วิสัยทัศน์ : เด่นคุณธรรม นำวิชาการ สื่อสารสองภาษา คิดและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญ
ภาพกิจกรรม

...

กิจกรรมเข้าค่ายประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต

นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเข้าค่ายประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ชั้นป.4-5 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2560 โดยมีนางยุวดี แจ้งกร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว กล่าวต้อนรับและอำนวยความสะดวก

MORE

...

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

22 กรกฎาคม 2560 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช


MORE

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการหลักสูตรวิทย์-คณิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com