ภาพกิจกรรม 2565

...

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสฤษดิเดชจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษากับโรงเรียน ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนที่จบในปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การแสดงของนักเรียนชั้นป.6 ทั้ง 13 ห้องเรียน การประกวดหนุ่มสาวดาว-เดือน ของตัวแทนนักเรียน ณ. ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

MORE

...

ปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช โครงการ English Program จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการ English Program เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษากับโรงเรียน โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนที่จบในปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) ณ โรงแรม นิว แทรเวิลลอด์จ (New Travel Lodge Hotel)

MORE

...

การประเมินความรู้และจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566

อาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการประเมินความรู้และจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566 โดยจัดห้องทดสอบจำนวน 16 ห้อง เพื่อรองรับนักเรียน โดยนักเรียนที่จับฉลากได้ จะต้องมามอบตัว ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 1 และรอบเพิ่มเติม)

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 1 และรอบเพิ่มเติม) ในวันที่ 4 และ 11 มีนาคม 2566 ณ อาคารตั้งเกียรติพชร โรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่ง English Program

MORE

...

รางวัล "วัฒนธรรมวินิต" ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ขอแสดงความยินกับนักเรียนและคณะครูได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดจันทบุรี กิจกรรม "วัฒนธรรมวินิต" ระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2565 ของกระทรวงวัฒนธรรม ณ โถงแสงจันทร์ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีรับเสื้อสามารถและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีรับเสื้อสามารถและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2566 โดยได้ ชนะเลิศ อันดับ 1 5 รายการ เหรียญทอง 36 รายการ เหรียญเงิน 10 รายการ เหรียญทองแดง 6 รายการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 7 รายการ,กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 11 รายการ,กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาสตร์และเทคโนโลยี 11 รายการ (วิทยาศาสตร์ 7 รายการ,คอมพิวเตอร์ 3 รายการ, กิจกรรมหุ่นยนต์ 1 รายการ),กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 6 รายการ,กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์ 12 รายการ (ศิลปะ – ทัศนศิลป์ 2 รายการ, ศิลปะ-ดนตรี 8 รายการ,ศิลปะ-นาฏศิลป์ 2 รายการ, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1 รายการ,กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ 4 รายการ,กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน 4 รายการ

MORE

...

การประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์เข้มข้น

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 การประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการ English Program โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานพร้อมทั้งชี้แจงแนวปฏิบัติของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ณ อาคารเอนกประสงค์ ฝั่ง EP โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการ English Program

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 การประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการ English Program โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานพร้อมทั้งชี้แจงแนวปฏิบัติของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ณ อาคารเอนกประสงค์ ฝั่ง EP โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2566 ( ๑๐๑ ปียุวกาชาดไทย ) ณ สนามศุภชลาสัย ในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กทม.

27 มกราคม 2566 พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2566 ( ๑๐๑ ปียุวกาชาดไทย ) ณ สนามศุภชลาสัย ในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กทม. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กราบทูลรายงาน พร้อมด้วยนายสุทิน แก้วพนา และนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพฯ, เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน, นายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดจากทุกสังกัดทั่วประเทศ ร่วมพิธี ในการนี้ สมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช ได้รับการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และได้เข้ารับประทานรางวัล ดังนี้ 1.เด็กหญิงอริสรา ปรีสมบัติ ชั้น ป.3/2 กลุ่มสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 1 2.เด็กหญิงชิษณุชา ร่วมญาติ ชั้น ป.6/13 กลุ่มสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 2 3.เด็กหญิงกานต์สิรี เนื่องแสง ชั้น ม.3/2 กลุ่มสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 3

MORE

...

"งานวันครู ปี 2566"

"งานวันครู ปี 2566" วันที่ 16 มกราคม 2566 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมงานวันครูอำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อเข้าร่วมรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในปี 2566 ในประเภทรางวัลต่างๆ ดังนี้ 1.ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 2.นางโสภา สิทธิกร ครูโรงเรียนสฤษดิเดช รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 3.นายมงคล เกิดลาภ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 4.นางสาวนงลักษณ์ เทพสิทธาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช รางวัลพระพฤหัสบดี ของสำนักงานสกสค. 5.นางสาวนรมน ขันตี ครูโรงเรียนสฤษดิเดช รางวัลพระพฤหัสบดี ของสำนักงานสกสค. โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้มอบรางวัล งานวันครูอำเภอเมืองจันทบุรี ณ อาคาร Sancta Cruz ชั้น 5 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

MORE

...

พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน Youth Chinese Test(YCT)

13 มกราคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน Youth Chinese Test(YCT) โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมทีมผู้บริหาร เป็นผู้มอบ ณ บริเวณเวทีอาคารโดม(ฝั่งปกติ)

MORE

...

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ประจำโครงการ English Program

3 มกราคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ประจำโครงการ English Program และพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ประธานในพิธีคุณแม่บุหงา เจียวคุณ และครอบครัวทรายทอง ร่วมสร้างพระพุทธรูป คุณชัมนาด เอื้องโชคชัย ผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติในการทำบุญในครั้งนี้ ณ อาคารโดมโรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่งโครงการ EP

MORE

...

พิธีวางพานพุ่มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก

28 ธันวาคม 2565 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและตัวแทนคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทย บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดจันทบุรี (ค่ายตากสินจันทบุรี)

MORE

...

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

28 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ บริเวณอาคารโดม(ฝั่งปกติ) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

"Christmas Day 2022"

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2022 นำโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณะครูในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง และเรียนรู้วัฒนธรรมกิจกรรมในวันสำคัญของชาวต่างชาติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ในงานได้มีการจัดให้นักเรียนในแสดงความสมารถพิเศษแต่ละสายชั้น และบูสต์กิจกรรมทางวิชาการ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในวันคริสต์มาสกันอย่างคึกคัก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ณ บริเวรเวทีอาคารอเนกประสงค์ฝั่งปกติ และฝั่ง EP โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการรักษ์ไทยรักชุมชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 โครงการรักษ์ไทยรักชุมชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ได้รับชมนิทรรศการและ ชุดการแสดงศรีสุขนาฏกรรม ณ ห้องเหลืองจันทบรู อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี รายละเอียดการแสดงดังนี้ การแสดงวงเครื่องสาย บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ 2 เพลง คือเพลง ใกล้รุ่งและชะตาชีวิต, การแสดงวงปี่พาทย์ บรรเลงเพลง โหมโรงแขกมอญ สามชั้น และเพลงแขกมอญเถา,การแสดง รำเบิกโรง ชุด "รำกิ่งไม้เงินทอง", การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนศึกพรหมาสตร์

MORE

...

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานพิธีวางถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม พร้อมด้วยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล,ลัคพงษ์ โกษาแสง, นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาว สุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูแต่และสายชั้นและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมในพิธี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และชมการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยด.ช.รชต พูลสวัสดิ์ บทเพลงใกล้รุ่ง และด.ญ.วนัทนลิน กุลรัตน์ บทเพลงยามเย็น เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ เวทีอาคารโดม(ฝั่งเก่า) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

25 พฤศจิกายน คณะลูกเสือตัวแทนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้บังคับบัญชาตัวแทนสายชั้น นำโดยนางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการ และลูกเสือสามัญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมียุวกาชาดจิตอาสาปฐมพยาบาลเข้าร่วมด้วย ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์

MORE

...

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

19 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชได้รับเกียรติเป็นสถานจัดพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดยมี นายสุริยนต์ กัลยาณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด ,นางนภาพร ทองนวล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมในพิธีเปิด ชมการแสดง และเยียมให้กำลังใจคณะครูที่เป็นกรรมการตัดสิน โดยโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นศูนย์การแข่งขันใน(กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย ,กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ) ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565

16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายสุริยนต์ กัลยาณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยใช้ห้องประชุมทั้ง 2 ฝั่งของโรงเรียนเพื่อรอบรับคณะกรรมการทั้ง 704 ท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ถวาย ณ วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)

4 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและตัวแทนคณะครู ร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ถวาย ณ วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

MORE

...

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนสฤษดิเดช

3 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชได้รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนสฤษดิเดช จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชและทีมผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ จากการตรวจเยี่ยม พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายของ ศธ.เป็นอย่างดี โดยได้เน้นย้ำให้โรงเรียนให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ทำอย่างไรให้น่าสนใจและสนุก รู้ทั้งประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มีความหวงแหนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

MORE

...

ต้อนรับนายลัคพงษ์ โกษาแสง รองผู้อำนวยการฯ

7 ตุลาคม 2565 ที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับนายลัคพงษ์ โกษาแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอำเภอสอยดาว) ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ณ หอประชุมอเนกประสงค์ (ฝั่งเดิม)

MORE

...

