนที่แหลมแม่นกแก้ว อ.นายายอาม จ.จันทบุรี และร่วมบริจาคเงิน-สิ่งของเครื่องใช้ ที่สถานสงเคราห์คนชรา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

MORE

...

ยุวกาชาดถวายราชสดุดี

25 กรกฎาคม 61 ยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายนิพล มังกร รองนายกหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนสฤษดิเดช เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณเวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมประกวดเล่านิทาน

25 กรกฎาคม 61 กิจกรรมประกวดเล่านิทาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

25 กรกฎาคม 61 ลูกเสือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

MORE

...

ประชุมชี้แจง EP Open House 2018 Zone C

24 กรกฎาคม 61 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ EP โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจ ให้กำลังใจในการฝึกซ้อม แก่คณะครูและนักเรียนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรม EP Open House 2018 Zone C ณ จังหวัดปราจีนบุรี ในเวลาอันใกล้นี้

MORE

...

บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี 2561

23 กรกฎาคม 61 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี 2561 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

21 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสฤษดิเดชจัด"ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์" ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย โดยงานดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้และได้ลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์ตรง รู้จักร่วมมือในการทำงานเป็นกลุ่ม มีความรักสามัคคีกัน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

15 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ครูกวินนาถ คำทุมไสย ครูสมปอง นาคพงษ์ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติบรรลุตามเป้าหมายอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์จ จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอเมืองจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

11-13 กรกฎาคม 2561 นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอเมืองจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทีมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษา กิจกรรมนันทนาการของนักเรียน ตามความถนัดในแต่ละประเภท ซึ่งทีมนักกีฬาของโรงเรียนสฤษดิเดช สามารถคว้าเหรียญรางวัลต่าง ๆ มาได้อย่างมากมาย ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

12 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานการอบรมโครงการค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสฤษดิเดช ผู้เข้ารับการอบรมเป็นลูกเสือ และยุวกาชาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 90 คน

MORE

...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิต

6-7 กรกฎาคม 2561 นายธีระพล สูญสิ้นภัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วม "การประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิต ตามโครงการส่งเสริมการศึกษารอบด้านให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมสู่สากล รุ่นที่ 3" ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ท่านผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

5 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ทำการเยี่ยมค่ายกิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program พร้อมให้โอวาทกับนักเรียนที่มาเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดคมบาง

MORE

...

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

5 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายนิพล มังกร, นายธงไชย บุญเรือง ,นายวรพันธ์ เพชรางกูร ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยประธานสายชั้น และรองประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

4 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีการเปิดค่ายคุณธรรมนำชีวิต โดยมีคุณครูณรัตน์ธนพร อันทะศรี หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ วัดคมบาง ในการนี้พระปลัดนิวัติ พลธมโม เจ้าอาวาสวัดคมบาง จันทบุรี ประธานในพิธีมอบตัวเป็นศิษย์และให้โอวาทกับนักเรียน

MORE

...

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม 2561 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้นำลูกเสือโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program Matthayom เข้าร่วมในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่สามของโลกที่มีการจัดกองลูกเสือของโลกขึ้น โดยทุกๆปีจะมีการจัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย โดยจะมีการนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ และมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับลูกเสือ พร้อมกันนี้ยังได้นำ"ยุวกาชาดอาสา"ซึ่งเป็นเยาวชนจิตอาสา ในการขับเคลื่อนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ให้แก่สังคม และชุมชน เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย ณ โรงเรียนอนุบาล(ฝั่งพระยืน) จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรมและโครงงานค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

27-28 มิถุนายน 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรมและโครงงานค่ายคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

วันสุนทรภู่บูรณาการร่วมกับวันต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการร่วมกับวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

โครงงานค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

26 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงงานค่ายคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

25 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้นิมนต์พระวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องธรรมะกับเยาวชน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

22 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้นิมนต์พระวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องธรรมะกับเยาวชน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

21 มิถุนายน 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้นิมนต์พระวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องธรรมะกับเยาวชน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

20 มิถุนายน 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้นิมนต์พระวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องธรรมะกับเยาวชน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

19 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้นิมนต์พระวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องธรรมะกับเยาวชน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

13 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งพิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู โดยในพิธีไหว้ครูจะใช้ดอกไม้หลัก 3 อย่างในการทำพาน คือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม ดอกมะเขือ ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

โรงเรียนสีเขียว ต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

13 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช รับมอบป้าย "โรงเรียนสีเขียว ต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ กฟผ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียน สีเขียว)” ตั้งเป้าลดใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายครูและเยาวชนต้นแบบลดการใช้พลังงานกว่า 1,900 คนทั่วประเทศ ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

13 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมคณะครูยุวกาชาดและนักเรียน มาเข้าร่วมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ซึ่งจัดทำเมื่อมีสมาชิกยุวกาชาดเพิ่มขึ้นใหม่ในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด โดยสมาชิกยุวกาชาดใหม่มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ

13 มิถุนายน 2561 นางรัญจวน วงษ์กล้าหาญ ประธานมูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาของจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

