คณะศึกษาดูงาน 2560

...

คณะศึกษาดูงาน

23 พฤศจิกายน 2560 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน

15 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโครงการ English Program ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน Nan Hua High School ประเทศสิงค์โปร์ ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน

22 กันยายน 2560 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดมาบข่า สพป.ระยอง เขต 1 ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน

21 กันยายน 2560 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน

16 กันยายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป.ตาก เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน

15 กันยายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนพระราชวัง สพป.อยุธยา เขต 2 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน

8 กันยายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน

4 กันยายน 2560 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สพป.แพร่ เขต 2 ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน

1 กันยายน 2560 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมการบริหารศูนย์ PEER ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 , โรงเรียนบ้านสตึก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และโรงเรียนบ้านกลาง สพป.สกลนคร เขต 2 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน

31 สิงหาคม 2560 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน

30 สิงหาคม 2560 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาอำเภอเมืองนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน

29 สิงหาคม 2560 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกาะสำโรง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน

25 สิงหาคม 2560 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะศึกษานิเทศก์ คณะครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีษะเกษ เขต 4 และกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน

16 สิงหาคม 2560 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านคลองประทุน ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน

27 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน

14 กรกฎาคม 2560 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง , โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์และโรงเรียนครบุรีวิทยา ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน

23 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้การต้อนรับ นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร ที่ปรึกษาฯ นายพนัส ศุภศิริลักษณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมคณะครูโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป.ชบ.2 เข้าดูกระบวนการบริหารการจัดการเรียนการสอนในโปรแกรมต่างๆของโรงเรียน ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน

22 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ จ.นครสวรรค์ และโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมครูแสวง-ครูทวี บุญส่ง

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน

16 มิถุนายน 2560 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับโรงเรียนที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3931-1169 E-mail: srd_school@hotmail.com