การอบรมพัฒนาครูโรงเรียนสฤษดิเดช หัวข้อ"PLC และClassroom Action Research"

4 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการอบรมพัฒนาครูโรงเรียนสฤษดิเดช หัวข้อ"PLC และClassroom Action Research" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ให้กับคณะครูที่เข้าร่วมการอบรม โดยมี ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ถวายเงินร่วมทำบุญทอดกฐินกับพระครูปัญญาวราภรณ์ ( พระอาจารย์ ประเวศ ปัญญาธโร)

3 ตุลาคม 2565 ที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหาร ,ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ได้เดินทางไปถวายเงินร่วมทำบุญทอดกฐินกับพระครูปัญญาวราภรณ์ ( พระอาจารย์ ประเวศ ปัญญาธโร )เจ้าอาวาส วัดป่าคลองมะลิ เนื่องในงานทอดกฐินสามัคคีที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2565 ณ วัดป่าคลองมะลิ

MORE

...

กิจกรรมรณรงค์ "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี"

วันที่ 21 กันยนยน 2565 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับโรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมีณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี" เพื่อร่วมรณรงค์พร้อมกับสำนักผู้ตรววจการแผ่นดิน ซึ่งได้เปิดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) ในฐานะผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมให้จังหวัดจัดกิจกรรมและถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบอิเล็กทอรนิกส์ ในครั้งนี้สำนักงานป้องกันฯได้จัดกิจกรรม ณ บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนสฤษดิเดช (ฝั่งEnglish Program)

MORE

...

พิธีมอบเกียติบัตร เหรียญรางวัลให้นักเรียน

9 กันยายน 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะครู จัดพิธีมอบเกียติบัตร เหรียญรางวัลให้นักเรียนที่สอบแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) (Thailand Educational Development and Evaluation Tests),การสอบแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์(LPMC) ครั้งที่ 22/2564 ,รางวัลผลการสอบ MATH-ENG CONTEST (LPMC) ครั้งที่ 7/2021 ,การสอบแข่งขันการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์(LPMC) ครั้งที่ 1/2564,รางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (จังหวัดพัทลุง),รางวัลการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนระยองวิทยาคม ณ เวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ฯ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อมวันแรก​ ณ​ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช​ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) จ.นครราชสีมา 🌈🌱โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 4-​5 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์​เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่​ 5-6​ กันยายน​ พ.ศ.2565 **ภายใต้มาตรการควบคุมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า​ ตรวจ​ ATK​ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน**

MORE

...

พิธีทำบุญครบรอบ 100 ปี โรงเรียนสฤษดิเดชและทอดผ้าป่าการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช "จัดพิธีทำบุญครบรอบ 100 ปี โรงเรียนสฤษดิเดชและทอดผ้าป่าการศึกษา" เพื่อจัดสร้างศูนย์อาหารโรงเรียนสฤษดิเดช โดยมีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เทวดาฟ้าดิน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับโรงเรียน พิธีทำบุญและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อจัดสร้างศูนย์อาหารโรงเรียนสฤษดิเดชและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงค์ โดยมีนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี และมีพระธรรมวชิรเมธี (มีชัย ป.ธ. ๙ รศ.ดร.)เจ้าคุณมีชัย เป็นประธานฝ่ายสงค์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร แขกผู้มีเกียรติร่วมทำบุญ ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนนครราชสีมา

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรในโครงการห้องเรียนวิทย์ - คณิตเข้ม ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่งโครงการ English Program

MORE

...

ทำบุญตักบาตร 100 ปี สฤษดิเดช ร่วมใบบูชาแม่

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมงานทำบุญตักบาตร 100 ปี สฤษดิเดช ร่วมใบบูชาแม่ ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

งานทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง "เนื่องในงานทำบุญครบ 100 ปี โรงเรียนสฤษดิเดช"

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนในโครงการ English Program ร่วมงานทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง "เนื่องในงานทำบุญครบ 100 ปี โรงเรียนสฤษดิเดช" ณ โรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่งโครงการ English Program

MORE

...

กิจกรรมเปิดม่านวิชาการ ๑๐๐ ปี “ตามรอยพระราชา งานสัปดาห์ห้องสมุด ภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ร่วมใจบูชาแม่ สู่ยุวอาเซียน”

8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช ได้จัดกิจกรรมเปิดม่านวิชาการ ๑๐๐ ปี “ตามรอยพระราชา งานสัปดาห์ห้องสมุด ภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ร่วมใจบูชาแม่ สู่ยุวอาเซียน” โดยมี นายอวยชัย ดีประชา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดชเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 ณ อาคารโดมโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุลคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program และคณะครูในโครงการ English Program ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุลคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนานักเรียน และโรงเรียน มีความรู้ที่หลากหลายมีประสบการณ์และสามารถนำความรู้มาใช้ประกอบพัฒนาองค์กร ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่งโครงการ English Program

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สังกัดสพป.ศรีสะเกษ

30 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565(70 พรรษา) ณ เวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี

MORE

...

