วิสัยทัศน์ : พื้นฐานภาษาอังกฤษที่มั่นคงและความรู้ความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารระดับสากล
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม EP

...

คณะศึกษาดูงาน

15 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโครงการ English Program ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน Nan Hua High School ประเทศสิงค์โปร์ ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12

9 กันยายน 2560 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ English Program ที่เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 "ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งนักเรียนสามารถคว้ารางวัลต่างๆ มาได้

MORE

...

การแข่งขันกิจกรรม EP/MEP ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

3 กันยายน 2560 คณะครูและนักเรียนโครงการ English Program ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม EP/MEP ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี โดยสามารถคว้ารางวัล 6 เหรียญทองและ 1 เหรียญเงิน ประกอบด้วย เหรียญทองจาก speech ช่วงชั้นที่ 2 , speech ช่วงชั้นที่ 1 , story telling ช่วงชั้นที่ 2 , skit ช่วงชั้นที่ 2 , multi skills ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น , singing ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเหรียญเงินจาก Math Project

MORE

...

EP OPEN HOURSE

16 สิงหาคม 2560 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน EP OPEN HOURSE ณ จังหวัดระยอง

MORE

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ English Program
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าคณะครูชาวต่างชาติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com