ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 16201 (ชุดที่ 1 จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
โดย ครูภาคภูมิ ช้างใหญ่ โรงเรียนสฤษดิเดช
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
ก่อนที่นักเรียนจะทำงานบ้าน ควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
   วางแผนการทำงาน
   ตรวจดูความเรียบร้อย
   เตรียมร่างกายให้พร้อม
   เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์

ข้อที่ 2)
การทำความสะอาดพื้นบ้านทุกประเภทจะต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
   ใช้แปรงพลาสติกขัดบริเวณพื้น
   ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ถูพื้น
   ทาน้ำมันขัดพื้น
   กวาดพื้น

ข้อที่ 3)
ถ้านักเรียนพบว่า มีสิ่งของในบ้านชำรุด นักเรียนควรทำอย่างไร
   นำไปทิ้ง
   นำมาซ่อมแซม
   นำไปให้ผู้อื่น
   วางทิ้งไว้เฉยๆ

ข้อที่ 4)
เพราะเหตุใดจึงต้องสวมถุงมือยางและรองเท้ายางขณะทำความสะอาดห้องน้ำ
   เพื่อป้องกันน้ำยาล้างห้องน้ำถูกผิวหนัง
   เพื่อไม่ให้สัมผัสโดนเชื้อโรค
   เพื่อไม่ให้มือและเท้าเปียก
   เพื่อป้องกันการลื่นหกล้ม

ข้อที่ 5)
เครื่องเรือนที่ทำจากไม้และหนัง ไม่ต้องใช้สิ่งใดในการทำความสะอาด
   ผ้าขี้ริ้ว
   น้ำมันจักร
   น้ำยาขัดเงา
   ไม้กวาดขนไก่

ข้อที่ 6)
เพราะเหตุใดจึงควรจัดห้องนอนให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
   เพราะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดในบ้าน
   เพราะร่างกายต้องการออกซิเจนมาก
   เพื่อไม่ให้รู้สึกอึดอัดในเวลาพักผ่อน
   เพื่อช่วยให้นอนตื่นได้เช้าขึ้น

ข้อที่ 7)
นักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาจอบอย่างไร
   ล้างให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง
   แช่น้ำสะอาดทิ้งไว้ 1-2 วัน
   ใช้ผ้าชุบน้ำยาขัดเงาเช็ด
   ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ด

ข้อที่ 8)
เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลา
   โทรทัศน์
   พัดลม
   ตู้เย็น
   เตารีด

ข้อที่ 9)
ใครดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ถูกต้อง
   ฝ้ายเลือกซื้อเตาอบที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5
   ส้มวางโทรทัศน์ห่างจากผนัง 20 เซนติเมตร
   โอ๋ปิดโทรทัศน์และดึงปลั๊กออกเมื่อดูรายการจบ
   นงเปิดตู้เย็นทิ้งไว้ เพื่อให้เกิดความเย็นแทนการใช้เครื่องปรับอากาศ

ข้อที่ 10)
ใครไม่มีมารยาทในการทำงาน
   ออยกล่าวชมเพื่อนในกลุ่ม
   เจี๊ยบทำงานด้วยความตั้งใจ
   นกฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม
   น้อยทำงานคนเดียวโดยไม่คุยกับเพื่อนในกลุ่มเลย