วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนนครราชสีมา

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรในโครงการห้องเรียนวิทย์ - คณิตเข้ม ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่งโครงการ English Program

MORE

...

ทำบุญตักบาตร 100 ปี สฤษดิเดช ร่วมใบบูชาแม่

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมงานทำบุญตักบาตร 100 ปี สฤษดิเดช ร่วมใบบูชาแม่ ณ อาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

งานทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง "เนื่องในงานทำบุญครบ 100 ปี โรงเรียนสฤษดิเดช"

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนในโครงการ English Program ร่วมงานทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง "เนื่องในงานทำบุญครบ 100 ปี โรงเรียนสฤษดิเดช" ณ โรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่งโครงการ English Program

MORE

...

กิจกรรมเปิดม่านวิชาการ ๑๐๐ ปี “ตามรอยพระราชา งานสัปดาห์ห้องสมุด ภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ร่วมใจบูชาแม่ สู่ยุวอาเซียน”

8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช ได้จัดกิจกรรมเปิดม่านวิชาการ ๑๐๐ ปี “ตามรอยพระราชา งานสัปดาห์ห้องสมุด ภาษาไทยแห่งชาติ วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ร่วมใจบูชาแม่ สู่ยุวอาเซียน” โดยมี นายอวยชัย ดีประชา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดชเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 ณ อาคารโดมโรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุลคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program และคณะครูในโครงการ English Program ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุลคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนานักเรียน และโรงเรียน มีความรู้ที่หลากหลายมีประสบการณ์และสามารถนำความรู้มาใช้ประกอบพัฒนาองค์กร ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่งโครงการ English Program

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สังกัดสพป.ศรีสะเกษ

30 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565(70 พรรษา) ณ เวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี

MORE

...

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ในสถานศึกษา ประจำปี 2565

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชเป็นสถานที่จัด"โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ในสถานศึกษา ประจำปี 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี โดยมีนางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด โดยการอบรมดังกล่าว มีครูผู้สอนยุวกาชาดในสังกัดศธจ.จันทบุรี เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุลคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยนางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program และคณะครูในโครงการ English Program ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุลคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยโสธร ศึกษาดูงานในหัว "โครงการยุวทูตความดี และยุวอาเซียน อาสาทำดี" ของโรงเรียนสฤษดิเดช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนานักเรียน และโรงเรียน มีความรู้ที่หลากหลายมีประสบการณ์และสามารถนำความรู้มาใช้ประกอบพัฒนาองค์กร ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่งโครงการ English Program

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด

22 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและตัวแทนคณะครูในโครงการ English Program ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตราด ศึกษาดูงานในโครงการ English Program ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช โดยการต้อนรับทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามกิมาตรการรณรงค์ตามมาตรการ โซเชียล ดิสแทนซิ่ง (social distancing) ตรวจวัดอุณภูมิ และล้างเจลแอลกอฮอร์ก่อนเข้าห้องประชุม

MORE

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com