กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

...

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

15 กรกฎาคม 2560 นายอารักษ์ วนิชอาภาพรรณ์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com