กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

...

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

28-30 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

งานชุมนุมยุวกาชาดภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560

7-10 มิถุนายน 2560 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

MORE

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com