ภาพกิจกรรม 2563

...

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสฤษดิเดชจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษากับโรงเรียน ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนที่จบในปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ. ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

MORE

...

ตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบ ด้านดนตรีไทย ของโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563

2 เมษายน 2564 นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยนายพรชัย นุ่มเจริญ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบ ด้านดนตรีไทย ของโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563 และเด็กหญิงนัทธ์หทัย ภูริสิทธฺโสพล ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563 ประเภทประถมศึกษา จากนางสาวปาณี นาคะนาท ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการ English Program

26 มีนาคม โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการ English Program โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสฤษดิเดช ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมค่ายยุวกาชาด โรงเรียนสฤษดิเดช ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ให้กับนักเรียนยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โดยมีนางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูยุวกาชาด ในการเข้าค่ายดังกล่าวได้จัดให้มีฐานกิจกรรมสอดแทรกความรู้ให้กับนักเรียนยุวกาชาด จัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ณ อาคารโดม (ฝั่ง EP) โรงเรียนสฤษดิเดช และวัดโบสถ์เมือง จันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมทักษะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การฝึกอบรมค่าย DAY CAMP และทดสอบวิชาพิเศษ" ประจำปีการศึกษา 256

ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โดยมีนางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูผู้กำกับลูกเสือ ร่วมฝึกให้ความรู้แก่นักเรียนให้มีทักษะการเอาชีวิตรอด สอดแทรกความรู้ให้เกิดทักษะและประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ ความมีระเบียบวินัย ณ กองพันทหารราบที่2 ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนดีวิธีลูกเสือจากโรงเรียนบ้านชำสมอ สพป.ระยอง เขต 2

วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนดีวิธีลูกเสือจากโรงเรียนบ้านชำสมอ สพป.ระยอง เขต 2 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

MORE

...

โครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา D.A.R.E. THAILAND

โครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา D.A.R.E. THAILAND ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 โรรเรียนสฤษดิเดชร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี จัดอบรมให้ความรู้และวิธีต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาโดยเน้น 1. การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด/สุรา 2. สอนให้เด็กเกิดทักษะตัดสินใจ 3. แสดงให้เด็กเห็นถึงวิธีหลีกเลี่ยงแรงกดดันของกลุ่มเพื่อร่วมวัย 4. เสนอทางเลือกอื่นให้กับเด็ก นอกเหนือจากการใช้ยาเสพติด และความรุนแรง ให้กับตัวแทนนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการ English Program

วันที่ 11 มีนาคม 2564 การประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการ English Program โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานพร้อมทั้งชี้แจงแนวปฏิบัติของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ณ อาคารเอนกประสงค์ ฝั่ง EP โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

แถลงข่าวการจัดสร้างเหรียญและพระบูชารูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นเดชบูรพาพยัคฆ์

10 มีนาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช "แถลงข่าวการจัดสร้างเหรียญและพระบูชารูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นเดชบูรพาพยัคฆ์" นำทีมโดยว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นายอวยชัย ดีประชา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและทีมคณะผู้บริหารของโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมตอบข้อซักถามสื่อมวลชน ที่มาร่วมรับฟังการจัดประแถลงข่าว โดยการจัดสร้างดังกล่าวมีวัตุประสงค์ เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดสร้างศูนย์อาหารโรงเรียนสฤษดิเดช เพื่อใช้รองรับนักเรียนและบุคลากร รวมกว่า 4,000 คน ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง มูลค่ากว่า 39 ล้านบาท ทั้งนี้ในพิธีมหาพุทธาภิเษกได้รับเมตตาจากพระเกจิชื่อดังจากทั่วฟ้าเมืองไทย เข้าร่วมในพิธีปลุกเสก ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การทดสอบความรู้ธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

"การทดสอบความรู้ธรรมสนามหลวง พ.ศ. 2563" ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชเป็นสถานที่จัดการทดสอบความรู้ธรรมศึกษาสนามหลวง พ.ศ. 2563 ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ในระดับประถมศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนธรรมศึกษา ได้วัดความรู้ตระหนักถึงความจำเป็นในองค์ความรู้พุทธธรรม

MORE

...

