VISION : A solid English foundation and cross-cultural understanding for confident communication in the global community.
Picture EP 2018

...

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

August 5-12,2018 คุณครูวิสสุตา เวชชาชีวะ และเด็กหญิงชณาภัช ชวศิริกุลฑล ยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่าง 5-12 สิงหาคม2561 โดยมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ

MORE

...

โครงการรักษ์ไทยรักชุมชน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

August 10,2018 โครงการรักษ์ไทยรักชุมชน ตอน มือน้อยๆร้อยมาลัยสู่ใจแม่ ปลูกฝังการสืบสานวัฒนธรรมไทยและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันครอบครัว เด็กๆร้อยมาลัยด้วยตนเองเป็นครั้งแรกด้วยความตั้งใจและพยายามเพื่อมอบมาลัยน้อยๆแด่คุณแม่ที่เขารัก ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ประชุมคณะกรรมการเจ้าภาพดำเนินการแข่งขัน EP open house

August 7,2018 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเจ้าภาพดำเนินการแข่งขัน EP open house ระดับภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี

MORE

...

EP/MEP Zone C

August 2,2018 Ready for EP/MEP Zone C school Open House Competitions at Prachinratsadorn Amung School.

MORE

...

The Saritdidet Boy Scouts and Red Cross Youths

July 28, 2018 The Saritdidet Boy Scouts and Red Cross Youths have walked parade and were volunteers in the 66th birthday anniversary of His Majesty King Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun.Long live His Majesty The King.

MORE

...

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ของระดับชั้นมัธยมศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

July 26, 2018 ผู้บริหาร ผู้บริหาร ครูและนักเรียนของโรงเรียน ep saritdidet ได้เก็บรักษาประเพณีไทยไว้ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดโบสถ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

The blessing of the 66th birthday anniversary

July 26, 2018 The blessing of the 66th birthday anniversary of His Majesty King Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun from Saritdidet school. Long live His Majesty The King

MORE

...

Asian Youth

July 25, 2018 Asian Youth Volunteering Project 2018

MORE

...

ประชุมชี้แจง EP Open House 2018 Zone C

July 24, 2018 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ EP โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจ ให้กำลังใจในการฝึกซ้อม แก่คณะครูและนักเรียนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรม EP Open House 2018 Zone C ณ จังหวัดปราจีนบุรี ในเวลาอันใกล้นี้

MORE

...

Recording the tape in the blessing of 66th birthday anniversary of His Majesty King Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun

July 5, 2018 Recording the tape in the blessing of 66th birthday anniversary of His Majesty King Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun. Long live His Majesty The King.

MORE

...

Sport day of the Mueang District Students Sport Competition 2018

July 13, 2018 Sport day of the Mueang District Students Sport Competition 2018

MORE

...

Princess Chulabhorn Science High School Chonburi

July 12, 2018 Princess Chulabhorn Science High School Chonburi teachers came to Saritdidet School for introduced about their school and guided in continuing education to Prathom 6 and Matthayom 3 students.

MORE

...

ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

July 12, 2018 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานการอบรมโครงการค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสฤษดิเดช ผู้เข้ารับการอบรมเป็นลูกเสือ และยุวกาชาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 90 คน

MORE

...

English Program administrators and teacher have joined the meeting of EP/MEP schools zone C

July 11, 2018 English Program administrators and teacher have joined the meeting of EP/MEP schools zone C about the EP/MEP Open House, competitions in August and other topics.

MORE

...

The founding child and youth council of municipality Chanthaburi project camp

July 7-8, 2018 10 M.2 students have joined “the founding child and youth council of municipality Chanthaburi project camp” @Benjamarachutit Chanthaburi

MORE

...

ท่านผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

July 5, 2018 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ทำการเยี่ยมค่ายกิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program พร้อมให้โอวาทกับนักเรียนที่มาเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดคมบาง

MORE

...

Matthayom Buddhists’ moral camp

July 4-6, 2018 Matthayom Buddhists’ moral camp at Khombang temple.

MORE

...

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

July 1, 2018 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้นำลูกเสือโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program Matthayom เข้าร่วมในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่สามของโลกที่มีการจัดกองลูกเสือของโลกขึ้น โดยทุกๆปีจะมีการจัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย โดยจะมีการนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ และมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับลูกเสือ พร้อมกันนี้ยังได้นำ"ยุวกาชาดอาสา"ซึ่งเป็นเยาวชนจิตอาสา ในการขับเคลื่อนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ให้แก่สังคม และชุมชน เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย ณ โรงเรียนอนุบาล(ฝั่งพระยืน) จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

June 6, 2018 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program เข้ารับการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและแจ้งเหตุในระบบฉุกเฉิน โดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

Director
ผู้อำนวยการโรงเรียน
English Program
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
English Program
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
English Program
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

SARITDIDET SCHOOL

2/4 Tedsabarn1 RD, Muang, Chanthaburi 22000
Tel. 0-3931-1169 FAX. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com