กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2563

...

ต้อนรับ Mr.Denis Aguiar Germano รองกงสุลประจำสถานทูตบราซิลประจำประเทศไทย

21 สิงหาคม 2563 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการ รร.สฤษดิเดช พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Denis Aguiar Germano รองกงสุลประจำสถานทูตบราซิลประจำประเทศไทย และ คุณนิตย์ศรี วัฒนปฤดา เลขาฯเอกอัครราชทูตบราซิล ประจำประเทศไทย ที่ได้มาเยี่ยมเยียนและมอบชุดคอมพิวเตอร์ให้กับทางโรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี ในฐานะที่เป็นเพื่อนยุวทูตความดี ที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน

MORE

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2561

...

English Camp 2017 นักเรียนภาคปกติ

12-13 มีนาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "English Camp 2017" โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และคณะครูต่างชาติโครงการ English Program ร่วมกันจัดกิจกรรม English Camp 2017 โดยวันที่ 12 มีนาคม ได้ออกไปจัดกิจกรรมที่ชายหาดแหลมสิงห์ ส่วนวันที่ 13 มีนาคม จัดที่อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมวันวาเลนไทน์

14 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดขึ้นมา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเป็นการแสดงถึงความรักที่มีระหว่างกัน

MORE

...

กิจกรรมเทศกาลคริสต์มาส

25 ธันวาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งคณะครูและนักเรียนโครงการ English Program และคณะครูภาษาต่างประเทศ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู และทำให้นักเรียนได้รู้จักประวัติความเป็นมาของเทศกาลคริสต์มาส ณ อาคารโดมฝั่ง English Program โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

นักการทูตและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจำประเทศไทย

14 ธันวาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูโครงการ English Program โรงเรียนสฤษดิเดช ให้การต้อนรับนักการทูตและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตบราซิล ประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

มอบใบประกาศนียบัตร "การแข่งขันภาษาอังกฤษ"

17 พฤศจิกายน 2560 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช มอบใบประกาศนียบัตร "การแข่งขันภาษาอังกฤษ" ให้กับนักเรียนและคณะครู เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และครูที่ฝึกซ้อม ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ค่ายทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์ PEER Center

25-26 กันยายน 2560 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีโรงเรียนเครือข่ายนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์ PEER Center จันทบุรี มาให้ความรู้ในด้านต่างๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เช่น การบรรยายให้ความรู้ เกมส์ ดูหนังsoundtrack และเที่ยวชมชุมชนริมน้ำจันทบุรี

MORE

...

การแข่งขันภาษาอังกฤษ Spelling Bee

21 กันยายน 2560 นายปราโมทย์ โพธิผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษ Spelling Bee ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ค่ายภาษาอังกฤษ

1 สิงหาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มเครือข่ายคุณภาพสัมพันธ์ สพป.จบ.1 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com