ภาพกิจกรรม 2561

...

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนหลังใหม่

1 เมษายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนหลังใหม่ ขนาด 24 ห้องเรียน โดยมีพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

MORE

...

มอบเกียรบัตร15คุรุชนคนคุณธรรมและเด็กดีที่ถาวร

22 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรบัตร15คุรุชนคนคุณธรรมและเด็กดีที่ถาวร ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมวันมาฆบูชา (พิธีเวียนเทียน)

15 กุมภาพันธ์ 2562 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ไปทำพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ โดยก่อนทำพิธีเวียนเทียน พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันกล่าวคำสวดมนต์และคำบูชาในวันมาฆบูชา ณ วัดกลางและวัดโบสถ์เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมวันมาฆบูชา

15 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้ทำพิธีทำบุญวันมาฆบูชา ซึ่งความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก โดยในพิธีมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและบรรยายธรรม ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมผู้ปกครองห้องเรียนสาธิตเตรียม ป.1

12 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ทำการประชุมผู้ปกครองห้องเรียนสาธิตเตรียม ป.1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

อบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

8 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยเป้าหมายของหลักสูตร D.A.R.E. ทั้งหลักสูตร คือ การลด/ขจัดการเสพเหล้า บุหรี่ และยาเสพติดอื่น ๆ รวมทั้งการใช้พฤติกรรมที่รุนแรงของวัยรุ่น ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมเล่านิทานตามจินตนาการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

30 มกราคม 2562 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมเล่านิทานตามจินตนาการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการ English Program เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25 มกราคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช ศึกษาดูงานตามโครงการ English Program เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MORE

...

เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด จังหวัดจันทบุรี

25 มกราคม 2562 ตัวแทนนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกสอนยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดในโรงเรียน เขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจาปี 2562 โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเศรษฐา เสนะวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุนรีเป็นผู้กล่าวรายงาน ณโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

โครงการยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

25 มกราคม 2562 ว่าที่ รท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมทิกา สุนธนนท์ นักเรียนในโครงการ English Program ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ โครงการยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากนางสุจิตรา ดูไร ท่านเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ให้เข้าพบและบรรยายสรุปข้อมูลของอินเดียให้คณะยุวทูตความดีได้รับฟัง ณ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

MORE

...

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

24 มกราคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ประชุมผู้ปกครองพร้อมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ณ ห้องประชุม ตึกอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา

23 มกราคม 2562 คณะอาจารย์จากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้มาฝึกประสบการณ์ที่ EP Office ในโครงการ EP รร.สฤษดิเดช จันทบุรี

MORE

...

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562

23 มกราคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 โดยมีว่าที ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย โดยมีการแสดง ,มอบเกียติบัตร และการสวนสนาม พร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตนของยุวกาชาด ณ บริเวณสนามอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

วันครูแห่งชาติ

16 มกราคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในภาคเช้ามีการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมแสดงนิทรรศการโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่วนในภาคบ่าย มีการแข่งขันกีฬาครู อาทิ เปตอง วอลเลย์บอล และฟุตบอล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

MORE

...

รับรางวัลการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

6 มกราคม 2562 ครูวิสิษฐ สังฆเวช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมครูนันทวัน สวัสดิ์ภูมิ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต เข้ารับเหรียญรางวัลการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

MORE

...

พิธีมอบเกียติบัตรงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

4 มกราคม 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ทำพิธีมอบเกียติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ไปแข่งขันกิจกรรมระดับเหรียญทอง เนื่องในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม

MORE

...

ถวายราชสักการะต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

28 ธ.ค.61 เวลา 06.00 น. ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมนางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้างานวิชาการ และนางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งกล่าวราชสดุดีเทิดพระเกียรติ และถวายเครื่องบวงสรวง สำหรับวันที่ 28 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2311 ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ ซึ่งเมืองจันทบุรีเคยเป็นดินแดนที่รวมไพร่พลในการกอบกู้เอกราช

MORE

...

