ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 16201 (ชุดที่ 2 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
การเลือกซื้ออาหาร ควรพิจารณาสิ่งใดเป็นสำคัญ
   ราคา
   ผู้ขาย
   คุณภาพ
   ความนิยม

ข้อที่ 2)
ข้อใดจัดเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อย
   กาแฟ
   ผัดผัก
   ข้าวสุก
   ถั่วเขียวต้มน้ำตาล

ข้อที่ 3)
เหตุใดจึงควรเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาล
   ราคาถูก
   คนนิยม
   รสชาติดี
   ปรุงได้ง่าย

ข้อที่ 4)
ในการต้มผัก ควรปฏิบัติอย่างไร
   ใช้น้ำอุ่น
   ใช้ไฟแรง
   ใช้น้ำเดือด
   ใส่ผักลงทั้งต้น

ข้อที่ 5)
สิ่งสำคัญที่สุดในการประกอบอาหาร คืออะไร
   ความสะอาด
   ความประหยัด
   ความสวยงาม
   ความรวดเร็ว

ข้อที่ 6)
การปรุงอาหารชนิดใดที่ต้องทำให้อาหารสุกจนเปื่อย
   การนึ่ง
   การต้ม
   การทอด
   การตุ๋น

ข้อที่ 7)
ข้อใดจัดเป็นมารยาทที่ดีในการนั่งบนโต๊ะอาหาร
   นกนั่งเท้าข้อศอกบนโต๊ะ
   นุ้ยเคี้ยวอาหารเสียงดัง
   นงสนทนาระหว่างเคี้ยวอาหาร
   ส้มรวบช้อนส้อมหลังรับประทานอาหาร

ข้อที่ 8)
การทำอาหารควรทำให้พอดีและเพียงพอกับผู้รับประทานเพื่ออะไร
   ได้กินอาหารอิ่มพอดี
   ได้สารอาหารครบถ้วน
   ประหยัดและไม่สิ้นเปลือง
   ไม่ต้องกินอาหารซ้ำในมื้อต่อไป

ข้อที่ 9)
ขณะปรุงอาหาร ผู้ปรุงอาหารต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด
   การชิมรสชาติอาหาร
   ท่าทางการปรุงอาหาร
   การไอ-จามรดอาหาร
   การแต่งกาย

ข้อที่ 10)
การใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารจะมีผลดีในด้านใดมากที่สุด
   การอยู่ร่วมกัน
   ความมีมารยาท
   สุขภาพกาย
   สุขภาพจิต