ภาพกิจกรรม 2564

...

การตรวจคัดกรองด้วย ATK ตรียมความพร้อมและมาตรการป้องกันควบคุมโรค ก่อนเปิดเรียน

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับคณะครูทุกคน ครูชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่ พ่อครัว-แม่ครัว นักการภารโรงทุกๆ คนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมและมาตรการป้องกันควบคุมโรค ก่อนเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และการลดความเสี่ยง การติดเชื้อและการแพร่ระบาด พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการเรียนOn- site ตามรูปแบบ Hybrid ณ อาคารโดม(ฝั่งปกติ) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

นิทรรศการด้านรักการอ่าน,หนังสือพระราชทาน"สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน" โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2564

คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมจัดนิทรรศการด้านรักการอ่าน,หนังสือพระราชทาน"สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน" โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2564 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี

MORE

...

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน "สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 42"

3 ธันวาคม 2564 ว่าที่รท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะครูบรรณารักษ์และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน"สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 42" โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและร่วมจัดนิทรรศการด้านรักการอ่าน,งานห้องสมุดและผลสำเร็จของโรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด

22 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและตัวแทนคณะครูในโครงการ English Program ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตราด ศึกษาดูงานในโครงการ English Program ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช โดยการต้อนรับทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามกิมาตรการรณรงค์ตามมาตรการ โซเชียล ดิสแทนซิ่ง (social distancing) ตรวจวัดอุณภูมิ และล้างเจลแอลกอฮอร์ก่อนเข้าห้องประชุม

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด

22 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและตัวแทนคณะครูในโครงการ English Program ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตราด ศึกษาดูงานในโครงการ English Program ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช โดยการต้อนรับทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามกิมาตรการรณรงค์ตามมาตรการ โซเชียล ดิสแทนซิ่ง (social distancing) ตรวจวัดอุณภูมิ และล้างเจลแอลกอฮอร์ก่อนเข้าห้องประชุม

MORE

...

การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ว.PA ประจำปีการศึกษา 2564า

ในวันที่ 23 และ 24 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชร่วมกับคณะวิทยกร นำโดยนางสาวเพ็ญนภา วิสารวุฒิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป.จันทบุรีเขต1 และนางสาวนาตยา บุนนาค ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพป.ระยอง เขต 2 จัดการอบรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ว.PA ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ทางรัฐบาลจึงมีนโยบายวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษาซึ่งในะดับชั้นมัธยมปีที่ 1 - 3 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

MORE

...

ประชุมคณะครูชาวต่างชาติ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนในการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช โครงการ English Program นำโดย ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและตัวแทนคณะครูในโครงการ English Program จัดประชุมคณะครูชาวต่างชาติ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนในการจัดการเรียนการสอน โดยการประชุมผ่าน Application zoom

MORE

...

กิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินี ฯ

ในวันที่ 4 และ 7 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินี ฯ โดยคณะผู้บริหาร คณะครู เเละบุคคลกร เเละนักเรียน ยุวกาชาด โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมแจกข้าวกล่อง/น้ำดื่มให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ณ บริเวณหน้าทางเข้าโรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

MORE

...

ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนและร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ

19 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนและร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในรอบระยะเวลา 6 เดือน ของนายประมวล บุญทีฑ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

MORE

...

การมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) โดยให้ผู้ปกครอง 1 ท่าน ต่อนักเรียน 1 คน มารายงานตัวตามลำดับ/วันที่/เวลาที่กำหนด จำนวน 2 วันตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ บริเวณสนามอาคารโดม (ฝั่งเก่า) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประเมินความรู้และจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการประเมินความรู้และจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช โดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงกับนักเรียนและผู้ปกครองก่อนเข้าภายในโรงเรียน 2.ให้สวมหน้ากากอนามัย 3.ใช้เจลล้างมือที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ที่ประตูทางเข้า 4.จัดเว้นระยะห่างทางสังคมภายในห้องทดสอบ ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ความปลอดภัยและความสบายใจกับผู้ปกครองทุกท่าน

MORE

...

การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2564 (ห้องเรียนปกติ)

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2564 (ห้องเรียนปกติ) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-20 เมษายน 2564 เวลา 8.00-15.30 น. ณ บริเวณอาคารโดมฝั่งปกติ หมายเหตุ :ท่านผู้ปกครองที่จะมาสมัครเรียนให้บุตร-หลาน ความกรุณาทุกท่าน ช่วยสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าภายในบริเวณโรงเรียน และใช้เจลล้างมือที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ที่ประตูทางเข้า ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้.

MORE

...

พิธีมอบเกียรติบัตร,โล่รางวัล และเสื้อสามารถ ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขัน

9 เมษายน 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีมอบเกียรติบัตร,โล่รางวัล และเสื้อสามารถ ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันในรายการ ชิงแชมป์,ASMO,TEDET ,การแข่งขันทักษะภาษาจีน, นักเรียนได้คะแนนสูงสุด ของโรงเรียนในแต่ละสายชั้น โดยมี ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ เวที อาคารโดมฝั่งเก่า โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อและเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 7 เมษายน 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชร่วมกับคณะกรรมการจัดสร้างเหรียญและรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (รุ่น เดชบูรพาพยัคฆ์) จัดพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อและเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยพิธีมหาพุทธาภิเษกได้รับเมตตาจากพระเกจิชื่อดังจากทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธี อาทิ เช่น 1. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตรวิทยา กรุงเทพมหานคร)2. พระเทพปริยัติมุนี (เจ้าคุณมีชัย)วัดหงส์รัตนาราม 3.หลวงปู่ประเวศ วัดป่าคลองมะลิ จันทบุรี 4. หลวงพ่อนัส วัดอ่าวใหญ่ ตราด 5. หลวงพ่อสุพจน์ วัดห้วงพัฒนา ตราด 6.หลวงพ่อมนัส สำนักสงฆ์เขาแหลม จันทบุรี 7.พระปลัดนิวัติ วัดคมบาง จันทบุรี 8.หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ นครราชสีมา 9.หลวงปู่บุญมา สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง ปราจีน 10.พระอาจารย์ชิน วัดธรรมสถิต ระยอง 11. หลวงพ่อโสต วัดเขาหินโคร่ง จันทบุรี 12.พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน้าค่ายตากสิน โดยผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน จะได้หางบัตร ลุ้นรับเหรียญนวะหน้าทองคำ เนื้อผงผสมสมเด็จบางขุนพรหม สร้าง จำนวน 99 องค์

MORE

...

การสอบคัดเลือกชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการ English Program

วันที่ 3 เมษายน 2564 การสอบคัดเลือกชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการ English Program โรงเรียนสฤษดิเดช ณ อาคารแดง-รัญจวน วงกล้าหาญ 3 ชั้น 4

MORE

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com