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ จังหวัดนครปฐม

25-27 ธันวาคม 2561 ว่าที ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม

MORE

...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

12-14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-ยุวกาชาด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแบ่งการเข้าค่ายออกเป็น 2 ชุด และจะทำการแสดงร่วมกันในคืนรอบกองไฟในคืนวันที่ 13 ธันวาคม 2561ระหว่างลูกเสือและยุวกาชาด โดยมีว่าที ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีการแสดงรอบกองไฟ พร้อมด้วยนายธงไชย บุญเรือง,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูผู้กำกับลูกเสือ ครูผู้สอนยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดคมบาง

MORE

...

วันพ่อแห่งชาติ

4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี ว่าที ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการครู บุกลากรทางการศึกษา และนักเรียนสฤษดิเดช ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมจัดบอร์ดนิทรรศการเทิดพระเกียติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในแต่ละสายชั้น ณ บริเวณอาคารโดมโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะกรรมการติดตามการตรวจนับจำนวนนักเรียน

1 ธันวาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ นายสมชาย อรุณธัญญา รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมคณะที่ได้เดินทางมาเป็นคณะกรรมการติดตามการตรวจนับจำนวนนักเรียน ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การแข่งขันร้องเพลงจีน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

30 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันร้องเพลงจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ซึ่งได้ทำการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยมีครูอานัฐ ปรีสมบัติ และคณะครูผู้ฝึกสอนภาษาจีน นำนักเรียนร่วมแข่งขันร้องเพลงจีน และสามารถคว้าถ้วยรางวัลมาทั้งหมด 5 รายการ ได้แก่
- ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
1. เด็กชายก้องกิตดากร ปุริเสจัน ป.3/3 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
2. เด็กชายธนกร ติยานันท์ ป.3/7 ถ้วยรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
1. เด็กหญิงพรพรรษา ประสิทธิทอง ป.5/5 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
2. เด็กหญิงน้ำภัทร เนินริมหนอง ป.4/8 ถ้วยรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เด็กชายอภิวิช แก้วคำ ม.2/2 ถ้วยรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

MORE

...

การสอบธรรมศึกษา(ฝ่ายคฤหัสถ์)ประจำปี 2561

29 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา(ฝ่ายคฤหัสถ์)ประจำปี 2561 ซึ่งแม่กองธรรมสนามหลวงมีบัญชาให้ดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีมอบเข็มแก่ผู้นำกลุ่มยุวกาชาด

28 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเข็มยุวกาชาด แก่ผู้นำกลุ่มยุวกาชาด (คณะกรรมการยุวกาชาด) รับเครื่องหมายกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาจากนายกหมู่ยุวกาชาด (ประธานคณะกรรมการยุวกาชาด) ณ บริเวณอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

27 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสฤษดิเดช (เครือข่ายที่1 คุณภาพสัมพันธ์) ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยมี ว่าที ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายธงไชย บุญเรือง , นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และผู้รับผิดชอบโครงการตามประเด็นการนิเทศ ร่วมให้การต้อนรับ และตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

23 พฤศจิกายน 2561 ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมพิธีถวายราชสดุดี โดยมี ว่าที ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชเป็นประธานในพิธีเปิด และวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พร้อมมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์แก่ครู และมอบสายสะพายแก่ลูกเสือที่ผ่านการสอบวิชาพิเศษเกิน 9 วิชา ณ บริเวณอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถรรม วิชาการ เทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาระการเรียนรู้ศิลปะ

18 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสฤษดิเดชเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถรรม วิชาการ เทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ สาระดนตรี และสาระนาฏศิลป์) ระดับประถมศึกษา และระดับขยายโอกาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้ประสานงาน อำนวยความสะดวก และสนับสนุนกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่จาก สพป.จันทบุรี เขต 1 มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ในช่วงเช้าเป็นการแข่งขันในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในช่วงบ่าย ณ บริเวณพื้นที่โรงเรียนสฤษดิเดชทั้งฝั่งปกติและฝั่งอาคาร EP

MORE

...

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

15 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยโรงเรียนสฤษดิเดช ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 9 คน โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในการประเมิน พร้อมด้วยนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูพี่เลี้ยงของครูผู้รับการประเมิน โดยในการประเมินดังกล่าวได้มีการจัดโต๊ะนำเสนอผลงาน และพรีเซ็นต์ตนเอง ให้คณะกรรมการผู้ประเมินได้รับทราบ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

รางวัลสถานศึกษา IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2561

7 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช รับรางวัลสถานศึกษา IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2561 ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

MORE

...

