กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2563

...

พิธีมอบเกียรติบัตรสัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563

2 ตุลาคม 2563 หลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและห้องสมุดร่วมจัดกิจกรรม โดยจัดการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

งานสัปดาห้องสมุดฯ ปี 2563

24 สิงหาคม 2563 ห้องสมุดโรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 และชั้นมัธยมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห้องสมุดฯ ปี 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2561

...

ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อน้ำตกพลิ้วสายน้ำแห่งชีวิต

31 พฤษภาคม 2561 นายสายัณต์ อุตทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำเด็กหญิงธมรวรรณ นวลไธสงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ "น้ำตกพลิ้วสายน้ำแห่งชีวิต" โครงการรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีตน์พระบรมราชเทวี และสามารถคว้ารางวัลที่ 2 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จันทบุรี

MORE

...

รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพหัวข้อป่าในเมือง

23 พฤษภาคม 2561 นายสายัณต์ อุตทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำเด็กหญิงธมรวรรณ นวลไธสงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 เข้าร่วมการประกวดวาดภาพหัวข้อป่าในเมือง และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประถม ณ วนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

MORE

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2560

...

งานป้อมไพรีพินาศรำลึก "รำลึกพระบารมี 115 ปี ฉลองเมืองจันท์"

วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ครูสายัณต์ อุตทอง พร้อมคณะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานป้อมไพรีพินาศรำลึก "รำลึกพระบารมี 115 ปี ฉลองเมืองจันท์" ณ ป้อมไพรีพินาศและวัดเขาแหลมสิงห์ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 และในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 มาได้เช่นเดียวกัน

MORE

...

ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในงานวิถีจันท์วันวาน ณ ลานวัดโบสถ์เมือง

วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2561 ครูสุริยา ชมศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในงานวิถีจันท์วันวาน ณ ลานวัดโบสถ์เมือง ซึ่งเป็นการจัดตลาดนัดในรูปแบบงานวัด เพื่อให้วัดได้เป็นศูนย์กลางของคนในท้องถิ่น ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า และอาหารพื้นบ้าน รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นของโบราณ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน รวมถึงได้ร่วมกันอนุรักษ์วิถีความเป็นไทยสู่คนรุ่นหลัง

MORE

...

โครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด ม.บูรพา

7 กันยายน 2560 ครูสายัณต์ อุตทอง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดรูปในโครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

MORE

...

การแข่งขันวาดภาพ

17 กรกฎาคม 2560 การแข่งขันวาดภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com