สัญลักษณ์โรงเรียนตราประจำโรงเรียน


อักษรย่อ : ส.ด.

สีประจำโรงเรียน : ขาว-เขียว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นหางนกยูง

ที่อยู่โรงเรียน : 2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์ : 0-39-31-1169

โทรสาร : 0-39-31-1169

E-mail : srd_school@hotmail.com

Website : http://www.srd.ac.th

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com