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

7 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลแก่ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ที่ได้ไปทำการแข่งขันขันและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในรายการต่าง ๆ

- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น จากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

- การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6 โครงการกองทุนมูลนิธิพระพุทธบาทพลวงเพื่อพัฒนาการศึกษาเยาวชน ครั้งที่ 1

- การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-ป.3 , ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

- การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับเขตพื้นที่ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

- การแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา สนามศุภชลาศัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE

...

ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา

3 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ทำการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับอำเภอเมืองจันทบุรี สาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ต้อนรับข้าราชการครูและครูต่างชาติที่บรรจุใหม่

2 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ทำการแนะนำข้าราชการครูและครูต่างชาติที่ได้บรรจุใหม่ให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รู้จัก โดยมีนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ทำการประชุมมอบหมายภาระงานและหน้าที่ในการปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2561

29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561 ครูภูษิต บัวสวัสดิ์ และครูวรทรรศน์ นาคสกุล ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2561 ซึ่งทุก ๆ ปี กรมพลศึกษาจะจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเป็นประจำโดยมีกีฬาหลายชนิดให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน กรีฑาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่โรงเรียนสฤษดิเดชได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ก็เช่นกัน โรงเรียนสฤษดิเดชได้ส่งนักกีฬาหลายรุ่นอายุ เข้าร่วมการแข่งขันในระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61 และสามารถคว้าเหรียญรางวัลต่าง ๆ มามากมาย พร้อมทั้งได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม รุ่น 12 ปีหญิง ณ สนามศุภชลาศัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

MORE

...

ยุวทูตความดีโรงเรียนสฤษดิเดช

1 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้ทำการต้อนรับยุวทูตความดีของโรงเรียนสฤษดิเดช กลับสู่รั้วขาว-เขียวในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 หลังจากเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ในช่วงปิดภาคเรียน

MORE

...

วันเปิดภาคเรียนที่ 2

1 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ขึ้นเวทีพบปะให้โอวาทแก่นักเรียนในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2/2561 พร้อมทั้งออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูในการจัดเรียนการสอน ในแต่ละสายชั้นของโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

31 ตุลาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2561 โดยท่านผู้อำนวยการได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ สฤษดิเดช 4.03

9 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้ชื่องานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ สฤษดิเดช 4.0 โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทีมบริหาร และประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนในยุค 4.0 ตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครองผู้มาร่วมงานได้ชมนิทรรศการในแต่ละสายชั้น แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ พร้อมทั้งชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีตลอดงาน ณ บริเวณอาคารโดมโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561

5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2561 ของโรงเรียน โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และยังมีกิจกรรมพิเศษ 1.ฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดชพบกับ คุณครูในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2 2.กิจกรรมวิ่งผลัดของคุณครูในแต่ละสี อีกด้วย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

4 ตุลาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิถีพุทธ และกิจกรรมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาอังกฤษ

MORE

...

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 13

29 กันยายน 2561 คณะครูโรงเรียนสฤษดิเดชร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ English Program ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
  ***รางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
      ระดับช่วงชั้นที่ 3 - เด็กหญิงซาช่า วูลิค
  ***ผ่านเกณฑ์
      ระดับช่วงชั้นที่ 1 - เด็กหญิงชิษณุชา ร่วมญาติ
      ระดับช่วงชั้นที่ 2 - เด็กชายไซม่อน วูลิค
ในการเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 13 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

MORE

...

ปลายทางแห่งแสงเทียน...วันเกษียณครูผู้ให้

28 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมกันจัดพิธี "ปลายทางแห่งแสงเทียน...วันเกษียณครูผู้ให้" ให้แก่ผู้บริหารและครูที่เกษียณในปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 12 ท่าน เพื่อระลึกถึงคุณูปการของทุกท่านในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิระยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงให้การยกย่อง และเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลัง

ภาคเช้า

ภาคค่ำ

...

รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ ค่านิยม 12 ประการ

26 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ ค่านิยม 12 ประการ ตามโครงการส่งเสริมการศึกษารอบด้าน ให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมสู่สากล ระดับประถมศึกษา ประเภทดีเยี่ยม จากนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปี 2561

22-23 กันยายน 2561 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมทั้งพบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบายโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการของโรงเรียนในทิศทางเดียวกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นในแต่ละห้องเรียน โดยงานดังกล่าวได้กำหนดไว้ดังนี้ วันเสาร์ที่ 22 กันยายน เวลา 09.00-11.30 สายชั้น ป.1-2 13.00-15.30 สายชั้น ป.3-4 ,วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน เวลา 09.00-11.30 สายชั้น ป.5-6 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชครู ประจำปี 2561

21 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ตัวแทนสายชั้น นำผู้บริหารและคณะครูที่จะเกษียณเข้าร่วมงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จันทบุรี

MORE

...

ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ

ครูพรศิษฏ์ คำรอด พร้อมด้วยครูเปรมจิตต์ ภารดีรุจิรา นำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธพร้อมนำเสนอโครงงาน ระหว่างวันที่ 14-19 กันยายน 2561 ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

MORE

...

กิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธ

17 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธ ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียน English Program ม.1-3

29 สิงหาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียน English Program ม.1-3 โดยมีคณะครูในโครงการห้องเรียน English Program ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียน English Program ป.4-6

28 สิงหาคม 2561 (ช่วงบ่าย) ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียน English Program ป.4-6 โดยมีคณะครูในโครงการห้องเรียน English Program ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียน English Program ป.1-3

28 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียน English Program ป.1-3 โดยมีคณะครูในโครงการห้องเรียน English Program ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

20-22 สิงหาคม 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และ นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ EP ได้ไปเยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับมัธยมศึกษา ณ บ้านปูรีสอร์ท จังหวัดตราด

MORE

...

ประชุมสรุปงานโครงการ EP โซน C

20 สิงหาคม 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี และนางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ EP ร่วมประชุมสรุปงานโครงการ EP โซน C ณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด

MORE

...

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

16-17 สิงหาคม 2561 นายธงไชย บุญเรือง นายวรพันธ์ เพชรางกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต นำนักเรียนห้องวิทย์-คณิต ป.4 และ ป.5 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

MORE

...

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ

14 สิงหาคม 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

คุณครูวิสสุตา เวชชาชีวะ และเด็กหญิงชณาภัช ชวศิริกุลฑล ยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่าง 5-12 สิงหาคม2561 โดยมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ

MORE

...

โครงการรักษ์ไทยรักชุมชน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

10 สิงหาคม 2561 โครงการรักษ์ไทยรักชุมชน ตอน มือน้อยๆร้อยมาลัยสู่ใจแม่ ปลูกฝังการสืบสานวัฒนธรรมไทยและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันครอบครัว เด็กๆร้อยมาลัยด้วยตนเองเป็นครั้งแรกด้วยความตั้งใจและพยายามเพื่อมอบมาลัยน้อยๆแด่คุณแม่ที่เขารัก ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย

10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสฤษดิเดชร ต้อนรับพณฯท่าน นาง อานา ลูซี เชนทิล กาบรัล เพเทอร์เซิน (H.E. Mrs. Ana Lucy Gentil Cabral Petersen) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม เชื่อมสัมพันธ์ไมตรี โครงการยุวทูตความดีของโรงเรียน และร่วมทำกิจกรรมกันนักเรียน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานเปิดกรวยและถวายพานพุ่มดอกไม้ พร้อด้วยทีมผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ณ บริเวณอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด

9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดงาน "พระบารมีเกริกฟ้าปกเกล้าชาวประชามหาวชิราลงกรณ์ ตามรอยพระราชา งานสัปดาห์ห้องสมุด : ภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ร่วมใจบูชาแม่ สู่ยุวอาเซียน ปี 2561" โดยได้รับเกียติจาก ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานเปิดงาน และนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานมีการจัดกิจกรรมพลังการอ่าน,การแสดงบนเวที ร้องเพลงโชว์,มอบเกียติบัตรนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด,นิทรรศการการแสดงผลงานนักเรียนของแต่ละสายชั้น ,นิทรรศการ ณ บริเวณเวทีอาคารโดมโรงเรียนสฤษดิเดช และห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

มัคคุเทศก์น้อย กล้าคิด กล้าทำ

8 สิงหาคม 2561 ด.ญ.กานต์สิรี เนื่องแสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/13 โครงการห้องเรียนพิเศษ English program ร่วมกิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย กล้าคิด กล้าทำ” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

MORE

...

