คณะศึกษาดูงาน 2562

...

คณะศึกษาดูงาน : ชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสฤษดิเดช ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 50 คน โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช , นายสุทธิ สุวรรณปาล ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะครูสายชั้น ป.1 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ และโรงเรียนมุกดาลัย

28 มิถุนายน 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วย นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมคณะครูสายชั้น ป.6 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ และโรงเรียนมุกดาลัย ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

คณะศึกษาดูงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 และโรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยองเขต 1

14 มิถุนายน 2562 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วย นายธงไชย บุญเรือง ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยนางวิสสุตา เวชชาชีวะ หัวหน้าโครงการ English Program และคณะครูสายชั้น ป.5 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 และโรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยองเขต 1 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com