วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

...

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

19 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชได้รับเกียรติเป็นสถานจัดพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดยมี นายสุริยนต์ กัลยาณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด ,นางนภาพร ทองนวล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมในพิธีเปิด ชมการแสดง และเยียมให้กำลังใจคณะครูที่เป็นกรรมการตัดสิน โดยโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นศูนย์การแข่งขันใน(กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย ,กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ) ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565

416 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายสุริยนต์ กัลยาณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยใช้ห้องประชุมทั้ง 2 ฝั่งของโรงเรียนเพื่อรอบรับคณะกรรมการทั้ง 704 ท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ถวาย ณ วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)

4 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและตัวแทนคณะครู ร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ถวาย ณ วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

MORE

...

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนสฤษดิเดช

3 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชได้รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนสฤษดิเดช จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยมี ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดชและทีมผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ จากการตรวจเยี่ยม พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายของ ศธ.เป็นอย่างดี โดยได้เน้นย้ำให้โรงเรียนให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ทำอย่างไรให้น่าสนใจและสนุก รู้ทั้งประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มีความหวงแหนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

MORE

...

ต้อนรับนายลัคพงษ์ โกษาแสง รองผู้อำนวยการฯ

7 ตุลาคม 2565 ที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหาร ตัวแทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนคณะครูโรงเรียนสฤษดิเดช ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับนายลัคพงษ์ โกษาแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอำเภอสอยดาว) ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ณ หอประชุมอเนกประสงค์ (ฝั่งเดิม)

MORE

...

การอบรมพัฒนาครูโรงเรียนสฤษดิเดช หัวข้อ"PLC และClassroom Action Research"

4 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดการอบรมพัฒนาครูโรงเรียนสฤษดิเดช หัวข้อ"PLC และClassroom Action Research" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ให้กับคณะครูที่เข้าร่วมการอบรม โดยมี ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ถวายเงินร่วมทำบุญทอดกฐินกับพระครูปัญญาวราภรณ์ ( พระอาจารย์ ประเวศ ปัญญาธโร)

3 ตุลาคม 2565 ที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหาร ,ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ได้เดินทางไปถวายเงินร่วมทำบุญทอดกฐินกับพระครูปัญญาวราภรณ์ ( พระอาจารย์ ประเวศ ปัญญาธโร )เจ้าอาวาส วัดป่าคลองมะลิ เนื่องในงานทอดกฐินสามัคคีที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2565 ณ วัดป่าคลองมะลิ

MORE

...

กิจกรรมรณรงค์ "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี"

วันที่ 21 กันยนยน 2565 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับโรงเรียนสฤษดิเดช จัดกิจกรรมีณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี" เพื่อร่วมรณรงค์พร้อมกับสำนักผู้ตรววจการแผ่นดิน ซึ่งได้เปิดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) ในฐานะผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมให้จังหวัดจัดกิจกรรมและถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบอิเล็กทอรนิกส์ ในครั้งนี้สำนักงานป้องกันฯได้จัดกิจกรรม ณ บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนสฤษดิเดช (ฝั่งEnglish Program)

MORE

...

พิธีมอบเกียติบัตร เหรียญรางวัลให้นักเรียน

9 กันยายน 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะครู จัดพิธีมอบเกียติบัตร เหรียญรางวัลให้นักเรียนที่สอบแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) (Thailand Educational Development and Evaluation Tests),การสอบแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์(LPMC) ครั้งที่ 22/2564 ,รางวัลผลการสอบ MATH-ENG CONTEST (LPMC) ครั้งที่ 7/2021 ,การสอบแข่งขันการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์(LPMC) ครั้งที่ 1/2564,รางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (จังหวัดพัทลุง),รางวัลการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนระยองวิทยาคม ณ เวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ฯ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อมวันแรก​ ณ​ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช​ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) จ.นครราชสีมา 🌈🌱โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 4-​5 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์​เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่​ 5-6​ กันยายน​ พ.ศ.2565 **ภายใต้มาตรการควบคุมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า​ ตรวจ​ ATK​ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน**

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

วันที่21 พฤศจิกายน 2565 นางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program และคณะครูในโครงการ English Program ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุลคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ตามหลังสูตรภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ฝั่งโครงการ English Program

MORE

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com