ประชุมคณะกรรมการเจ้าภาพดำเนินการแข่งขัน EP open house

7 สิงหาคม 61 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเจ้าภาพดำเนินการแข่งขัน EP open house ระดับภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี

MORE

...

ประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต

3 สิงหาคม 61 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม EP Open House Zone C

2 สิงหาคม 61 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้โอวาท ให้กำลังใจกับคณะครูและนักเรียนในโครงการ EP ก่อนที่จะเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม EP Open House Zone C ที่จังหวัดปราจีนบุรี

MORE

...

พิธีทำบุญโรงเรียนและเปิดอาคารอำนวยการ

1 สิงหาคม 61 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดงานทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทำพิธีเปิดใช้อาคารอำนวยการของโรงเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการปันน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้

28 กรกฎาคม 61 "โครงการปันน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้" โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน นำโดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าช้าง ครอบครัวศักดิ์คำ ทีมงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ,ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ทีมผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสฤษเดช จัดพิธีมอบบ้านโครงการปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มอบให้ เด็กหญิงจิรภัทร บำรุงรักษ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช และคุณยายกุหลาบ บำรุงรักษ์ โดยมีพล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน ผบก.ภ.จว.จันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย และมอบบ้าน พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ณ บ้านวังชนาค ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีสวนสนามและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

28 กรกฎาคม 61 ผู้บริหาร ยุวกาชาดอาสาโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมพระราชพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 โดยมีกองยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดชจันทบุรี ปฐมพยาบาล เหล่าข้าราชบริพาล สวนสนาม ณ หอประชุมกระต่าย เทศบาลเมืองจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ของระดับชั้นมัธยมศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

26 กรกฎาคม 61 ผู้บริหาร ผู้บริหาร ครูและนักเรียนของโรงเรียน ep saritdidet ได้เก็บรักษาประเพณีไทยไว้ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดโบสถ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

26 กรกฎาคม 61 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ บริเวณโดมของโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

26 กรกฎาคม 61 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ยุวทูตอาเซียน

25 กรกฎาคม 61 ยุวทูตความดี ยุวทูตความดี ยุวอาเซียน อาสาทำดี อาสา...สามัคคี อาสา...รักษ์โลก อาสา...พาทำบุญ อาสา...พาทำ ตัวแทนชาวสฤษดิเดช รวมพลัง ทำดีด้วยหัวใจ(พอเพียง) ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปลูกป่า ทำความสะอาดชุมชนที่แหลมแม่นกแก้ว อ.นายายอาม จ.จันทบุรี และร่วมบริจาคเงิน-สิ่งของเครื่องใช้ ที่สถานสงเคราห์คนชรา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

MORE

...

ยุวกาชาดถวายราชสดุดี

25 กรกฎาคม 61 ยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายนิพล มังกร รองนายกหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนสฤษดิเดช เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณเวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมประกวดเล่านิทาน

25 กรกฎาคม 61 กิจกรรมประกวดเล่านิทาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

25 กรกฎาคม 61 ลูกเสือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

MORE

...

ประชุมชี้แจง EP Open House 2018 Zone C

24 กรกฎาคม 61 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ EP โรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจ ให้กำลังใจในการฝึกซ้อม แก่คณะครูและนักเรียนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรม EP Open House 2018 Zone C ณ จังหวัดปราจีนบุรี ในเวลาอันใกล้นี้

MORE

...

บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี 2561

23 กรกฎาคม 61 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี 2561 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

21 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสฤษดิเดชจัด"ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์" ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย โดยงานดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้และได้ลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์ตรง รู้จักร่วมมือในการทำงานเป็นกลุ่ม มีความรักสามัคคีกัน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

15 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ครูกวินนาถ คำทุมไสย ครูสมปอง นาคพงษ์ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติบรรลุตามเป้าหมายอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์จ จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอเมืองจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

11-13 กรกฎาคม 2561 นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอเมืองจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทีมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษา กิจกรรมนันทนาการของนักเรียน ตามความถนัดในแต่ละประเภท ซึ่งทีมนักกีฬาของโรงเรียนสฤษดิเดช สามารถคว้าเหรียญรางวัลต่าง ๆ มาได้อย่างมากมาย ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

12 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานการอบรมโครงการค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสฤษดิเดช ผู้เข้ารับการอบรมเป็นลูกเสือ และยุวกาชาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 90 คน

MORE

...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิต

6-7 กรกฎาคม 2561 นายธีระพล สูญสิ้นภัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วม "การประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิต ตามโครงการส่งเสริมการศึกษารอบด้านให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมสู่สากล รุ่นที่ 3" ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ท่านผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

5 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ทำการเยี่ยมค่ายกิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program พร้อมให้โอวาทกับนักเรียนที่มาเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดคมบาง

MORE

...

