ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรสองภาษา ห้องเรียนพิเศษ English Program
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิตเข้มข้น
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

TOP

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรสองภาษา ห้องเรียนพิเศษ English Program
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิตเข้มข้น
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

TOP

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com