การประชุมข้าราชการครูและครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช (ประจำเดือนมีนาคา 2564)

การประชุมข้าราชการครูและครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช (ประจำเดือนมีนาคา 2564) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดประชุมคณะข้าราชการครูและครูอัตราจ้างโดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชเป็นประธานในพิธีเปิดและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม และเพื่อแจ้งทราบนโยบายจากทีมบริหารทั้ง 4 ฝ่าย และนำบุคลากรใหม่ของโรงเรียน พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองธงไชย บุญเรือง เป็นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมทักษะลูกเสือสามัญ DAY CAMP

"กิจกรรมทักษะลูกเสือสามัญ DAY CAMP" ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครูผู้กำกับลูกเสือ ร่วมฝึกให้ความรู้แก่นักเรียนให้มีทักษะการเอาชีวิตรอด สอดแทรกความรู้ให้เกิดทักษะและประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ ความมีระเบียบวินัย ณ บริเวณอาคารโดม(ฝั่งเก่า) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมค่ายยุวกาชาดระดับ 2 โรงเรียนสฤษดิเดช ประจำปีการศึกษา 2563

"กิจกรรมค่ายยุวกาชาดระดับ 2 โรงเรียนสฤษดิเดช ประจำปีการศึกษา 2563" ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ระดับ 2 ให้กับนักเรียนยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครูยุวกาชาด คณะวิทยากร ในการเข้าค่ายดังกล่าวได้จัดให้มีฐานกิจกรรมสอดแทรกความรู้ให้กับนักเรียนยุวกาชาด จัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ และห้องปฏิบัติการพิเศษ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

"กิจกรรมเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2564">

"กิจกรรมเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2564" ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช รองนายกหมู่ยุวกาชาด ,นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีปฏิญาณตนของยุวกาชาดเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ,พิธีมอบเกียติบัตรให้แก่ยุวกาชาดดีเด่น ,มอบเข็มเครื่องหมายกรรมการยุวกาชาด พร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตนของยุวกาชาด และร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ณ บริเวณสนามอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

อบรมโปรแกรมห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และสนองต่อการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่มุ้งเน้นเป็นสำคัญ ให้เกิคุณภาพแก่นักเรียนสูงสุด โดยการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นค้วาหาความร้ด้วนตนเอง ตำให้บริการให้แก่นักเรียน ผู้บริหาร ครู ภารโรง และชุมชน โรงเรียนจึงมีการจัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเ้าถึงข้อมูบ สามารถใช้หาความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยการจัดการอบรมที่ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการ "ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ ป้องกันภัย COVID - 19

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการ "ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ ป้องกันภัย COVID - 19 รวมกับเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี"โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล, นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุวกาชาดและลูกเสือ มาร่วมกันให้ความสุขแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การต้อนรับคณะติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

7 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล, นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และมัธยม ร่วมให้การต้อนรับและตอบคำถามคณะติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ณ อาคารตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับศึกษาจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล, นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะชมรมผู้บริหาร สำนักงานการศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 ต้อนรับ สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย ฝั่ง EP โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ร่วมถวายแจกันดอกไม้ สิ่งของ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3 กุมภาพันธ์ 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกรรมการมูลนิธิยุวูตความดี พร้อมด้วย นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี นำตัวแทนคณะครูและนักเรียนยุวทูตความดี จาก 5 จังหวัด ร่วมถวายแจกันดอกไม้ สิ่งของ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยนางสาววิสสุตา เวชชาชีวะ พร้อมด้วยเด็กหญิงนิภารัตน์ แซ่โง้วและเด็กหญิงลภัสรดา แก้วบิสุทธิ์ ยุวทูตความดีของโรงเรียนเป็นตัวแทนของผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมลงนามถวายพระพรในครั้งนี้ ตลอดจนร่วมบันทึกรายการยุวทูตออนแอร์ที่สถานีวิทยุสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อออกอากาศต่อไป ขอขอบพระคุณ มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศเป็นอย่างสูง ที่มอบโอกาสอันดีงามนี้ และะเป็นความทรงจำที่สวยงามของพวกเรา ตลอดไป

MORE

...

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก

1 กุมภาพันธ์ 2564 บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก ในรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ New Normal นักเรียนดีใจได้เจอหน้าเพื่อน ๆ และได้เรียนหนังสือปกติในห้องเรียน ซึ่งเข้าใจง่ายกว่าการเรียนทางออนไลน์ ซึ่งทางโรงเรียนวางมาตรการเข้มคัดกรองป้องกันโควิด -19 เน้นไม่ใช้สิ่งของสัมผัสร่วมกัน จัดชั้นเรียนระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ครู สารวัตรนักเรียนช่วยกันคัดกรองตรวจเช็คนักเรียนที่เข้ามาภายในโรงเรียน ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาส่งด้านใน เว้นระยะห่างในการสแกนผ่านเครื่องตรวจวัดอุณภูมิสแกนใบหน้าหลีกเลี่ยงการสัมผัส ติดตั้งทางเข้าโรงเรียนให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้คณะผู้ปกครองนักเรียน

MORE

...