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

5 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายนิพล มังกร, นายธงไชย บุญเรือง ,นายวรพันธ์ เพชรางกูร ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยประธานสายชั้น และรองประธานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

4 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีการเปิดค่ายคุณธรรมนำชีวิต โดยมีคุณครูณรัตน์ธนพร อันทะศรี หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ วัดคมบาง ในการนี้พระปลัดนิวัติ พลธมโม เจ้าอาวาสวัดคมบาง จันทบุรี ประธานในพิธีมอบตัวเป็นศิษย์และให้โอวาทกับนักเรียน

MORE

...

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม 2561 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้นำลูกเสือโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program Matthayom เข้าร่วมในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่สามของโลกที่มีการจัดกองลูกเสือของโลกขึ้น โดยทุกๆปีจะมีการจัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย โดยจะมีการนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ และมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับลูกเสือ พร้อมกันนี้ยังได้นำ"ยุวกาชาดอาสา"ซึ่งเป็นเยาวชนจิตอาสา ในการขับเคลื่อนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ให้แก่สังคม และชุมชน เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย ณ โรงเรียนอนุบาล(ฝั่งพระยืน) จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรมและโครงงานค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

27-28 มิถุนายน 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรมและโครงงานค่ายคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

วันสุนทรภู่บูรณาการร่วมกับวันต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการร่วมกับวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

โครงงานค่ายคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

26 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงงานค่ายคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

25 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้นิมนต์พระวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องธรรมะกับเยาวชน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

22 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้นิมนต์พระวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องธรรมะกับเยาวชน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

21 มิถุนายน 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้นิมนต์พระวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องธรรมะกับเยาวชน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

20 มิถุนายน 2561 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้นิมนต์พระวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องธรรมะกับเยาวชน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

19 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเด็กดีมีคุณธรรม โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้นิมนต์พระวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องธรรมะกับเยาวชน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

13 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งพิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู โดยในพิธีไหว้ครูจะใช้ดอกไม้หลัก 3 อย่างในการทำพาน คือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม ดอกมะเขือ ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

โรงเรียนสีเขียว ต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

13 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช รับมอบป้าย "โรงเรียนสีเขียว ต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ กฟผ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียน สีเขียว)” ตั้งเป้าลดใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายครูและเยาวชนต้นแบบลดการใช้พลังงานกว่า 1,900 คนทั่วประเทศ ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

13 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมคณะครูยุวกาชาดและนักเรียน มาเข้าร่วมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ซึ่งจัดทำเมื่อมีสมาชิกยุวกาชาดเพิ่มขึ้นใหม่ในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด โดยสมาชิกยุวกาชาดใหม่มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ

13 มิถุนายน 2561 นางรัญจวน วงษ์กล้าหาญ ประธานมูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาของจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

6 มิถุนายน 2561 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครูยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้นำยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไกล และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อันเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมตามกระบวนการของยุวกาชาดระดับ 1 ที่เน้นการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมยุวกาชาดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่เป็นการพัฒนานักเรียนครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และคุณภาพ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดโบสถ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

6 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program เข้ารับการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและแจ้งเหตุในระบบฉุกเฉิน โดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

กิจกรรมห้องเรียนสาธิตเตรียม ป.1

4 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ได้เข้าเยียมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของห้องเรียนสาธิตเตรียม ป.1 ซึ่งห้องเรียนนี้มีขนาดกว้างขวาง เป็นห้องเรียนปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยี สื่อICTต่างๆที่เพรียบพร้อม และปราศจากฝุ่นชอล์กที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กๆ ห้องเรียนใช้สีที่กระตุ้นพัฒนาการของเด็ก พร้อมด้วยสื่อเครื่องเล่นที่ส่งเสริมจินตนาการของเด็กและสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี เพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้สูงสุดตามหลักสูตร มีคุณครูคอยดูแลเด็กรวม 2 คน

MORE

...

