คณะศึกษาดูงาน 2562

...

คณะศึกษาดูงาน : กลุ่มโรงเรียนแคนดง 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช นำทีมโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง , นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้น ป.6 ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนแคนดง 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เข้าศึกษาดูงานเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนถาวรวิทยา โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา และโรงเรียนสัตหีบ

17 มกราคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนถาวรวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา และโรงเรียนสัตหีบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program และตัวแทนคณะครูสายชั้นป.3 ป.4 และ ป.5 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

14 มกราคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 โดยมี ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program และตัวแทนคณะครูสายชั้นป.6 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช/p>

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

17 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเมืองนครราชสีมา โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะครูร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โรงเรียนบ้านดอน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โรงเรียนบ้านดอน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว โดยมีนายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะครูสายชั้น ป.3 และป.4 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 50 คน โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นายสุทธิ สุวรรณปาล ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะครูสายชั้น ป.1 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ และโรงเรียนมุกดาลัย

28 มิถุนายน 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วย นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครูสายชั้น ป.6 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ และโรงเรียนมุกดาลัย ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 และโรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยองเขต 1

14 มิถุนายน 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วย นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยนางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program และคณะครูสายชั้น ป.5 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 และโรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยองเขต 1 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com