คณะศึกษาดูงาน 2563

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนดีวิธีลูกเสือจากโรงเรียนบ้านชำสมอ สพป.ระยอง เขต 2

วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนสฤษดิเดชให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนดีวิธีลูกเสือจากโรงเรียนบ้านชำสมอ สพป.ระยอง เขต 2 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

MORE

...

ต้อนรับศึกษาจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล, นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะชมรมผู้บริหาร สำนักงานการศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 ต้อนรับ สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย ฝั่ง EP โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านยาง และโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

17 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดย นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล, นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านยาง และโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เรื่องโรงเรียนที่ผ่านการประเมินภายนอกรอบ 4 แล้ว และผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสาตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

8 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช โดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล, นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสาตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนสฤษดิเดช ที่เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีการบริหารงานด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และศึกษาแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบO-Net ให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเซิดสําราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 2

30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำทีมโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล, นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้างานวิชาการ นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเซิดสําราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

26 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดยว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นายธงไชย บุญเรือง นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ,นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมทั้งตัวแทนคณะครูสายชั้นป.5 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารอำนวยการ และห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"

16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดยว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program และตัวแทนคณะครูสายชั้นป.4 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" สพป.เลย เขต 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com