วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

...

Sport Day SRD สปอร์ตเดย์ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 Sport Day SRD สปอร์ตเดย์โดยการเดินขบวนตั้งแต่โรงเรียนจนถึงสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี นำทีมโดยวงดุริยางค์ ป้ายโรงเรียน สีเหลือง สีฟ้า สีแดง และสีเขียว ขอขอบคุณวงดุริยางค์ โรงเรียนเทศบาล 2 จันทบุรีที่นำขบวนในครั้งนี้

MORE

...

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

9 มีนาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการแข่งขันทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

MORE

...

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสฤษดิเดชจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษากับโรงเรียน ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนที่จบในปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การแสดงของนักเรียนชั้นป.6 ทั้ง 13 ห้องเรียน การประกวดหนุ่มสาวดาว-เดือน ของตัวแทนนักเรียน ณ. ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

MORE

...

ปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช โครงการ English Program จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการ English Program เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษากับโรงเรียน โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนที่จบในปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) ณ โรงแรม นิว แทรเวิลลอด์จ (New Travel Lodge Hotel)

MORE

...

การประเมินความรู้และจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566

อาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการประเมินความรู้และจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566 โดยจัดห้องทดสอบจำนวน 16 ห้อง เพื่อรองรับนักเรียน โดยนักเรียนที่จับฉลากได้ จะต้องมามอบตัว ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 1 และรอบเพิ่มเติม)

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 1 และรอบเพิ่มเติม) ในวันที่ 4 และ 11 มีนาคม 2566 ณ อาคารตั้งเกียรติพชร โรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่ง English Program

MORE

...

รางวัล "วัฒนธรรมวินิต" ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ขอแสดงความยินกับนักเรียนและคณะครูได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดจันทบุรี กิจกรรม "วัฒนธรรมวินิต" ระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2565 ของกระทรวงวัฒนธรรม ณ โถงแสงจันทร์ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

MORE

...

พิธีรับเสื้อสามารถและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีรับเสื้อสามารถและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2566 โดยได้ ชนะเลิศ อันดับ 1 5 รายการ เหรียญทอง 36 รายการ เหรียญเงิน 10 รายการ เหรียญทองแดง 6 รายการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 7 รายการ,กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 11 รายการ,กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาสตร์และเทคโนโลยี 11 รายการ (วิทยาศาสตร์ 7 รายการ,คอมพิวเตอร์ 3 รายการ, กิจกรรมหุ่นยนต์ 1 รายการ),กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 6 รายการ,กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์ 12 รายการ (ศิลปะ – ทัศนศิลป์ 2 รายการ, ศิลปะ-ดนตรี 8 รายการ,ศิลปะ-นาฏศิลป์ 2 รายการ, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1 รายการ,กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ 4 รายการ,กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน 4 รายการ

MORE

...

การประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์เข้มข้น

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 การประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการ English Program โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานพร้อมทั้งชี้แจงแนวปฏิบัติของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ณ อาคารเอนกประสงค์ ฝั่ง EP โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

การประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการ English Program

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 การประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการ English Program โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานพร้อมทั้งชี้แจงแนวปฏิบัติของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ณ อาคารเอนกประสงค์ ฝั่ง EP โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

วันที่21 พฤศจิกายน 2565 นางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program และคณะครูในโครงการ English Program ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุลคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ตามหลังสูตรภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่งโครงการ English Program

MORE

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com