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ในสถานศึกษา ประจำปี 2565

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชเป็นสถานที่จัด"โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ในสถานศึกษา ประจำปี 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี โดยมีนางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด โดยการอบรมดังกล่าว มีครูผู้สอนยุวกาชาดในสังกัดศธจ.จันทบุรี เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุลคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยนางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program และคณะครูในโครงการ English Program ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุลคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยโสธร ศึกษาดูงานในหัว "โครงการยุวทูตความดี และยุวอาเซียน อาสาทำดี" ของโรงเรียนสฤษดิเดช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนานักเรียน และโรงเรียน มีความรู้ที่หลากหลายมีประสบการณ์และสามารถนำความรู้มาใช้ประกอบพัฒนาองค์กร ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่งโครงการ English Program

MORE

...

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตัวแทนณะครูและนักเรียนชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการ English Program ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดโบสถ์เมือง จังหวัดจันทบุรี "ความทุกข์เป็นครูสอนเรา ยิ่งสาดซัดมาเท่าใด ปัญญาก็ยิ่งเข้มแข็งเท่านั้น"

MORE

...

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชได้ดำเนินจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรเเละเครื่องลงคะเเนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี โดยมีนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดชมาใช้สิทธิเลือกตั้ง นักเรียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,037 คน นักเรียนผู้ใช้สิทธิ 2,918 คน งดออกเสียง 41 คน ผู้ชนะคะเเนนเสียงอันดับ 1 ได้เเก่ ด.ญ.ชิษณุชา ร่วมญาติ เบอร์ 1 (1,706 คะแนน ) ลำดับที่ 2 ด.ญ. กมลชนก ร่วมจิตร เบอร์ 2 (728 คะเเนน) ลำดับที่ 3 ด.ญ. ณ ปลายฟ้า สุขสุโฉม (443 คะเเนน)

MORE

...

กิจกรรมวันไว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมวันไว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกในพระคุณของครู ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมในพิธี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนสฤษดิเดช ประจำปีการศึกษา 2565

15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชจัด"พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนสฤษดิเดช" พร้อมมอบเข็มเครื่องหมายยุวกาชาดให้กับยุวกาชาดใหม่ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และมีสิทธิ์ที่จะประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเข้าเป็นสมาชิกยุวกาชาด โดยมี ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพีธี พร้อมทั้งนางศศิธร พละสุข รองนายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางสาวนงลักษณ์ เทพสิทธาวิวัฒน์ อ่านคำแถลงสภากาชาดไทย และนายกฤตภาส เสียงหาญ หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาดสายชั้นมัธยมศึกษา กล่าวนำคำปฏิญาณตน แก่สมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยพร้อมเพรียงกัน ณ เวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนครบุรีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

10 มิถุนายน 2565 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนครบุรีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มาศึกษาดูงานด้านการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ฝ่าย และการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการส่งเสริมการจัดงาน ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดระดับ ๓

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช โครงการ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการอบรมโครงการการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาด โดยนางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยนางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program และคณะครูระดับชั้นมัธยมร่วมในงาน โดยมียุวกาชาดระดับ 3 เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 92 คน โดยการจัดการอบรมมีระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมฝั่งอาคารเรียนโครงการ English Program โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรีโดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะการอบรม

MORE

...

อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานรุ่นที่ 1/2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลกฤษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ทั้งสิ้น 39 คน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุ โดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะการฝึกอบรม

MORE

...

การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 3

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายนิเวศ หาญสมุทร์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 50 คน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี โดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะการฝึกอบรม

MORE

...

การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2

วันที่ 26 เมษายน 2565 สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2565 โดยมีนายนิเวศ หาญสมุทร์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรีโดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะการฝึกอบรม

MORE

...

การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1

วันที่ 19 เมษายน 2565 สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 22 เมษายน 2565 โดยมีนายนิเวศ หาญสมุทร์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี โดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะการฝึกอบรม

MORE

...

การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

4 เมษายน 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดยว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้างานวิชาการ ,นางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูแต่ละสายชั้น ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มาศึกษาดูงานโรงเรียนสฤษดิเดช ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

"เที่ยวงานลานวัฒนธรรม สร้างสุข ประจำปี 2565

เด็กชายชนกันต์ นุ่มเจริญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 กับกิจกรรมกับวัฒนธรรม เข้าคัดเลือก วัฒนวินิต ปี 2565 ในงาน "เที่ยวงานลานวัฒนธรรม สร้างสุข ประจำปี 2565 จังหวัดจันทบุรี ณ ลานกีฬาคนรักจันท์ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ 25 มีนาคม 2565

MORE

...

กิจกรรม English Camp Online 2021

16 มีนาคม 2565 นางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม English Camp Online โดยมีนางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครู ครูชาวต่างชาติ และนักเรียนในโครงการ English Program เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผ่านระบบ Google Meet

MORE

...

การมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยทางโรงเรียนได้แบ่งช่วงเวลาในการมอบตัวนักเรียนเป็น 2 รอบ คือในภาคเช้าเวลา 8.30 -11.30น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30น. เพื่อความสะดวกและลดความแออัด ซึ่งในการมอบตัววันนี้ได้มีผู้ปกครองนักเรียนทะยอยมากรอกเอกสารการมอบตัว และลองเสื้อผ้า ชุดกีฬา ชุดผ้าไทย และชุดนักเรียน เครื่องแบบนักเรียนต่างๆที่ทางร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนได้นำมาจัดบริการไว้ พร้อมทั้งรับฟังการชี้แจงรายละเอียดในการเรียนปรับพื้นฐาน และกำหนดการต่างๆที่ผู้ปกครองต้องทราบ ณ บริเวณอาคารโดยฝั่งเก่า โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

สอบคัดเลือกเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการ English Program (EP)

วันที่ 10 มีนาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการรับสมัครนักเรียนและสอบคัดเลือกเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการ English Program (EP) โดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงกับนักเรียนและผู้ปกครองก่อนเข้าภายในโรงเรียน 2.ให้สวมหน้ากากอนามัย 3.ใช้เจลล้างมือที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ที่ประตูทางเข้า 4.จัดเว้นระยะห่างทางสังคมภายในห้องทดสอบ ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ความปลอดภัยและความสบายใจกับผู้ปกครองทุกท่าน

MORE

...

การฉีดวัคซีนกระตุ้นคอตีบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นคอตีบ ณ หอประชุม ฝั่ง EP ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในวันนี้ด้วยค่ะ

MORE

...

การสอบคัดเลือกเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการ English Program (EP)

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการสอบคัดเลือกเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการ English Program (EP) โดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงกับนักเรียนและผู้ปกครองก่อนเข้าภายในโรงเรียน 2.ให้สวมหน้ากากอนามัย 3.ใช้เจลล้างมือที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ที่ประตูทางเข้า 4.จัดเว้นระยะห่างทางสังคมภายในห้องทดสอบ ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ความปลอดภัยและความสบายใจกับผู้ปกครองทุกท่าน

MORE

...

English Camp Online 2021 activities

March 16, 2022 Mrs. Sasithon Phalasuk, Deputy Director of Sarididet School presided over the opening speech of the English Camp Online activity with Ms. Sudarat Bussaba, the head of the English Program project, along with the teachers. foreign teacher And students in the English Program project participated in this activity through the Google Meet system.

MORE

...

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นตัวแทนโรงเรียนรับโล่เชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือประจำปี 2564 ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

MORE

...

การมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โครงการEnglish Programและโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ศาสตร์และคณิตศาสตร์

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โครงการEnglish Programและโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีการตรวจหลักฐานการมอบตัว และชี้แจงรายละเอียดในการเรียนปรับพื้นฐาน นอกจากนี้ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน เปิดให้บริการนักเรียนได้ซื้ออุปกรณ์การเรียน และมีร้านเครื่องแบบนักเรียนมาจำหน่ายให้กับนักเรียน เพื่อความสะดวกและลดความแออัดในวันเปิดเรียน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีมอบเกียติบัตรและทุนการศึกษา

24 มกราคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะครู จัดพิธีมอบเกียติบัตรและทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการทดสอบ NT เต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-net)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ทุกกลุ่มสาระรายวิชา ณ จุดเช็คอินหน้าเสาธง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข

วัน 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชได้รับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนำโดย ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 9 พร้อมด้วยคณะในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565) ของจังหวัด จันทบุรี โดยมีนายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุววณปาล ,นางสุจิตรา รอดศิริ ,นางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนOn- site รูปแบบ Hybrid ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com