กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

...

การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 13

19 สิงหาคม 2560 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ที่เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560 "ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี พร้อมทั้งสามารถคว้ารางวัลชมเชยมาได้ทั้ง 2 ช่วงชั้น คือช่วงชั้น 1 ด.ญ.กัญพัชญ์ สิงห์สุวรรณ ด.ญ.ปราณปรียา บำรุงศิลป์ ด.ญ.พัทธ์ธีรา ตรัยศิริเจริญ และช่วงชั้น 2 ด.ช.คณิศร สว่างไสว ด.ช.เวโรจน์ บุญราช ด.ญ.ชณาภัช ชวศิริกุลฑล

MORE

...

ตามรอยพระราชา งานสัปดาห์ห้องสมุด วันภาษาไทยเเห่งชาติ ฯลฯ

8 สิงหาคม 2560 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ตามรอยพระราชา งานสัปดาห์ห้องสมุด ภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ร่วมใจบูชาแม่ สู่ยุวอาเซียน" ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คาราวานวิทยาศาสตร์

12 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว นำคาราวานวิทยาศาสตร์ มาจัดกิจกรรม ให้ความรู้กับนักเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช โดยว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

MOREหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com