ภาพกิจกรรม ปี 2563

...

การจัดการแข่งขันกีฬาสี ปีประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2563

การจัดการแข่งขันกีฬาสี ปีประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณอาคารโดมฝั่งเก่า โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

มหกรรมการแข่งขันกีฬาประชาชน ระดับอำเภอเมืองจันทบุรี ประจำปี 2563

25-27 สิงหาคม 2563 มหกรรมการแข่งขันกีฬาประชาชน ระดับอำเภอเมืองจันทบุรี ประจำปี 2563 จัดโดยสโมสรกีฬาอำเภอเมืองจันทบุรี กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ ,กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ โรงเรียนสฤษดิเดช โรงเรียนบ้านแก้ว พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองจันทบุรี โดยมีนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการมอบถ้วยรางวัล เหญียญรางวัล พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศในการการแข่งขันประเภทต่างๆ ณ สนามกีฬาศักดิเดชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

MORE

ภาพกิจกรรม ปี 2562

...

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "อุดรธานีเกมส์"

22-30 มกราคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชขอแสดงความยินดีกับ นายอนรรฆพล คิดสำราญ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ที่ได้เหรีญทองการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ประเภททีม และกีฬาสนุกเกอร์ประเภทคู่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "อุดรธานีเกมส์"

MORE

...

การแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค

21-23 ธันวาคม 2562 นายภูษิต บัวสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พร้อมคณะครูในกลุ่มสาระฯ นำนักเรียนเข้าร่วมรายการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค จัดโดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ณ สนามชากังราว องค์การบริหารส่วนจัวหวัดกำแพงเพชร
- รายการวิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เด็กหญิงจุฑามาศ กอกมลวิทย์ ป.5/14 ชนะเลิศเหรียญทอง , เด็กหญิงพรรณรมณ ตั้งสัจะกุล ชนะอันดับสามเหรียญทองแดง
- รายการวิ่งผลัดผสม รุ่นอายุ 12ปีหญิง ชนะเลิศเหรียญทอง นักกีฬากระกอบด้วย เด็กหญิงวารารี สุขสำราญ ป.5/1 , เด็กหญิงกัญญานัฐ. แสงคำ ป.5/14 , เด็กหญิงจุฑามาศ. กอกมลวิทย์ ป.5/14 , เด็กหญิงพรรณรมณ ตั้งสัจจะกุล ป.5/2
- รายการวิ่ง 60 เมตร รุ่น 12 ปีหญิง ชนะเลิศเหรียญทอง เด็กหญิงจุฑามาศ กอกมลวิทย์ ป.5/14
- รายการวิ่ง 150 เมตร ชนะเลิศเหรียญทอง เด็กหญิงจุฑามาศ กอกมลวิทย์ ป.5/14
- พร้อมกันนี้ นายภูษิต บัวสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ยังได้รับรางวัลโค้ชดีเด่นในรายการนี้ด้วย

MORE

...

การแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา

7-11 ธันวาคม 2562 นายภูษิต บัวสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พร้อมคณะครูในกลุ่มสาระฯ นำนักเรียนเข้าร่วมรายการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา
- เหรียญทอง 4x100 รุ่น 12 ปีหญิง
- เหรียญทอง 80 เมตร รุ่น 8 ปีหญิง เด็กหญิงอุรัสยา บุญเหลือ ป.3/3

MORE

...

รายการบางแสนจ้าวลมกรด

23-24 พฤศจิกายน 2562 นายภูษิต บัวสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พร้อมคณะครูในกลุ่มสาระ นำนักเรียนเข้าร่วมรายการบางแสนเจ้าลมกรด จัดโดยชมรมกรีฑามหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่13
- รายการ 4X100 เหรียญเงิน ได้แก่ 1.มณิภา สีมา 2.พรรณรมณ ตั้งสัจจะกุล 3.จุฑามาศ กอกมลวิทย์ 4.วารารี สุขสำราญ
- รายการ 5X80 เหรียญเงิน ได้แก่ 1.มณิภา สีมา 2.พรรณรมณ ตั้งสัจจะกุล 3.จุฑามาศ กอกมลวิทย์ 4.วารารี สุขสำราญ 5.กัญญานัฐ แสงคำ
- รายการ 200 เมตรและ 100เมตร เหรียญเงิน ได้แก่ มณิภา สีมา
- รายการ 80เมตร เหรียญทองแดง ได้แก่ จุฑามาศ กอกมลวิทย์

MORE

...

