กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

...

โครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด ม.บูรพา

7 กันยายน 2560 ครูสายัณต์ อุตทอง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดรูปในโครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

MORE

...

การแข่งขันวาดภาพ

17 กรกฎาคม 2560 การแข่งขันวาดภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com