วิสัยทัศน์ : พื้นฐานภาษาอังกฤษที่มั่นคงและความรู้ความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารระดับสากล
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559

...

โบรชัวร์ EP 2560 แผ่นที่ 1

...

โบรชัวร์ EP 2560 แผ่นที่ 2

...

โบรชัวร์ EP 2559 แผ่นที่ 1

...

โบรชัวร์ EP 2559 แผ่นที่ 2

...
ภาพกิจกรรม EP

...

English Camp ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3

7-9 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครูโครงการ English Program ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่าย English Camp At The Princess Beach Resort Rayong

MORE

...

พิธีปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

28 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูโครงการ English Program ร่วมกันจัดพิธีปัจฉิมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นพิธีที่ทำขึ้นเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา โดยมีการให้โอวาท อวยพร ให้แนวทางในการวางตน เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางบทบาทหน้าที่จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น ไปเป็นนักเรียนในระดับมัธยมปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ ให้แนวทางการพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรักความศรัทธาระหว่างองค์กร สถาบันให้เหนี่ยวแน่น ซึ่งพิธีจัดขึ้น ณ อาคารโดมฝั่ง EP โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

25 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมทีมบริหาร และคณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ได้ทำการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ รับทราบกฎระเบียบ ข้อตกลงของโรงเรียน โดยทำให้ผู้ปกครองนักเรียนได้สร้างความเข้าใจ ให้ความสำคัญและร่วมกันผลักดันคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับกุลบุตรกุลธิดา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันที่ 26-27 มกราคม 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครู ได้นำเด็กหญิงณัฐธิดา ดาวไสว นักเรียนโครงการ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11 เข้ารับรางวัล "ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ประเภทสมาชิกยุวกาชาด ระดับ1"

MORE

...

เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561

8 มกราคม 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ครูสุทธาวกุล ช้างใหญ่ พร้อมคณะ ได้นำเด็กหญิงชณาภัช ชวศิริกุลฑล นักเรียนโครงการ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/13 เข้ารับโล่รางวัลและรับโอวาทจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 โดยมีผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

MORE

...

กิจกรรมเทศกาลคริสต์มาส

25 ธันวาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งคณะครูและนักเรียนโครงการ English Program และคณะครูภาษาต่างประเทศ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู และทำให้นักเรียนได้รู้จักประวัติความเป็นมาของเทศกาลคริสต์มาส ณ อาคารโดมฝั่ง English Program โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

นักการทูตและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจำประเทศไทย

14 ธันวาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูโครงการ English Program โรงเรียนสฤษดิเดช ให้การต้อนรับนักการทูตและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน

15 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโครงการ English Program ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน Nan Hua High School ประเทศสิงค์โปร์ ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12

9 กันยายน 2560 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ English Program ที่เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 "ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งนักเรียนสามารถคว้ารางวัลต่างๆ มาได้

MORE

...

การแข่งขันกิจกรรม EP/MEP ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

3 กันยายน 2560 คณะครูและนักเรียนโครงการ English Program ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม EP/MEP ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี โดยสามารถคว้ารางวัล 6 เหรียญทองและ 1 เหรียญเงิน ประกอบด้วย เหรียญทองจาก speech ช่วงชั้นที่ 2 , speech ช่วงชั้นที่ 1 , story telling ช่วงชั้นที่ 2 , skit ช่วงชั้นที่ 2 , multi skills ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น , singing ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเหรียญเงินจาก Math Project

MORE

...

EP OPEN HOURSE

16 สิงหาคม 2560 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน EP OPEN HOURSE ณ จังหวัดระยอง

MORE

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ English Program
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าคณะครูชาวต่างชาติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com