กิจกรรม Big Cleanning Day

"กิจกรรม Big Cleanning Day รวมพลังพวกเราชาวสฤษดิเดช" วันที่ 28-29 มกราคม 2564 ทีมบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมใจกันทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสอนภายในพื้นที่โรงเรียน และขอขอบพระคุณนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)และรดน้ำฉีดทำความสะอาดสนาม อาคารเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนในการเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

MORE

...

การอบรม Inside Out Mathematics and Science STEM Workshop 2020

22 ธันวาคม 2563 นำโดย นายธงไชย บุญเรือง และ นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program โครงการ EP โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกับ TES จัดอบรมสัมมนาครูชาวต่างชาติที่สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 2 วิขานี้ให้กับนักเรียนในโครงการ ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย ฝั่งEP โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านยาง และโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

17 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดย นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล, นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านยาง และโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เรื่องโรงเรียนที่ผ่านการประเมินภายนอกรอบ 4 แล้ว และผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การประชุม"ผอ.เขต พบเพื่อนครู"

9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช เป็นสถานที่จัดการประชุม"ผอ.เขต พบเพื่อนครู" โดยมีนายประมวล บุญฑีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน,นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ ,นายฉลอง สัตพัธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เพื่อมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมือง และข้าราชการครูทุกท่านในเครือข่ายที่ 4 อำภอท่าใหม่ ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ พร้อมทั้งถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลทางวิดีโอห้องประชุมทรายทอง และห้องสมุด โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสาตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

8 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช โดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล, นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสาตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนสฤษดิเดช ที่เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีการบริหารงานด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และศึกษาแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบO-Net ให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีวางถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ประจำปี 2563

4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมเนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานพิธีวางถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม พร้อมด้วยนายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล, นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้างานวิชาการ นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูแต่และสายชั้นและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมในพิธี เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ เวทีอาคารโดม(ฝั่งเก่า) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมรักษ์ไทย รักชุมชน

10 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมรักษ์ไทย รักชุมชน ในโครงการ English Program ของโรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนยุวอาเซียน อาสาทำดี และนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมเรียนรู้การทำนา เกี่ยวข้าว กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ยุ้งฉางคาเฟ่ ชุมชนหนองบัว จ.จันทบุรี

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเซิดสําราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 2

30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำทีมโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล, นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้างานวิชาการ นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเซิดสําราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช

29 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้างานวิชาการ นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช และแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับนางศศิธร พละสุข ครูโรงเรียนบ้านป่าวิไล และนางสุจิตรา รอดศิริ ครูโรงเรียนบ้านเนินมะหาด จังหวัดจันทบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การจัดการแข่งขันกีฬาสี ปีประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2563

การจัดการแข่งขันกีฬาสี ปีประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณอาคารโดมฝั่งเก่า โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

26 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดยว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นายธงไชย บุญเรือง นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ,นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมทั้งตัวแทนคณะครูสายชั้นป.5 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารอำนวยการ และห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"

16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดยว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program และตัวแทนคณะครูสายชั้นป.4 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" สพป.เลย เขต 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14 ตุลาคม 2563 คณะครูผู้กำกับลูกเสือและยุวกาชาด และตัวแทนนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี จึงจัดพิธีน้อมรำลึกพระมาหากรุณาธิคุณตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ บริเวณอาคารโดมฝั่งเก่า โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีมอบเกียรติบัตรสัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563

2 ตุลาคม 2563 หลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและห้องสมุดร่วมจัดกิจกรรม โดยจัดการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมเชงปฏิบัติการ สร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ประสารงาน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

28 กันยายน 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ประสานงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับประถมศึกษา ภูมิภาคตะวันออก โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

โครงการเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช โดยคณะครูผู้สอนคอมพิวเตอร์วิชาวิทยาการคำนวนและคณะวิทยากรชั้นนำจากบริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่นจำกัด ร่วมจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านCodingผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล เพื่อมอบความรู้ควบคู่ความสนุกสนานให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

28 กันยายน 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน) โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2563