กิจกรรมค่ายยุวบรรณารักษ์ รุ่นที่ 2

4 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมยุวบรรณารักษ์ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 และยังได้รับเกียรติจากนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช บรรณยายพิเศษให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการห้องสมุดและการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกนักเรียนที่มีแววเข้าร่วมเป็นตัวแทนในการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งต่อไป ในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่มีความรอบรู้ในด้านงานห้องสมุด มาเป็นวิทยากรอบรม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการสอดแทรกความรู้ให้กับนักเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

MORE

...

ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

31 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นายวรพันธ์ เพชรางกูร , นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ครบรอบปีที่ 40 เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี โดยมีพลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกองบัญชาป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ

1 มิถุนายน 2561 นายธงไชย บุญเรือง , นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ได้แก่นักกีฬาเยาชนแห่งชาติ , นักเรียนที่ประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดกระทุ่ม(เสือปลา) กรุงเทพมหานคร , นักเรียนที่แข่งขันกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 โดยจัดแข่งขันภายในโรงเรียนสฤษดิเดชซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ วาดภาพระบายสี ขับร้องเพลงลูกทุ่งส่งเสริมศีลธรรม , รางวัลนักเรียนคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อน้ำตกพลิ้วสายน้ำแห่งชีวิต

31 พฤษภาคม 2561 นายสายัณต์ อุตทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำเด็กหญิงธมรวรรณ นวลไธสงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ "น้ำตกพลิ้วสายน้ำแห่งชีวิต" โครงการรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีตน์พระบรมราชเทวี และสามารถคว้ารางวัลที่ 2 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จันทบุรี

MORE

...

โรงเรียนสฤษดิเดชเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

30 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นายวรพันธ์ เพชรางกูร ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี ต่อประชาชนชาวไทย โดยมีส่วนราชการ ประชาชน องค์กรต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเข้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมทั้งฟังบรรยายธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

รับมอบเกียติบัตรโรงเรียนที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยจากนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

28 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบเกียติบัตรโรงเรียนที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. 2561 จากนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

อบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

26-28 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชกล่าวต้อนรับแก่ผู้เข้ารับการอบรม STEM Education ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมโครงการบูรณาการสเต็มศึกษาโรงเรียนสฤษดิเดช จัดอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรมในการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน พร้อมได้เทคนิคบูรณาการและกิจกรรม Active learning ไปใช้กับเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีนายสุทธิ สุวรรณปาล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงให้คำแนะนำและดูแลผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวีบุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

22 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ พระบรมราชินยานุสาวรีย์ พระตำหนักเทา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โรงเรียนสฤษดิเดชนำโดย นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายวรพันธ์ เพชรางกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ ห้วหน้างานวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรของโรงเรียนสฤษดิเดชเข้าร่วม "พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7" โดยได้รับเกียรติจากนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จากภายนอกเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

MORE

...

อบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

19-21 พฤษภาคม 2561 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 พบปะให้แนวคิดแก่ผู้เข้ารับการอบรม STEM Education ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมโครงการบูรณาการสเต็มศึกษาโรงเรียนสฤษดิเดช จัดอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรมในการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน สามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชกล่าวต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวีบุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพหัวข้อป่าในเมือง

23 พฤษภาคม 2561 นายสายัณต์ อุตทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำเด็กหญิงธมรวรรณ นวลไธสงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 เข้าร่วมการประกวดวาดภาพหัวข้อป่าในเมือง และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประถม ณ วนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

เปิดภาคเรียนใหม่ 1/2561

16 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับ พบปะและให้โอวาทนักเรียนและคณะครู ในวันเปิดภาคเรียนใหม่1/2561 นักเรียนมาโรงเรียนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งกายอย่างถูกระเบียบ และร่วมร้องเพลงชาติด้วยความพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ประชุมข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2561

14 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ทำการประชุมข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้มีการแนะนำข้าราชการครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ และบุคลากรในระดับสายชั้นต่างๆ ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com