ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

TOP

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

TOP

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

TOP

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

TOP

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

TOP

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

TOP

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com