6 มิถุนายน 2561 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครูยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้นำยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไกล และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อันเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมตามกระบวนการของยุวกาชาดระดับ 1 ที่เน้นการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมยุวกาชาดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่เป็นการพัฒนานักเรียนครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และคุณภาพ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดโบสถ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

6 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program เข้ารับการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและแจ้งเหตุในระบบฉุกเฉิน โดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมห้องเรียนสาธิตเตรียม ป.1

4 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้เข้าเยียมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของห้องเรียนสาธิตเตรียม ป.1 ซึ่งห้องเรียนนี้มีขนาดกว้างขวาง เป็นห้องเรียนปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยี สื่อICTต่างๆที่เพรียบพร้อม และปราศจากฝุ่นชอล์กที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กๆ ห้องเรียนใช้สีที่กระตุ้นพัฒนาการของเด็ก พร้อมด้วยสื่อเครื่องเล่นที่ส่งเสริมจินตนาการของเด็กและสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี เพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้สูงสุดตามหลักสูตร มีคุณครูคอยดูแลเด็กรวม 2 คน

MORE

...

กิจกรรมค่ายยุวบรรณารักษ์ รุ่นที่ 2

4 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมยุวบรรณารักษ์ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 และยังได้รับเกียรติจากนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช บรรณยายพิเศษให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการห้องสมุดและการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกนักเรียนที่มีแววเข้าร่วมเป็นตัวแทนในการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งต่อไป ในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่มีความรอบรู้ในด้านงานห้องสมุด มาเป็นวิทยากรอบรม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการสอดแทรกความรู้ให้กับนักเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

MORE

...

ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

31 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นายวรพันธ์ เพชรางกูร , นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ครบรอบปีที่ 40 เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี โดยมีพลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกองบัญชาป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ

1 มิถุนายน 2561 นายธงไชย บุญเรือง , นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ได้แก่นักกีฬาเยาชนแห่งชาติ , นักเรียนที่ประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดกระทุ่ม(เสือปลา) กรุงเทพมหานคร , นักเรียนที่แข่งขันกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 โดยจัดแข่งขันภายในโรงเรียนสฤษดิเดชซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ วาดภาพระบายสี ขับร้องเพลงลูกทุ่งส่งเสริมศีลธรรม , รางวัลนักเรียนคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อน้ำตกพลิ้วสายน้ำแห่งชีวิต

31 พฤษภาคม 2561 นายสายัณต์ อุตทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำเด็กหญิงธมรวรรณ นวลไธสงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ "น้ำตกพลิ้วสายน้ำแห่งชีวิต" โครงการรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีตน์พระบรมราชเทวี และสามารถคว้ารางวัลที่ 2 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จันทบุรี

MORE

...

โรงเรียนสฤษดิเดชเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

30 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นายวรพันธ์ เพชรางกูร ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี ต่อประชาชนชาวไทย โดยมีส่วนราชการ ประชาชน องค์กรต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเข้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมทั้งฟังบรรยายธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

รับมอบเกียติบัตรโรงเรียนที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยจากนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

28 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบเกียติบัตรโรงเรียนที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. 2561 จากนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

อบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

26-28 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชกล่าวต้อนรับแก่ผู้เข้ารับการอบรม STEM Education ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมโครงการบูรณาการสเต็มศึกษาโรงเรียนสฤษดิเดช จัดอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรมในการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน พร้อมได้เทคนิคบูรณาการและกิจกรรม Active learning ไปใช้กับเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีนายสุทธิ สุวรรณปาล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงให้คำแนะนำและดูแลผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวีบุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

22 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ พระบรมราชินยานุสาวรีย์ พระตำหนักเทา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โรงเรียนสฤษดิเดชนำโดย นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายวรพันธ์ เพชรางกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ ห้วหน้างานวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรของโรงเรียนสฤษดิเดชเข้าร่วม "พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7" โดยได้รับเกียรติจากนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จากภายนอกเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

MORE

...

อบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

19-21 พฤษภาคม 2561 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 พบปะให้แนวคิดแก่ผู้เข้ารับการอบรม STEM Education ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมโครงการบูรณาการสเต็มศึกษาโรงเรียนสฤษดิเดช จัดอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรมในการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน สามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชกล่าวต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวีบุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพหัวข้อป่าในเมือง

23 พฤษภาคม 2561 นายสายัณต์ อุตทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำเด็กหญิงธมรวรรณ นวลไธสงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 เข้าร่วมการประกวดวาดภาพหัวข้อป่าในเมือง และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประถม ณ วนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

เปิดภาคเรียนใหม่ 1/2561

16 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับ พบปะและให้โอวาทนักเรียนและคณะครู ในวันเปิดภาคเรียนใหม่1/2561 นักเรียนมาโรงเรียนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งกายอย่างถูกระเบียบ และร่วมร้องเพลงชาติด้วยความพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ประชุมข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2561

14 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ทำการประชุมข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้มีการแนะนำข้าราชการครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ และบุคลากรในระดับสายชั้นต่างๆ ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com