ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 16201 (ชุดที่ 4 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
การคัดเลือกพันธุ์สัตว์ จะทำให้เกิดผลอย่างไร
   สัตว์เกิดน้อยลง
   เลี้ยงง่ายราคาดี
   ได้ลูกสัตว์ที่มีคุณภาพดี
   ไม่ต้องระวังเรื่องโรคสัตว์

ข้อที่ 2)
เพราะเหตุใดจึงไม่ควรพาบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณที่เลี้ยงสัตว์
   ทำให้สัตว์ตื่นตกใจ
   อาจนำเชื้อโรคมาแพร่
   อาจมาลักขโมยสัตว์ออกไป
   อาจมาแหย่สัตว์ให้โกรธได้

ข้อที่ 3)
ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของสัตว์เลี้ยง
   น้ำ
   วัคซีน
   อาหาร
   เสียงเพลง

ข้อที่ 4)
เมื่อนำสัตว์มาเลี้ยงใหม่ ควรทำอย่างไร
   แยกขังต่างหากเพื่อดูอาการก่อน
   อาบน้ำทำความสะอาดสัตว์
   นำมารวมกับสัตว์เลี้ยงเดิม
   นำไปฉีดยาป้องกันโรค

ข้อที่ 5)
ถ้าจะคัดเลือกแม่พันธุ์โคนมที่จะนำมาใช้ในการผสมพันธุ์ ควรพิจารณาสิ่งใด
   ดูที่สีผิว
   ดูที่แววตา
   ดูลักษณะเต้านม
   ดูลวดลายตามลำตัว

ข้อที่ 6)
สัตว์เลี้ยงชนิดใดไม่จำเป็นต้องปลูกโรงเรือน
   แมว
   วัว
   ม้า
   หมู

ข้อที่ 7)
เมื่อสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตควรทำอย่างไร
   นำซากไปขาย
   นำเนื้อมารับประทาน
   นำไปทิ้งคลองหรือแม่น้ำ
   นำไปฝังให้มิดชิดแล้วโรยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อโรค

ข้อที่ 8)
การให้อาหารสัตว์ควรยึดหลักใด
   ให้ตรงเวลา และให้เป็นเวลา
   ให้ทุกครั้งเมื่อสัตว์ร้อง
   รอจนสัตว์หิวจัดจึงให้
   แยกให้ทีละตัว

ข้อที่ 9)
ถ้าต้องการแม่ไก่พันธุ์ไข่มาผสมพันธุ์ควรคัดเลือกอย่างไร
   มีไข่ดก
   เสียงไพเราะ
   ขนเป็นมันสวย
   รูปร่างอ้วนท้วน

ข้อที่ 10)
ในช่วงฤดูหนาวสัตว์เลี้ยงมักมีอาการอย่างไร
   ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ
   ระบบทางเดินหายใจผิดปกติ
   มีโรคระบาดเกิดขึ้นได้ง่าย
   ขนร่วง