วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

...

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2566 ( ๑๐๑ ปียุวกาชาดไทย ) ณ สนามศุภชลาสัย ในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กทม.

27 มกราคม 2566 พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2566 ( ๑๐๑ ปียุวกาชาดไทย ) ณ สนามศุภชลาสัย ในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กทม. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กราบทูลรายงาน พร้อมด้วยนายสุทิน แก้วพนา และนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพฯ, เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน, นายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดจากทุกสังกัดทั่วประเทศ ร่วมพิธี ในการนี้ สมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช ได้รับการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และได้เข้ารับประทานรางวัล ดังนี้ 1.เด็กหญิงอริสรา ปรีสมบัติ ชั้น ป.3/2 กลุ่มสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 1 2.เด็กหญิงชิษณุชา ร่วมญาติ ชั้น ป.6/13 กลุ่มสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 2 3.เด็กหญิงกานต์สิรี เนื่องแสง ชั้น ม.3/2 กลุ่มสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 3

MORE

...

"งานวันครู ปี 2566"

"งานวันครู ปี 2566" วันที่ 16 มกราคม 2566 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมงานวันครูอำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อเข้าร่วมรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในปี 2566 ในประเภทรางวัลต่างๆ ดังนี้ 1.ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 2.นางโสภา สิทธิกร ครูโรงเรียนสฤษดิเดช รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 3.นายมงคล เกิดลาภ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 4.นางสาวนงลักษณ์ เทพสิทธาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช รางวัลพระพฤหัสบดี ของสำนักงานสกสค. 5.นางสาวนรมน ขันตี ครูโรงเรียนสฤษดิเดช รางวัลพระพฤหัสบดี ของสำนักงานสกสค. โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้มอบรางวัล งานวันครูอำเภอเมืองจันทบุรี ณ อาคาร Sancta Cruz ชั้น 5 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

MORE

...

พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน Youth Chinese Test(YCT)

13 มกราคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน Youth Chinese Test(YCT) โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมทีมผู้บริหาร เป็นผู้มอบ ณ บริเวณเวทีอาคารโดม(ฝั่งปกติ)

MORE

...

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ประจำโครงการ English Program

3 มกราคม 2566 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ประจำโครงการ English Program และพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2566 โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ประธานในพิธีคุณแม่บุหงา เจียวคุณ และครอบครัวทรายทอง ร่วมสร้างพระพุทธรูป คุณชัมนาด เอื้องโชคชัย ผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติในการทำบุญในครั้งนี้ ณ อาคารโดมโรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่งโครงการ EP

MORE

...

พิธีวางพานพุ่มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก

28 ธันวาคม 2565 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและตัวแทนคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทย บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดจันทบุรี (ค่ายตากสินจันทบุรี)

MORE

...

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

28 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ บริเวณอาคารโดม(ฝั่งปกติ) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

"Christmas Day 2022"

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2022 นำโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณะครูในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง และเรียนรู้วัฒนธรรมกิจกรรมในวันสำคัญของชาวต่างชาติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ในงานได้มีการจัดให้นักเรียนในแสดงความสมารถพิเศษแต่ละสายชั้น และบูสต์กิจกรรมทางวิชาการ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในวันคริสต์มาสกันอย่างคึกคัก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ณ บริเวรเวทีอาคารอเนกประสงค์ฝั่งปกติ และฝั่ง EP โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการรักษ์ไทยรักชุมชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 โครงการรักษ์ไทยรักชุมชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ได้รับชมนิทรรศการและ ชุดการแสดงศรีสุขนาฏกรรม ณ ห้องเหลืองจันทบรู อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี รายละเอียดการแสดงดังนี้ การแสดงวงเครื่องสาย บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ 2 เพลง คือเพลง ใกล้รุ่งและชะตาชีวิต, การแสดงวงปี่พาทย์ บรรเลงเพลง โหมโรงแขกมอญ สามชั้น และเพลงแขกมอญเถา,การแสดง รำเบิกโรง ชุด "รำกิ่งไม้เงินทอง", การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนศึกพรหมาสตร์

MORE

...

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานพิธีวางถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม พร้อมด้วยนางศรีวรรณ สุวรรณปาล,ลัคพงษ์ โกษาแสง, นางศศิธร พละสุข ,นางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาว สุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูแต่และสายชั้นและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมในพิธี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และชมการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยด.ช.รชต พูลสวัสดิ์ บทเพลงใกล้รุ่ง และด.ญ.วนัทนลิน กุลรัตน์ บทเพลงยามเย็น เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ เวทีอาคารโดม(ฝั่งเก่า) โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

25 พฤศจิกายน คณะลูกเสือตัวแทนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้บังคับบัญชาตัวแทนสายชั้น นำโดยนางสุจิตรา รอดศิริ รองผู้อำนวยการ และลูกเสือสามัญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมียุวกาชาดจิตอาสาปฐมพยาบาลเข้าร่วมด้วย ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

วันที่21 พฤศจิกายน 2565 นางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program และคณะครูในโครงการ English Program ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุลคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ตามหลังสูตรภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่งโครงการ English Program

MORE

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com