วันที่ 4 - 18 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

26 สิงหาคม 2563 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน Traffic Learning For Kids ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีได้จัดวิทยากรมาอบรมบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการลูกเสือ ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัด"โครงการลูกเสือ ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)" โดยมี ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการสฤษดิเดช ทั้งกล่าวนำคณะผู้กำกับลูกเสือ,ผู้กำกับยุวกาชาด ,ลูกเสือ ,ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสฤษดิเดช ถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 รวมทั้งมอบเกีรติบัตรห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ต้านภัยยาเสพติดบนสถานการณ์ COVID-19 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

มหกรรมการแข่งขันกีฬาประชาชน ระดับอำเภอเมืองจันทบุรี ประจำปี 2563

25-27 สิงหาคม 2563 มหกรรมการแข่งขันกีฬาประชาชน ระดับอำเภอเมืองจันทบุรี ประจำปี 2563 จัดโดยสโมสรกีฬาอำเภอเมืองจันทบุรี กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ ,กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ โรงเรียนสฤษดิเดช โรงเรียนบ้านแก้ว พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองจันทบุรี โดยมีนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการมอบถ้วยรางวัล เหญียญรางวัล พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศในการการแข่งขันประเภทต่างๆ ณ สนามกีฬาศักดิเดชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

MORE

...

งานสัปดาห้องสมุดฯ ปี 2563

24 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดโรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 และชั้นมัธยมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห้องสมุดฯ ปี 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับ Mr.Denis Aguiar Germano รองกงสุลประจำสถานทูตบราซิลประจำประเทศไทย

21 สิงหาคม 2563 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการ รร.สฤษดิเดช พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Denis Aguiar Germano รองกงสุลประจำสถานทูตบราซิลประจำประเทศไทย และ คุณนิตย์ศรี วัฒนปฤดา เลขาฯเอกอัครราชทูตบราซิล ประจำประเทศไทย ที่ได้มาเยี่ยมเยียนและมอบชุดคอมพิวเตอร์ให้กับทางโรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี ในฐานะที่เป็นเพื่อนยุวทูตความดี ที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน

MORE

...

พิธีทำบุญประจำปี ครบรอบ 98 ปี

19 สิงหาคม 2563 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในพิธีทำบุญประจำปี ครบรอบ 98 ปี โรงเรียนสฤษดิเดช โดยมีผู้มีอุปการะคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง อดีตผู้อำนวยการและคณะครูของโรงเรียน อีกทั้งผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ ป้องกันภัย Covid-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัด "โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ ป้องกันภัย Covid-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โดยมีการฝึกอบรมนักเรียนยุวกาชาดทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์และฝึกสอนสอนทำแพทเทิลและวิธีตัดเย็บ "หน้ากากอนามัย" ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

MORE

...

นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ

19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดยนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยนางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ในการประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

MORE

...

รับมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

14 สิงหาคม 2563 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยนางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะผู้บริหาร คณะครูวิชาการทั้ง 10 เครือข่าย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการในระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ ๑ โมเดล เพื่อรับมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จากนายเดือน ทองกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมจุลมณี 1 โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี

MORE

...

กลุ่มยุวทูตความดี-ยุวอาเซียน อาสาทำดี

14 สิงหาคม 2563 กลุ่มยุวทูตความดี-ยุวอาเซียน อาสาทำดี โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกิจกรรม บริจาคเงินและอาหารให้น้องหมา/น้องแมว ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ เรือนมาลี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีไหว้ครู

"พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563" วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีไหว้ครู กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน พิธีเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นได้ให้นักเรียนสวดมนต์และกล่าวคำบูชาครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ผู้ซึ่งประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ ก่อนจะเข้าสู่พิธีการไหว้ครู โดยตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น นำพานพุ่มดอกไม้ ที่มีข้าวตอก มะเขือพวง หญ้าแพรก และดอกเข็ม ขึ้นไหว้ครูตามลำดับคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม เพื่อเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทยและมอบทุนการศึกษา ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยมีเฉพาะตัวแทนไหว้ครูห้องเรียนละ 2 คน ตัวแทนนักเรียนสายชั้น ป.5 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ เวทีอาคารโดมโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

วันแม่แห่งชาติ

11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชเป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทองหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งกล่าวนำตัวแทนคณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถวายพระพรชัยมงคล ณ เวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

เลือกตั้งประธานนักเรียน

30-31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน เบอร์ 1 พรรค สฤษดิเดชก้าวไกล เด็กหญิงลภัสรดา แก้วบริสุทธิ์ 2,332 คะแนน เบอร์ 2 พรรครวมพลังขาวเขียว เด็กหญิงณัฐฐานันท์ รัตนพงศ์ 685 คะแนน นักเรียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,228 คน นักเรียนผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด (30-31 ก.ค.63) 3,205 คน ไม่มาใช้สิทธิ(ขาดเรียน) 23 คน : งดออกเสียง 185 คน : บัตรเสีย 3 ใบ

MORE

...

ยุวกาชาดทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

29 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัด"พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563" โดยมีนายธงไชย บุญเรือง รองนายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพีธีถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทองและเปิดกรวยดอกไม้ และตัวแทนผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด ในแต่ละสายชั้นร่วม ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เพื่อถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองนายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช อ่านคำแถลงสภากาชาดไทย และนายมงคล เกิดลาถ หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด กล่าวนำคำปฏิญาณตน แก่คณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชันย์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ เวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

24 กรกฎาคม 2563 "พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563" โรงเรียนสฤษดิเดชจัด นำโดย ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทองและพานพุ่มเงิน)และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คุณครูพิเศษ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณสนามเวทีอาคารโดม(ฝั่งเก่า) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานสภานักเรียน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางพัฒนรัตน์ มณฑลอนันต์ธร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานการเปิดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานสภานักเรียน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยมีนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมนายธีระพล สูญสิ้นภัย นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

MORE

...

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

25 กรกฎาคม 2563 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และนางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้บันได 5 ชั้น (IS Independent Study) พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูที่รับผิดชอบงานวิจัยและการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ(IS)เข้าร่วมใน"การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน" ณ ห้องประชุม1 สพป.จันทบุรี เขต 1

MORE

...

คณะติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำทีมโดยว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมาสังเกตตการปฏิบัติ ใน 7 จุดบริการคือ ห้องเรียน ,ห้องสมุด ,ห้องคอมพิวเตอร์ ,ห้องวิทยาศาสตร์ และบริเวณจัดกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียน ตลอดจนห้วงระยะเวลาที่นักเรียนทานอาหารกลางวัน เพื่อดูความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียน

MORE

...

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยทีมบริหารของโรงเรียน ในการอบรมดังกล่าวได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มาถ่ายทอดให้ความรู้และเทคนิคการสอน เพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย อาคารตั้งเกียรติพชร โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีมอบเกียติบัตร เหรียญรางวัล และเสื้อสามารถ

26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะครู จัดพิธีมอบเกียติบัตร เหรียญรางวัล และเสื้อสามารถ ให้นักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ,นักเรียนที่มีผลการทดสอบ NT เต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-net)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ เวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

สื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้เรื่องยาเสพติดสำนักงาน ป.ป.ส.

26 มิถุนายน 2563 วันยาเสพติดโลกมีประวัติยาวนานมากว่า 30 ปี และตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปี พ.ศ. 2531 เหตุที่ต้องใช้วันที่ 26 มิถุนายน ก็เพราะเป็นวันที่จีนถอนสัมปทานการค้าฝิ่น ประวัติวันยาเสพติดโลก “International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking” หรือ “World Drug Day” ที่มาของวันต่อต้านยาเสพติด เกิดจากปัญหาการใช้ยาเสพติดทั่วโลกมักส่งผลต่อสุขภาพ และชีวิตของประชากร ทำให้เรื่องนี้ถูกนำเข้าที่ประชุมสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2530 จัดขึ้นที่กรุงเวียนนาในระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน พ.ศ. 2530 การประชุมครั้งนี้ว่าด้วยเรื่องการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด และประเทศต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ก็ร่วมกันจัดกิจกรรม รณรงค์และต่อต้านยาเสพติดทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาชน กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกของปีนี้ไว้ว่า “SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” และสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations Office on drugs and Crime) ได้ประกาศคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกว่า "Better Knowledge for Better Care."

MORE

...

กิจกรรมโครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด-19

17-19 มิถุนายน 2563 ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู นักเรียน โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี ร่วมกับ มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินกิจกรรมโครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด-19 ได้มอบถุงวิชา ถุงยังชีพ และถุงอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม อ.แก่งหางแมว , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว อ.แก่งหางแมว , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง อ.แก่งหางแมว , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ เฉลิมพระเกียรติฯ อ.สอยดาว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

MORE

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com