การแข่งขันกีฬาสี (SPORT DAY)

3 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนสฤษดิเดช ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา โดยทางโรงเรียนเริ่มแข่งขันภายในมาตั้งแต่วันที่ 25-27 กันยายน 2562 และทำพิธีเปิดพร้อมด้วยการแข่งขันกีฬาประเภทกรีฑาในวันดังกล่าว ณ สนามกีฬาองค์การบริหารจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การแข่งขันมหกรรมกีฬา นักเรียน นักศึกษา ประชาขน จังหวัดจันทบุรี "เมืองจันท์เกมส์"

19 กรกฎาคม 2562 ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬา นักเรียน นักศึกษา ประชาขน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 "เมืองจันท์เกมส์" โดยมีนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศบาลเมืองท่าช้าง ประธานสโมสรกีฬาอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกภาคส่วนในอำเภอเมืองจันทบุรี มีการตื่นตัวในการเล่นกีฬา และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง ทั้งกายและใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

MORE

ภาพกิจกรรม ปี 2561

...

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

7 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลแก่ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ที่ได้ไปทำการแข่งขันขันและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในรายการต่าง ๆ

- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น จากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

- การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6 โครงการกองทุนมูลนิธิพระพุทธบาทพลวงเพื่อพัฒนาการศึกษาเยาวชน ครั้งที่ 1

- การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-ป.3 , ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

- การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับเขตพื้นที่ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

- การแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา สนามศุภชลาศัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE

...

การแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2561

29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561 ครูภูษิต บัวสวัสดิ์ และครูวรทรรศน์ นาคสกุล ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2561 ซึ่งทุก ๆ ปี กรมพลศึกษาจะจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเป็นประจำโดยมีกีฬาหลายชนิดให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน กรีฑาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่โรงเรียนสฤษดิเดชได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ก็เช่นกัน โรงเรียนสฤษดิเดชได้ส่งนักกีฬาหลายรุ่นอายุ เข้าร่วมการแข่งขันในระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61 และสามารถคว้าเหรียญรางวัลต่าง ๆ มามากมาย พร้อมทั้งได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม รุ่น 12 ปีหญิง ณ สนามศุภชลาศัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE

...

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561

5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2561 ของโรงเรียน โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และยังมีกิจกรรมพิเศษ 1.ฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดชพบกับ คุณครูในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2 2.กิจกรรมวิ่งผลัดของคุณครูในแต่ละสี อีกด้วย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอเมืองจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

11-13 กรกฎาคม 2561 นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอเมืองจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทีมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษา กิจกรรมนันทนาการของนักเรียน ตามความถนัดในแต่ละประเภท ซึ่งทีมนักกีฬาของโรงเรียนสฤษดิเดช สามารถคว้าเหรียญรางวัลต่าง ๆ มาได้อย่างมากมาย ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

MORE

ภาพกิจกรรม ปี 2560

...

การแข่งขันกีฬาสี (Sportday)

6 ตุลาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสฤษดิเดช ณ สนามกีฬาองค์การบริหารจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

รายการมวยสากล ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560

24 กันยายน 2560 ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงปภาดา วุฒิชัย ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันรายการมวยสากล ยุวชน-เยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนสาระวิทยา กรุงเทพฯ

MORE

...

การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี

17 กันยายน 2560 ครูรัตนะ พาเที่ยง และทีมงาน ได้นำนักฟุตซอลโรงเรียนสฤษดิเดช คว้าแชมป์ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในการแข่งขัน "ฟุตซอลชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี" ณ สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลหนองบัว

MORE

...

มหกรรมกีฬานักเรียนจังหวัดจันทบุรี

7-25 สิงหาคม 2560 ครูภูษิต บัวสวัสดิ์ และทีมงาน ได้นำนักกรีฑาโรงเรียนสฤษดิเดช คว้าเหรียญทอง จากการวิ่ง 60 เมตร 80 เมตร 100 , 200, 4*100 และ 5*80 เมตร ในการแข่งขัน "โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขัน มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560"

MORE

...

แชมป์ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

7-25 สิงหาคม 2560 ครูรัตนะ พาเที่ยง และทีมงาน ได้นำนักฟุตซอลโรงเรียนสฤษดิเดช คว้าแชมป์ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในการแข่งขัน "โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขัน มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560"

MORE

...

การแข่งขันกีฬา "เมืองจันท์เกมส์"

19-21 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "เมืองจันท์เกมส์...มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน" ณ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การประชุมคณะกรรมการกีฬา (ระดับอำเภอ)

17 กรกฎาคม 2560 นายวรพันธ์ เพชรางกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการกีฬา (ระดับอำเภอ) ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช


MORE

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com